Nhà cung cấp nổi bật

Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 8h ngày 22/10
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé
COPY MÃ
MOM40K8H4 COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 9h thứ 6 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Ưu đãi thanh toán thẻ Home Credit
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 12h ngày 22/10
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé
COPY MÃ
MOM40K12H4 COPY
Giảm 80%
Hiệu lực lúc: 16h ngày 22/10
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm của TikiNgon
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 20h ngày 22/10
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé
COPY MÃ
MOM40K20H4 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho Gói Hội Viên TikiNOW – Gói Tiết Kiệm
COPY MÃ
22NOWTK10 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 350.000 đ
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho KH có gói TikiNow
COPY MÃ
22NOWDAY10 COPY
Voucher 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
Hiệu lực lúc: 12h mỗi ngày
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các thương hiệu thời trang trong chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Deal 10K
Hiệu lực lúc: 12h mỗi ngày
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các thương hiệu thời trang trong chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30%
Hiệu lực lúc: 20h mỗi ngày
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các thương hiệu thời trang trong chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 26/10/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 9%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 150.000 đ
Ngày hết hạn: 26/10/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm tham gia chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các thương hiệu trong chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 10%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các thương hiệu trong chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 9%
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các thương hiệu trong chương trình
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Miễn phí vận chuyển cho khách hàng mới
COPY MÃ
TIKIXINCHAO COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading
COPY MÃ
TCHRG COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading
COPY MÃ
TCHCAN COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading
COPY MÃ
TCHHOATAN COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Tiki Trading
COPY MÃ
TCHHOATAN25 COPY

Giảm 15%
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 600.000 đ
Hiệu lực lúc: 0h ngày 25.10
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm trên App Watson
COPY MÃ
BETTER15 COPY
Giảm 10%
Ngày hết hạn: 27/10/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm trên App Watson
COPY MÃ
BETTER COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 28/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood thanh toán thẻ quốc tế VPBank
COPY MÃ
VPBANK40 COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood, áp dụng tại Hải Phòng
COPY MÃ
QUANNOI35 COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 31/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho GrabFood, áp dụng tại Hải Phòng
COPY MÃ
QUANNOI25 COPY
Giảm 40%
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Toàn sàn Fahasa
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 1TR
Giảm tối đa: 1.000.000 đ
Ngày hết hạn: 24/10/2021
Ngành hàng: Điện lạnh Nguyễn Kim
COPY MÃ
NKWMW42 COPY
Giảm 90%
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 149.000 đ
Hiệu lực lúc: 19h mỗi ngày
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng khi mua hàng trên App Fahasa thanh toán không tiền mặt
NHẬN ƯU ĐÃI
Freeship 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Miễn phí vận chuyển toàn sàn Fahasa
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 8h ngày 22/10
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé
COPY MÃ
MOM40K8H4 COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.000.000 đ
Hiệu lực lúc: 9h thứ 6 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Ưu đãi thanh toán thẻ Home Credit
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 12h ngày 22/10
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé
COPY MÃ
MOM40K12H4 COPY
Giảm 80%
Hiệu lực lúc: 16h ngày 22/10
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Các sản phẩm của TikiNgon
NHẬN ƯU ĐÃI
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 20h ngày 22/10
Ngày hết hạn: 22/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tã, Bỉm, Sữa cho bé
COPY MÃ
MOM40K20H4 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 699.000 đ
Ngày hết hạn: 25/10/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Biti’s
COPY MÃ
BT20SBD COPY

 

Hướng Dẫn

Tham gia groups
Làng nghiện shopee

Để cập nhật thông tin ưu đãi, các mã giảm giá bất ngờ và xem nhiều hướng dẫn săn sale, săn mã giảm giá Shopee, Lazada, Tiki….