Mã Giảm Giá Sendo Tháng 4/2023

Mã giảm giá Sendo mới nhất tháng 4/2023 , nhiều voucher Sendo mức giảm cực tốt, mã hoàn tiền Sendo đến 50% áp dụng nhiều sản phẩm. Nếu bạn thường xuyên mua sắm trên Sendo, hãy bookmark lại trang này hoặc đăng ký nhận Voucher Sendo qua Facebook Messenser để được cập nhật nhanh nhất.

Giảm 25%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 0h ngày 24.03
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng sản phẩm thuộc sự kiện Sale Cuối Tháng. Ngoại trừ: Bỉm Tã Vệ Sinh, Sữa và Thức Ăn Dặm, Thực Phẩm Từ Sữa, Tiện Ích, Du Lịch, Voucher Dịch Vụ, E-Voucher. (…chi tiết)
1 lượt/khách, đơn hàng shop+.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 7%
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 249000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho đơn hàng SenMall. Ngoại trừ: Bỉm Tã Vệ Sinh, Sữa và Thức Ăn Dặm, Thực Phẩm Từ Sữa, Tiện Ích, Du Lịch, Voucher Dịch Vụ, E-Voucher.
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 30%
Giảm tối đa: 10000
ĐH tối thiểu: 109000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho Freeship toàn sàn (…chi tiết)
Mỗi khách hàng được sử dụng 3 lần
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 5K
Giảm tối đa: 5000
ĐH tối thiểu: 49000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho Freeship shop hỗ trợ từ 5K phí vận chuyển (…chi tiết)
Mỗi khách hàng được sử dụng 10 lần
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 10K
Giảm tối đa: 10000
ĐH tối thiểu: 49000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho Freeship shop hỗ trợ từ 10K phí vận chuyển (…chi tiết)
Mỗi khách hàng được sử dụng 10 lần
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 50%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 119000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho Shop+
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 30%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 49000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho Shop+
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 599000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho Shop+
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 20K
Giảm tối đa: 20000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi thanh toán mua trước trả sau của Kredivo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 599000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các đơn hàng thanh toán bằng HSBC (…chi tiết)
  • Thanh toán bằng thẻ HSBC có BIN: 546022, 437841, 445094, 445093
  • Không áp dụng ngành hàng Bia, Rượu, Sữa bột, Tiện Ích, Du Lịch, Voucher Dịch Vụ, E-Voucher.
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 1000000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các đơn hàng thanh toán bằng thẻ VietinBank Sendo (…chi tiết)
  • Áp dụng cho thẻ ĐTH VietinBank Sendo với các mã BIN: 559463912, 559463913, 530581911, 530581913
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 20K
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 300000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các đơn hàng thanh toán bằng thẻ VietinBank Sendo (…chi tiết)
  • Áp dụng cho thẻ ĐTH VietinBank Sendo với các mã BIN: 559463912, 559463913, 530581911, 530581913
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 10K
Giảm tối đa: 10000
ĐH tối thiểu: 99000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các đơn hàng thanh toán bằng thẻ VietinBank Sendo (…chi tiết)
  • Áp dụng cho thẻ ĐTH VietinBank Sendo với các mã BIN: 559463912, 559463913, 530581911, 530581913
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 8%
Giảm tối đa: 250000
ĐH tối thiểu: 1499000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop+ trừ ngành hàng tã bỉm sữa.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 7%
Giảm tối đa: 35000
ĐH tối thiểu: 299000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop+ trừ ngành hàng tã bỉm sữa.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 6%
Giảm tối đa: 45000
ĐH tối thiểu: 399000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop+ trừ ngành hàng tã bỉm sữa.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 5%
Giảm tối đa: 55000
ĐH tối thiểu: 499000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop+ trừ ngành hàng tã bỉm sữa.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 5%
Giảm tối đa: 60000
ĐH tối thiểu: 1000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop+ trừ ngành hàng tã bỉm sữa.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 55K
Giảm tối đa: 55000
ĐH tối thiểu: 899000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop+ trừ ngành hàng tã bỉm sữa.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35000
ĐH tối thiểu: 599000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop+ trừ ngành hàng tã bỉm sữa.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 13K
Giảm tối đa: 13000
ĐH tối thiểu: 149000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc shop+ trừ ngành hàng tã bỉm sữa.
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 50%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 119000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng Shop+
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 50%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 89000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng Shop+
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 20K
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 399000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng Shop+
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 30%
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 499000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Toàn sàn
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 30%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 299000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Toàn sàn
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 30%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 199000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Toàn sàn
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 30%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 149000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Toàn sàn
NHẬN ƯU ĐÃI