Mã Giảm Giá ShopeeFood Tháng 8/2022

Tổng hợp các mã giảm giá ShopeeFood, các khuyến mãi khi đặt đồ ăn ShopeeFood trên ứng dụng Shopee. Mã giảm giá ShopeeFood được cập nhật liên tục hàng ngày, hiện đang có nhiều mã giảm giá tốt cho bữa ăn 0đ

Nếu bạn thường xuyên đặt đồ ăn trên ShopeeFood hãy lưu bookmark trang này lại để tiện theo dõi và cập nhật mã giảm giá ShopeeFood nhé

Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 1 lần/tuần
COPY MÃ
88FS35K COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 3 lần/tuần
COPY MÃ
88FS20K COPY
Giảm 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 60.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 2 lần/tuần
COPY MÃ
88FS18K COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 2 lần/tuần
COPY MÃ
88FS15K COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 1 lần/tuần
COPY MÃ
88FS0D COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSS35 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 3 lần/tuần
COPY MÃ
FSS20 COPY
Giảm 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 60.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 2 lần/tuần
COPY MÃ
FSS18 COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 2 lần/tuần
COPY MÃ
FSS15 COPY
Giảm 105K
Giảm tối đa: 105.000 đ
ĐH tối thiểu: 915.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
CUOITUAN105 COPY
Giảm 75K
Giảm tối đa: 75.000 đ
ĐH tối thiểu: 755.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
CUOITUAN75 COPY
Giảm 55K
Giảm tối đa: 55.000 đ
ĐH tối thiểu: 555.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
CUOITUAN55 COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 265.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
CUOITUAN35 COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 185.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
CUOITUAN25 COPY
Giảm 12K
Giảm tối đa: 12.000 đ
ĐH tối thiểu: 115.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
CUOITUAN12 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 4 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SPT4SANDEAL COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/08/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSS0D COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 2 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
T2GIAM30 COPY
Giảm 55K
Giảm tối đa: 55.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 2 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
T2VUIVE COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 2 hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
T2VUIVE COPY
Giảm 99K
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC99 COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC70 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC50 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC40 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC30 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC20 COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC10 COPY