Nhà cung cấp nổi bật

Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H ngày 26/05
Ngày hết hạn: 26/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Enfa trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
DUR26520H COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 26/05
Ngày hết hạn: 26/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Enfa trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
DUR26512H COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 599.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 26/05
Ngày hết hạn: 26/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Enfa trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
DUR2650H COPY
Giảm 120K
Giảm tối đa: 120.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.600.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H ngày 26/05
Ngày hết hạn: 26/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Enfa trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
120KENFA26T520H COPY
Giảm 120K
Giảm tối đa: 120.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.600.000 đ
Hiệu lực lúc: 8H ngày 26/05
Ngày hết hạn: 26/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Enfa trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
120KENFA26T58H COPY
Giảm 120K
Giảm tối đa: 120.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.600.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 26/05
Ngày hết hạn: 26/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Enfa trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
120KENFA26T50H COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000.000 đ
Ngày hết hạn: 26/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình trong trang khuyến mãi
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 250K
Giảm tối đa: 250.000 đ
ĐH tối thiểu: 25.000.000 đ
Ngày hết hạn: 26/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình trong trang khuyến mãi
NHẬN ƯU ĐÃI
FREESHIP 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 23/05/2022
Ngành hàng: Cho các sản phẩm freeship max
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 5K
Giảm tối đa: 5.000 đ
ĐH tối thiểu: 25.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng chi đơn hàng thanh toán qua Viettel Pay
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng chi đơn hàng thanh toán qua Viettel Pay
NHẬN ƯU ĐÃI

Giảm 50%
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 29/05/2022
Ngành hàng: GrabMart (…chi tiết)
Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SHOPMOI COPY
Giảm 48K
Giảm tối đa: 48.000 đ
ĐH tối thiểu: 160.000 đ
Ngày hết hạn: 29/05/2022
Ngành hàng: GrabFood
COPY MÃ
CLM48K COPY
Giảm 13K
Giảm tối đa: 13.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 29/05/2022
Ngành hàng: GrabFood
COPY MÃ
NGONREH13 COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 29/05/2022
Ngành hàng: GrabFood
COPY MÃ
GNGONRE15 COPY
Giảm 21K
Giảm tối đa: 21.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 29/05/2022
Ngành hàng: GrabMart (…chi tiết)
Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
MART21K2 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 29/05/2022
Ngành hàng: GrabFood (…chi tiết)
Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUSALE50 COPY
Giảm 10%
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho tất cả dịch vụ đặt trên Klook
COPY MÃ
EARLYBIRDVNSG COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 2 lần/tuần
COPY MÃ
ALLFREE COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 30.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 1 lần/tuần
COPY MÃ
SPSIEUSHIP COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 90.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán đối tác (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 1 lần/tuần
COPY MÃ
FREESHIP COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Cho khách hàng mới đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
CHAOBAN COPY
Giảm 60K
Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Cho khách hàng mới đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SPFOODNEW COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Cho khách hàng mới đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
BANMOI COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 700.000 đ
Ngày hết hạn: 25/05/2022
Ngành hàng: Hầu hết sản phẩm trên Watsons
COPY MÃ
PAYDAY100 COPY
Giảm 12%
Giảm tối đa: 12%
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Hầu hết sản phẩm trên Watsons
COPY MÃ
W12 COPY

 

Hướng Dẫn