Hoàn 50%
Giảm tối đa: 50000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có tag Hoàn tiền max (…chi tiết)
Lưu mã lúc 0H – 12H – 20H (Từ ngày 06 – 08/06)
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 800K
Giảm tối đa: 800000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình (…chi tiết)
► Giảm 10k cho mỗi 150k ► Giảm 50K cho mỗi 650k
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 8%
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 69000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng đa số sản phẩm
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 650000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng đa số sản phẩm
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 350000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng đa số sản phẩm
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 450000
Ngày hết hạn: 30/06/2023
Ngành hàng: Đối tác thanh toán (…chi tiết)
Áp dụng cho thẻ tín dụng/ghi nợ Visa tại Việt Nam lần đầu thanh toán
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn 25%
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 120000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có tag Hoàn tiền max
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn 6%
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 19000
Ngày hết hạn: 16/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có tag Hoàn Tiền Max
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 150000
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có tag Freeship Max
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 69000
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có tag Freeship Max
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10000
ĐH tối thiểu: 249000
Ngày hết hạn: 30/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng sản phẩm của Tiki Trading, TikiNGON (…chi tiết)
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading, TikiNGON trong danh mục Tiger Heineken Strongbow Larue Bia Việt Edelweiss.
COPY MÃ
HVN1K292 COPY
Giảm 20%
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 49000
Ngày hết hạn: 06/06/2023
Ngành hàng: Thời trang (…chi tiết)
Lưu trước trên banner, Dùng lúc 0H Ngày 06/06
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn tiền max 6%
Giảm tối đa: 49000
ĐH tối thiểu: 300000
Ngày hết hạn: 30/06/2023
Ngành hàng: Các sản phẩm có tag Hoàn tiền max (…chi tiết)
Dành cho LazMall
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn tiền max 10%
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 19000
Ngày hết hạn: 30/06/2023
Ngành hàng: Các sản phẩm có tag Hoàn tiền max (…chi tiết)
Áp dụng cho sản phẩm Hoàn Tiền Max. 1. Giảm 10% tối đa 50K đơn từ 99K 2. Giảm 6% tối đa 50K đơn từ 19K
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn tiền max 15%
Giảm tối đa: 100000
ĐH tối thiểu: 200000
Ngày hết hạn: 30/06/2023
Ngành hàng: Các sản phẩm có tag Hoàn tiền max (…chi tiết)
Áp dụng cho sản phẩm Thời trang & Làm đẹp
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn tiền max 20%
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 59000
Ngày hết hạn: 30/06/2023
Ngành hàng: Các sản phẩm có tag Hoàn tiền max (…chi tiết)
Áp dụng cho sản phẩm Hoàn Tiền Max
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 300000
Ngày hết hạn: 31/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình Freeship Max (…chi tiết)
Áp dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10000
ĐH tối thiểu: 19000
Ngày hết hạn: 30/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình Freeship Max (…chi tiết)
Áp dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình sale dưới 49K
NHẬN ƯU ĐÃI

Giảm 100K
Giảm tối đa: 100000
ĐH tối thiểu: 500000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Sức khoẻ & Làm Đẹp (…chi tiết)
Áp dụng cho các sản phẩm của Paula’s Choice
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn 50%
Giảm tối đa: 50000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có tag Hoàn tiền max (…chi tiết)
Lưu mã lúc 0H – 12H – 20H (Từ ngày 06 – 08/06)
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 800K
Giảm tối đa: 800000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình (…chi tiết)
► Giảm 10k cho mỗi 150k ► Giảm 50K cho mỗi 650k
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 8%
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 69000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng đa số sản phẩm
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 650000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng đa số sản phẩm
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 350000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng đa số sản phẩm
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 5K
Giảm tối đa: 5000
ĐH tối thiểu: 199000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Thanh toán bằng Momo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10000
ĐH tối thiểu: 199000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Thanh toán bằng ZaloPay (…chi tiết)
[Mã 1 giảm 10k đơn từ 299K] [Mã 2 giảm 5K đơn từ 199K]
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 12%
Giảm tối đa: 200000
ĐH tối thiểu: 1200000
Ngày hết hạn: 07/06/2023
Ngành hàng: Toàn sàn
COPY MÃ
WS12 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 450000
Ngày hết hạn: 30/06/2023
Ngành hàng: Đối tác thanh toán (…chi tiết)
Áp dụng cho thẻ tín dụng/ghi nợ Visa tại Việt Nam lần đầu thanh toán
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn 25%
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 120000
Ngày hết hạn: 08/06/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có tag Hoàn tiền max
NHẬN ƯU ĐÃI

Hướng Dẫn