Giảm 200K
Giảm tối đa: 200000
ĐH tối thiểu: 250000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã áp toàn sàn (Có lọc một vài sản phẩm). Có hiệu lực lúc 0H ngày 25/02
COPY MÃ
lms200kasm145djk COPY
Giảm 60K
Giảm tối đa: 60000
ĐH tối thiểu: 300000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã áp toàn sàn (Có lọc một vài sản phẩm). Có hiệu lực lúc 0H ngày 25/02
COPY MÃ
lms60kasm145djk COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 150000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã áp toàn sàn (Có lọc một vài sản phẩm). Có hiệu lực lúc 0H ngày 25/02
COPY MÃ
lms30kasm145dpl COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 150000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã lưu banner lên lúc 0H – 11H – 12H – 12H30 – 20H – 20H30
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 99000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã lưu banner lên lúc 0H – 11H – 20H
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 250000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã lưu banner lên lúc 0H30, 12H30, 20H30 mỗi ngày
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 250000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Mã lên mới lúc 12H – 20H mỗi ngày
NHẬN ƯU ĐÃI

Giảm 200K
Giảm tối đa: 200000
ĐH tối thiểu: 250000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã áp toàn sàn (Có lọc một vài sản phẩm). Có hiệu lực lúc 0H ngày 25/02
COPY MÃ
lms200kasm145djk COPY
Giảm 60K
Giảm tối đa: 60000
ĐH tối thiểu: 300000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã áp toàn sàn (Có lọc một vài sản phẩm). Có hiệu lực lúc 0H ngày 25/02
COPY MÃ
lms60kasm145djk COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 150000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã áp toàn sàn (Có lọc một vài sản phẩm). Có hiệu lực lúc 0H ngày 25/02
COPY MÃ
lms30kasm145dpl COPY
Giảm từ 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 1000000
Ngày hết hạn: 31/12/2024
Ngành hàng: Dịch vụ đặt phòng Khách sạn (…chi tiết)
Giảm cộng dồn 50K khi đặt khách sạn từ 1 triệu Giảm cộng dồn 100K khi đặt khách sạn từ 2 triệu,…. Số lượng mã ưu đãi có hạn Mã ưu đãi áp dụng đối với yêu cầu đặt phòng khách sạn thực hiện tại trang web, ứng dụng Traveloka
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 640000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Thời trang (…chi tiết)
Áp dụng cho shop Khanh Sport
COPY MÃ
FED5555 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 900000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Thời trang (…chi tiết)
Áp dụng cho shop Khanh Sport
COPY MÃ
FED555 COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 150000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã lưu banner lên lúc 0H – 11H – 12H – 12H30 – 20H – 20H30
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 99000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã lưu banner lên lúc 0H – 11H – 20H
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 250000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
Mã lưu banner lên lúc 0H30, 12H30, 20H30 mỗi ngày
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 250000
Ngày hết hạn: 29/02/2024
Mã lên mới lúc 12H – 20H mỗi ngày
NHẬN ƯU ĐÃI

Hướng Dẫn