Nhà cung cấp nổi bật

Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 15/10/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm Thanh toán qua ZaloPay
COPY MÃ
ZLP2920 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 900.000 đ
Ngày hết hạn: 10/10/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm Thanh toán bằng ví MOMO (…chi tiết)
 • Chỉ áp dụng cho một số ngành hàng
COPY MÃ
MOMO2750 COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2022
Ngành hàng: Thanh toàn bằng ví Moca Grap (…chi tiết)
 • Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Phiếu quà tặng, Voucher – Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
 • Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
 • Không áp dụng cho trả góp
COPY MÃ
MOCA27100 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading. (…chi tiết)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
COPY MÃ
SHT9500K COPY
Giảm 300K
Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading. (…chi tiết)
 • Nhập mã SHT9300K, SHB9003300K để sử dụng.
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading. (…chi tiết)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.
 • Số lượng có hạn
COPY MÃ
TCH100KT9 COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 175.000 đ
Ngày hết hạn: 16/10/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Tea +, ALL-FREE, Good Mood, Juicy Milk, Rockstar, Tea Plus, Tea+, Sting, Aquafina, Mirinda, 7up, Pepsi, Boss, Twister, Lipton của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
STINGDAU COPY
Giảm đến 250K
Giảm tối đa: 250.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hằng tuần và các ngày 25/11, 24/12, 11/1/23, 10/1/23, 12/1/23
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho đơn thanh toán qua thẻ JCB (…chi tiết)
 • Số lượt sử dụng mã có giới hạn
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading. (…chi tiết)
 • Số lượng có hạn
COPY MÃ
TEAROMA10KT9 COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading. (…chi tiết)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.
 • Số lượng có hạn
COPY MÃ
TEAROMA15KT9 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading.
COPY MÃ
TCH20K COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Michiru, Clear Men, LUX, SIMPLE, Axe, Vaseline, Pond’s, Rexona, P/S, Sunsilk, Hazeline, Dove của nhà bán Tiki Trading (…chi tiết)
COPY MÃ
ULVT0825K COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 349.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Michiru, Clear Men, LUX, SIMPLE, Axe, Vaseline, Pond’s, Rexona, P/S, Sunsilk, Hazeline, Dove của nhà bán Tiki Trading (…chi tiết)
COPY MÃ
ULVT810K COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Tea +, ALL-FREE, Good Mood, Juicy Milk, Rockstar, Tea Plus, Tea+, Sting, Aquafina, Mirinda, 7up, Pepsi, Boss, Twister, Lipton của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
BOSS09 COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 159.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Tea +, ALL-FREE, Good Mood, Juicy Milk, Rockstar, Tea Plus, Tea+, Sting, Aquafina, Mirinda, 7up, Pepsi, Boss, Twister, Lipton của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
STINGG09 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nhà Sách Tiki. (…chi tiết)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
COPY MÃ
BKOS50KT09 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Nhà Sách Tiki. (…chi tiết)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
COPY MÃ
BKOS20KT09 COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 900.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Bluestone của nhà bán Tiki Trading (…chi tiết)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
COPY MÃ
BLUEOCT100K COPY
Giảm đến 300K
Giảm tối đa: 300.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Bluestone của nhà bán Tiki Trading (…chi tiết)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
COPY MÃ
BLUEOCT20 COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading (…chi tiết)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
COPY MÃ
LOCKHOT100KT09 COPY

Giảm đến 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 219.000 đ
Ngày hết hạn: 02/10/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Enchanteur Official Store. (…chi tiết)

.

NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 199K
Giảm tối đa: 199.000 đ
ĐH tối thiểu: 219.000 đ
Ngày hết hạn: 02/10/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của 3CE OFFICIAL. (…chi tiết)
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 199K
Giảm tối đa: 199.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 28/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Hiruscar Official Store. (…chi tiết)
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 60K
Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của J&J Vietnam Official Store. (…chi tiết)
COPY MÃ
TIKIJJ60K COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 169.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của J&J Vietnam Official Store.
COPY MÃ
TIKINEU COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 219.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của HAPAS Official Store
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của TSIMPLE
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 50%
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của thương hiệu tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 5%
Giảm tối đa: 5%
ĐH tối thiểu: 10.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của TH true mart
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 50%
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của TH true mart
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 50%
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Gian hàng Nutifood
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 135K
Giảm tối đa: 135.000 đ
ĐH tối thiểu: 555.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Gian hàng Nutifood
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 5%
Giảm tối đa: 5%
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 21/10/2022
Ngành hàng: Áp dụng khi khách hàng mua vé xe trên Lazada
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 99K
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Gaabor Official Store
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 999K
Giảm tối đa: 999.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Coway Vina Flagship Store
NHẬN ƯU ĐÃI

 

Hướng Dẫn