Giảm 350K
Giảm tối đa: 350000
ĐH tối thiểu: 1000000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Nhà cửa đời sống (…chi tiết)
 • Canh lưu mã lúc 9H, 15H hàng ngày
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn Tiền Max 50%
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 59000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có nhãn hoàn tiền max (…chi tiết)
 • Mã chỉ lưu được trên điện thoại
 • Áp dụng cho người dùng chưa từng có số dư hoàn tiền max
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn Tiền Max 12%
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 149000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có nhãn hoàn tiền max (…chi tiết)
 • Mã chỉ lưu được trên điện thoại
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 250K
Giảm tối đa: 250000
ĐH tối thiểu: 15000000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi mua ô tô xe máy (…chi tiết)
 • Canh lưu mã lúc 9H, 12H, 16H hàng ngày
 • Giảm 150K đơn từ 15 triệu, 250K đơn từ 25 triệu
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 12%
Giảm tối đa: 12 %
ĐH tối thiểu: 39000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Nhà cửa đời sống (…chi tiết)
 • Canh lưu mã lúc 9H, 12H, 16H hàng ngày
 • Giảm 8% đơn từ 99K, 10% đơn từ 39K,10% đơn từ 99K và 12% đơn từ 99K
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 99000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn
COPY MÃ
LAZT3MGG25Kf2v2bw COPY
Giảm 5K
Giảm tối đa: 5000
ĐH tối thiểu: 50000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi thanh toán bằng ví zalopay
NHẬN ƯU ĐÃI

Giảm 150K
Giảm tối đa: 150000
ĐH tối thiểu: 1200000
Ngày hết hạn: 09/04/2023
Ngành hàng: Toàn sàn
COPY MÃ
SUMMER COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 500000
Ngày hết hạn: 09/04/2023
Ngành hàng: Toàn sàn
COPY MÃ
BEAUTY COPY
Giảm 8%
Giảm tối đa: 50000
Ngày hết hạn: 26/04/2023
Ngành hàng: Toàn sàn
COPY MÃ
WELCOME COPY
Giảm 700K
Giảm tối đa: 700000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm thương hiệu TCL Flagship Store
COPY MÃ
777KT3 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500000
ĐH tối thiểu: 1000000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm thương hiệu COOCAA Official Store
COPY MÃ
COO500MAR COPY
Giảm 350K
Giảm tối đa: 350000
ĐH tối thiểu: 1000000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Nhà cửa đời sống (…chi tiết)
 • Canh lưu mã lúc 9H, 15H hàng ngày
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn Tiền Max 50%
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 59000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có nhãn hoàn tiền max (…chi tiết)
 • Mã chỉ lưu được trên điện thoại
 • Áp dụng cho người dùng chưa từng có số dư hoàn tiền max
NHẬN ƯU ĐÃI
Hoàn Tiền Max 12%
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 149000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm có nhãn hoàn tiền max (…chi tiết)
 • Mã chỉ lưu được trên điện thoại
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 250K
Giảm tối đa: 250000
ĐH tối thiểu: 15000000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi mua ô tô xe máy (…chi tiết)
 • Canh lưu mã lúc 9H, 12H, 16H hàng ngày
 • Giảm 150K đơn từ 15 triệu, 250K đơn từ 25 triệu
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 12%
Giảm tối đa: 12 %
ĐH tối thiểu: 39000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Nhà cửa đời sống (…chi tiết)
 • Canh lưu mã lúc 9H, 12H, 16H hàng ngày
 • Giảm 8% đơn từ 99K, 10% đơn từ 39K,10% đơn từ 99K và 12% đơn từ 99K
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 99000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng toàn sàn
COPY MÃ
LAZT3MGG25Kf2v2bw COPY

Hướng Dẫn