Mã Giảm Giá Tiki Tháng 6/2022

Mã giảm giá Tiki mới nhất tháng 6/2022, coupon Tiki App để mua hàng trên ứng dụng, các deal khuyến mãi, Tiki Flash Sale được cập nhật liên tục, mỗi ngày tại danh mục coupon bên dưới. Hãy đăng ký nhận tin mã giảm giá Tiki gửi qua Facebook Messenger để ko bỏ lỡ những Coupon Tiki App mới nhất nhé.

CHỌN DANH MỤC VOUCHER

Voucher HOT

Giảm 199K
Giảm tối đa: 199.000 đ
ĐH tối thiểu: 699.000 đ
Hiệu lực lúc: 21H ngày 21/06
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
FLASH9PMJ COPY
Giảm 199K
Giảm tối đa: 199.000 đ
ĐH tối thiểu: 699.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H ngày 21/06
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
FLASH6PMJ COPY
Giảm 199K
Giảm tối đa: 199.000 đ
ĐH tối thiểu: 699.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H ngày 21/06
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
FLASH3PMJ COPY
Giảm 199K
Giảm tối đa: 199.000 đ
ĐH tối thiểu: 699.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 21/06
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
FLASH12PMJ COPY
Giảm 199K
Giảm tối đa: 199.000 đ
ĐH tối thiểu: 699.000 đ
Hiệu lực lúc: 9H ngày 21/06
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của nhà bán Tiki Trading
COPY MÃ
FLASH9AMJ COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Thanh toán hóa đơn.
COPY MÃ
BILLTIKIER0622 COPY
Hoàn 25K Xu
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho khách hàng mới (…chi tiết)
  • Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng, Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Voucher – Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Sim số – Thẻ cào – Thẻ game, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
  • Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
COPY MÃ
TIKILAMQUEN625 COPY
Hoàn 50K Xu
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho khách hàng mới (…chi tiết)
  • Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng, Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Voucher – Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Sim số – Thẻ cào – Thẻ game, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
  • Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
COPY MÃ
TIKILAMQUEN650 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Đơn hàng Tiki ngon cho khách hàng mới
COPY MÃ
JUNXOMSANSALE22 COPY
Giảm 5K
Giảm tối đa: 5.000 đ
ĐH tối thiểu: 159.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
COPY MÃ
DELI159M COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
COPY MÃ
DELI259M COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
COPY MÃ
DELI199M COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 49.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Khách hàng mới thanh toán qua ZaloPay
COPY MÃ
ZLPNEW2620 COPY
Freeship 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 149.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục NGON.
COPY MÃ
NGONFS10BLT6 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho một số sản phẩm của TikiNGON.
COPY MÃ
NGONNEWT6 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của TikiNGON.
COPY MÃ
JUNNUTKN22 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF1 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF2 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF3 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF4 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF5 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF6 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF7 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF8 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAFF9 COPY
Giảm 500K
Giảm tối đa: 500.000 đ
ĐH tối thiểu: 4.000.000 Đ
Ngày hết hạn: 30/06/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của Tefal Official Store – Chính hãng.
COPY MÃ
MAYKOLAF10 COPY
CHỌN DANH MỤC VOUCHER