Nhà cung cấp nổi bật

Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Cho các sản phẩm trong trang khuyến mãi
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
Hiệu lực lúc: 9h mỗi ngày
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Ngành Gia dụng đời sống
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50%
Hiệu lực lúc: 10h, 12h, 16h và 20h ngày 27/11
Ngày hết hạn: 27/11/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 01/12/2021
Ngành hàng: Khi thanh toán qua ví momo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 111.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi
COPY MÃ
LAZSALETO40Kbo19a8 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 111.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi (…chi tiết)
Nếu báo lỗi “mã không hợp lệ hoặc kiểm tra lỗi gõ”, là do sản phẩm không áp dụng được mã, vui lòng đổi sản phẩm khác
COPY MÃ
LAZSALETO40Kaxvqjy COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 111.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi (…chi tiết)
Nếu báo lỗi “mã không hợp lệ hoặc kiểm tra lỗi gõ”, là do sản phẩm không áp dụng được mã, vui lòng đổi sản phẩm khác
COPY MÃ
LAZSALETO40Kvtwz6s COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi (…chi tiết)
Nếu báo lỗi “mã không hợp lệ hoặc kiểm tra lỗi gõ”, là do sản phẩm không áp dụng được mã, vui lòng đổi sản phẩm khác
COPY MÃ
LAZSALETO30Kmn4i5i COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi (…chi tiết)
Nếu báo lỗi “mã không hợp lệ hoặc kiểm tra lỗi gõ”, là do sản phẩm không áp dụng được mã, vui lòng đổi sản phẩm khác
COPY MÃ
LAZSALETO30Kmpfapk COPY
Giảm 111K
Giảm tối đa: 111.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi (…chi tiết)
Nếu báo lỗi “mã không hợp lệ hoặc kiểm tra lỗi gõ”, là do sản phẩm không áp dụng được mã, vui lòng đổi sản phẩm khác
COPY MÃ
LAZ111K1g4362 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: Mã xuất hiện lúc 12H thứ 6 hàng tuần
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Sản phẩm thời trang tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Hiệu lực lúc: Bắt đầu 0h ngày 27/11
Ngày hết hạn: 01/12/2021
Ngành hàng: Áp dụng thanh toán Momo
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi (…chi tiết)
Nếu báo lỗi “mã không hợp lệ hoặc kiểm tra lỗi gõ”, là do sản phẩm không áp dụng được mã, vui lòng đổi sản phẩm khác
COPY MÃ
LAZSALETO30K4rt0dg COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trong trang khuyến mãi (…chi tiết)
Nếu báo lỗi “mã không hợp lệ hoặc kiểm tra lỗi gõ”, là do sản phẩm không áp dụng được mã, vui lòng đổi sản phẩm khác
COPY MÃ
LAZSALETO30K84kirt COPY

Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Cho các sản phẩm trong trang khuyến mãi
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Khi thanh toán qua Moca
COPY MÃ
MOCAFA50 COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood (…chi tiết)
Áp dụng tại các thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, DakLak, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Lâm Đồng.
COPY MÃ
SAPSAN70 COPY
Giảm 80K
Giảm tối đa: 80.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood khi McDonald’s
COPY MÃ
MCD80 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood khi McDonald’s
COPY MÃ
MCD50 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood khi McDonald’s
COPY MÃ
MCD30 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 220.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood khi đặt Gongcha
COPY MÃ
GC50 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood khi đặt Gongcha
COPY MÃ
GC30 COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Hiệu lực lúc: 11h ngày 27/11
Ngày hết hạn: 27/11/2021
Ngành hàng: Nhiều sản phẩm trên Shopeefood
COPY MÃ
SPFOOD70 COPY
Giảm 5%
Giảm tối đa: 700.000 đ
ĐH tối thiểu: 5.000.000 đ
Ngày hết hạn: 28/11/2021
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading
COPY MÃ
SAMSUNG700K COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 999.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
NAGBF100K COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 499.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
NAGBF40K COPY
Giảm 150K
Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nagakawa của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
NAGNOV150K COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 27/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Bluestone của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
BLUNOV10 COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 149.000 đ
Ngày hết hạn: 27/11/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Alphabooks
COPY MÃ
ALPHABOOKSBKT11 COPY

 

Hướng Dẫn