Phiếu giảm giá LAZADA tháng 10/2014, giảm đến 150K