Nhà cung cấp nổi bật

Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 12H ngày 14/12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng các sản phẩm trên Lazada App thuộc ngành hàng Điện Tử (…chi tiết)
 • Mã có thể lên trễ ít phút nên bạn nhớ load trang khuyến mãi liên tục nhé
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 12H ngày 13/12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng các sản phẩm trên Lazada App thuộc ngành hàng Groceries hàng tiêu dùng & bách hóa (…chi tiết)
 • Mã có thể sẽ lên trễ ít phút nên bạn nhớ load trang khuyến mãi liên tục nhé
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 12H ngày 12.12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng các sản phẩm trên Lazada App thuộc ngành hàng Sức khỏe & Săc Đẹp (…chi tiết)
 • Mã có thể lên trễ ít phút, bạn nhớ load trang khuyến mãi liên tục nhé
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 0H từ ngày 12 – 14.12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng hầu hết sản phẩm trên Lazada App (…chi tiết)
 • Thu thập voucher lúc 0h mỗi ngày (từ 9-11/12), riêng 12-14/12 thu thập vào 2 khung giờ 0h và 12h mỗi ngày
 • Mã có thể lên trễ it phút, bạn nhớ load trang khuyến mãi liên tục nhé
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 21H Ngày 13/12
Ngày hết hạn: 13/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Mẹ & Bé trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 21H Ngày 12/12
Ngày hết hạn: 12/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Sức Khỏe & Sắc Đẹp trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 21H Ngày 14/12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Sức Khỏe & Sắc Đẹp trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 19H Ngày 14/12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Điện Tử trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 19H Ngày 12/12
Ngày hết hạn: 12/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Groceries hàng tiêu dùng & bách hóa trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 19H Ngày 13/12
Ngày hết hạn: 13/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng thời trang trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 112000
Hiệu lực lúc: 0H ngày 12.12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn Lazada (…chi tiết)
 • Mã thu thập lúc 12H  từ ngày (09 – 14.12) và có hiệu lực từ 0H ngày (12 – 14.12)
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10%
Giảm tối đa: 10%
ĐH tối thiểu: 39.000 đ
Hiệu lực lúc: Back lượt lúc 9H, 12H, 16H, 20H hàng ngày
Ngày hết hạn: 08/12/2022
Ngành hàng: Các sản phẩm thuộc ngành hàng nhà cửa – đời sống tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Voucher max
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 39.000 đ
Ngày hết hạn: 08/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã lúc 17H thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hạn sử dụng trong ngày
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã lúc 16H thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hạn sử dụng trong ngày
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã lúc 15H thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Toàn sàn (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hạn sử dụng trong ngày
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Back lượt lúc 9H, 12H, 16H mỗi thứ 3
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn Lazada
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 150K
Giảm tối đa: 150K
ĐH tối thiểu: 15.000.000 đ
Hiệu lực lúc: Back lượt lúc 9H, 12H, 16H, 20H hàng ngày
Ngày hết hạn: 08/12/2022
Ngành hàng: Các sản phẩm xe máy tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 250K
Giảm tối đa: 250K
ĐH tối thiểu: 25.000.000 đ
Hiệu lực lúc: Back lượt lúc 9H, 12H, 16H, 20H hàng ngày
Ngày hết hạn: 08/12/2022
Ngành hàng: Các sản phẩm xe máy tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI

Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 12H ngày 14/12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng các sản phẩm trên Lazada App thuộc ngành hàng Điện Tử (…chi tiết)
 • Mã có thể lên trễ ít phút nên bạn nhớ load trang khuyến mãi liên tục nhé
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 12H ngày 13/12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng các sản phẩm trên Lazada App thuộc ngành hàng Groceries hàng tiêu dùng & bách hóa (…chi tiết)
 • Mã có thể sẽ lên trễ ít phút nên bạn nhớ load trang khuyến mãi liên tục nhé
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 12H ngày 12.12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng các sản phẩm trên Lazada App thuộc ngành hàng Sức khỏe & Săc Đẹp (…chi tiết)
 • Mã có thể lên trễ ít phút, bạn nhớ load trang khuyến mãi liên tục nhé
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: 0H từ ngày 12 – 14.12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng hầu hết sản phẩm trên Lazada App (…chi tiết)
 • Thu thập voucher lúc 0h mỗi ngày (từ 9-11/12), riêng 12-14/12 thu thập vào 2 khung giờ 0h và 12h mỗi ngày
 • Mã có thể lên trễ it phút, bạn nhớ load trang khuyến mãi liên tục nhé
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 21H Ngày 13/12
Ngày hết hạn: 13/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Mẹ & Bé trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 21H Ngày 12/12
Ngày hết hạn: 12/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Sức Khỏe & Sắc Đẹp trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 21H Ngày 14/12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Sức Khỏe & Sắc Đẹp trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 19H Ngày 14/12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Điện Tử trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 19H Ngày 12/12
Ngày hết hạn: 12/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng Groceries hàng tiêu dùng & bách hóa trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 212000
Hiệu lực lúc: 19H Ngày 13/12
Ngày hết hạn: 13/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thuộc ngành hàng thời trang trên App Lazada (…chi tiết)
 • Mã chỉ có hiệu lực trong ngày nên bạn nhớ thu thập xong dùng luôn nhé!
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 112000
Hiệu lực lúc: 0H ngày 12.12
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn Lazada (…chi tiết)
 • Mã thu thập lúc 12H  từ ngày (09 – 14.12) và có hiệu lực từ 0H ngày (12 – 14.12)
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm đến 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 449.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H ngày 12.12
Ngày hết hạn: 12/12/2022
Ngành hàng: Tất cả các sản phẩm của thương hiệu thời trang Gumac
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 31/01/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho tất cả đơn hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng OCB (…chi tiết)
 • Chủ thẻ tín dụng OCB có đầu BIN: 530572, 542172, 520980, 356505, 528643, 357112
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 14/12/2022
Ngành hàng: Đặt khách sạn
COPY MÃ
KSFLASHYES COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 10%
ĐH tối thiểu: 39.000 đ
Hiệu lực lúc: Back lượt lúc 9H, 12H, 16H, 20H hàng ngày
Ngày hết hạn: 08/12/2022
Ngành hàng: Các sản phẩm thuộc ngành hàng nhà cửa – đời sống tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI

 

Hướng Dẫn