Giảm 20K
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 1000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho chương trình Sale hết dưới 49K
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 9K
Giảm tối đa: 9000
ĐH tối thiểu: 1000
Ngày hết hạn: 31/10/2023
Ngành hàng: Sale hết dưới 49K (…chi tiết)
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sale hết dưới 49K
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10%
Giảm tối đa: 150000
ĐH tối thiểu: 69000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: LazTop (…chi tiết)
Lưu các voucher Laztop gồm: Mã giảm 10% tối đa 15K đơn từ 69K Mã giảm 8% tối đa 40K đơn từ 249K Mã giảm 6% tối đa 15K đơn từ 99K Mã giảm 6% tối đa 150K đơn từ 800K
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 15%
Giảm tối đa: 100000
ĐH tối thiểu: 149000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Laztop (…chi tiết)
Lưu các voucher Laztop gồm: Mã giảm 15% tối đa 100K đơn từ 149K Mã giảm 12% tối đa 60K đơn từ 149K
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 200000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Laztop (…chi tiết)
Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 350000
Ngày hết hạn: 08/10/2023
Ngành hàng: Voucher Plus (…chi tiết)
Lưu các Voucher Plus gồm: Mã giảm 50K đơn từ 650K Mã giảm 30K đơn từ 350K
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn 10%
Giảm tối đa: 49000
ĐH tối thiểu: 69000
Ngày hết hạn: 05/10/2023
Ngành hàng: Hoàn tiền max (…chi tiết)
Lưu các voucher Hoàn tiền max gồm: Hoàn tiền max 10% tối đa 15K đơn từ 49K Hoàn tiền max 6% tối đa 300K đơn từ 69K
NHẬN ƯU ĐÃI

Giảm 10K
Giảm tối đa: 10000
Ngày hết hạn: 12/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho toàn sàn
COPY MÃ
ANALBGVXDO COPY
Giảm 30%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 299000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho toàn sàn
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 49000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho shop có gắn tag Shop+
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 149000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 89000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho Shop có gắn tag Shop+
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 150K
Giảm tối đa: 150000
ĐH tối thiểu: 2300000
Ngày hết hạn: 31/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nike của nhà bán Tiki Trading
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 1000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho chương trình Sale hết dưới 49K
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 200K
Giảm tối đa: 200000
ĐH tối thiểu: 3000000
Ngày hết hạn: 31/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nike của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
NIKE200KT10 COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100000
ĐH tối thiểu: 1500000
Ngày hết hạn: 31/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nike của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
NIKE100K10 COPY
Giảm 12%
ĐH tối thiểu: 1000000
Ngày hết hạn: 04/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng các sản phẩm của shop Ray-Ban Store
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 15%
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 150000
Ngày hết hạn: 31/10/2023
COPY MÃ
FATPBAU1 COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 150000
Ngày hết hạn: 31/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho ngành Thời trang
COPY MÃ
FASPHAULOCT1 COPY
Giảm 25K
ĐH tối thiểu: 150000
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho ngành hàng Đời sống
COPY MÃ
1010LS25K COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 100000
ĐH tối thiểu: 500000
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho ngành hàng Tiêu dùng
COPY MÃ
1010FMCG100K COPY
Giảm 15%
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 150000
Hiệu lực lúc: 0H ngày 10.10
Ngày hết hạn: 10/10/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho ngành hàng Quốc tế
COPY MÃ
1010CB50K COPY

Hướng Dẫn