Nhà cung cấp nổi bật

10H: Giảm 90K
Giảm tối đa: 90.000 đ
ĐH tối thiểu: 259.000 đ
Hiệu lực lúc: 10H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm của Johnson & Johnson
COPY MÃ
COSJJB COPY
10H: Deal 9K
Giảm tối đa: 378.000 đ
ĐH tối thiểu: 387.000 đ
Hiệu lực lúc: 10H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Sản phẩm Chân váy nữ Luxury xòe buộc dây GUMAC
NHẬN ƯU ĐÃI
10H: Deal 9K
Giảm tối đa: 279.000 đ
ĐH tối thiểu: 288.000 đ
Hiệu lực lúc: 10H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Sản phẩm Áo sơ mi nữ tay lỡ GUMAC màu trắng
NHẬN ƯU ĐÃI
12H: Giảm 50%
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã trên banner lúc 12H. Mã lưu được là của mình
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee
NHẬN ƯU ĐÃI
12H: Giảm 50%
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Điện tử công nghệ
COPY MÃ
ELFEB503 COPY
12H: Giảm 7%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã trên banner và dùng ngay lúc 12H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: 5 ngành Tiêu Dùng và thanh toán bằng Airpay (…chi tiết)
5 ngành hàng Tiêu Dùng gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
NHẬN ƯU ĐÃI
12H: Hoàn 50%
Giảm tối đa: 99.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 07/03/2021
Ngành hàng: Hàng quốc tế
COPY MÃ
CBL2RH12VC51 COPY
14H: Giảm 90K
Giảm tối đa: 90.000 đ
ĐH tối thiểu: 259.000 đ
Hiệu lực lúc: 14H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm của Johnson & Johnson
COPY MÃ
COSJJC COPY
15H: Giảm 5%
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã trên banner và dùng ngay lúc 15H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang và thanh toán bằng Airpay
NHẬN ƯU ĐÃI
15H: Giảm 200K
Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Thời trang Gumac
COPY MÃ
WAGMVC15H COPY
18H: Voucher 7%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã trên banner và dùng ngay lúc 18H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: 4 ngành hàng Đời Sống và thanh toán bằng Airpay (…chi tiết)
4 Ngành Đời Sống Gồm: Nhà Cửa-Đời Sống , Đồ Chơi, Nhà Sách Online, Ôtô-Xe Máy
NHẬN ƯU ĐÃI
20H: Giảm 90K
Giảm tối đa: 90.000 đ
ĐH tối thiểu: 259.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm của Johnson & Johnson
COPY MÃ
COSJJD COPY
20H: Deal 9K
Giảm tối đa: 189.000 đ
ĐH tối thiểu: 198.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Sản phẩm Đầm nữ ôm GUMAC sọc caro basic
NHẬN ƯU ĐÃI
20H: Deal 9K
Giảm tối đa: 189.000 đ
ĐH tối thiểu: 198.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Sản phẩm Đầm ôm nữ GUMAC cổ U, form cúp ngực basic
NHẬN ƯU ĐÃI

Voucher 300K
Giảm tối đa: 300.000 đ
Ngày hết hạn: 28/02/2021
Ngành hàng: Cho Một Số Sản Phẩm Điện Máy
COPY MÃ
LASSFEB2021 COPY
Giảm 5%
Giảm tối đa: 2.000.000 đ
Ngày hết hạn: 28/02/2021
Ngành hàng: Các Sản Phẩm Điện Máy
COPY MÃ
LLAFEB2 COPY
9H: Hoàn 20%
Giảm tối đa: 19.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã thêm lượt lúc 9H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 08/03/2021
Ngành hàng: Nạp điện thoại trực tiếp
COPY MÃ
APDTR02 COPY
9H: Hoàn 3%
Giảm tối đa: 100.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã thêm lượt lúc 9H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 08/03/2021
Ngành hàng: Thanh toán hóa đơn
COPY MÃ
APHDR02 COPY
10H: Giảm 90K
Giảm tối đa: 90.000 đ
ĐH tối thiểu: 259.000 đ
Hiệu lực lúc: 10H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm của Johnson & Johnson
COPY MÃ
COSJJB COPY
10H: Deal 9K
Giảm tối đa: 378.000 đ
ĐH tối thiểu: 387.000 đ
Hiệu lực lúc: 10H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Sản phẩm Chân váy nữ Luxury xòe buộc dây GUMAC
NHẬN ƯU ĐÃI
10H: Deal 9K
Giảm tối đa: 279.000 đ
ĐH tối thiểu: 288.000 đ
Hiệu lực lúc: 10H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Sản phẩm Áo sơ mi nữ tay lỡ GUMAC màu trắng
NHẬN ƯU ĐÃI
12H: Giảm 50%
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã trên banner lúc 12H. Mã lưu được là của mình
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Toàn sàn Shopee
NHẬN ƯU ĐÃI
12H: Giảm 50%
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Điện tử công nghệ
COPY MÃ
ELFEB503 COPY
12H: Giảm 7%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã trên banner và dùng ngay lúc 12H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: 5 ngành Tiêu Dùng và thanh toán bằng Airpay (…chi tiết)
5 ngành hàng Tiêu Dùng gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Mẹ & bé, Giặt giũ nhà cửa, Bách hóa online, Chăm sóc thú cưng
NHẬN ƯU ĐÃI
12H: Hoàn 50%
Giảm tối đa: 99.000 xu
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Mã back thêm lượt lúc 12H mỗi ngày
Ngày hết hạn: 07/03/2021
Ngành hàng: Hàng quốc tế
COPY MÃ
CBL2RH12VC51 COPY
14H: Giảm 90K
Giảm tối đa: 90.000 đ
ĐH tối thiểu: 259.000 đ
Hiệu lực lúc: 14H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm của Johnson & Johnson
COPY MÃ
COSJJC COPY
15H: Giảm 5%
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 500.000 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã trên banner và dùng ngay lúc 15H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: 9 ngành Thời Trang và thanh toán bằng Airpay
NHẬN ƯU ĐÃI
15H: Giảm 200K
Giảm tối đa: 200.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: Thời trang Gumac
COPY MÃ
WAGMVC15H COPY
18H: Voucher 7%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Lưu mã trên banner và dùng ngay lúc 18H ngày 26.02
Ngày hết hạn: 26/02/2021
Ngành hàng: 4 ngành hàng Đời Sống và thanh toán bằng Airpay (…chi tiết)
4 Ngành Đời Sống Gồm: Nhà Cửa-Đời Sống , Đồ Chơi, Nhà Sách Online, Ôtô-Xe Máy
NHẬN ƯU ĐÃI

Hướng Dẫn