Mã Giảm Giá ShopeeFood Tháng 5/2022

Tổng hợp các mã giảm giá ShopeeFood, các khuyến mãi khi đặt đồ ăn ShopeeFood trên ứng dụng Shopee. Mã giảm giá ShopeeFood được cập nhật liên tục hàng ngày, hiện đang có nhiều mã giảm giá tốt cho bữa ăn 0đ

Nếu bạn thường xuyên đặt đồ ăn trên ShopeeFood hãy lưu bookmark trang này lại để tiện theo dõi và cập nhật mã giảm giá ShopeeFood nhé

Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 2 lần/tuần
COPY MÃ
ALLFREE COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 30.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán chọn lọc (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 1 lần/tuần
COPY MÃ
SPSIEUSHIP COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 90.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho quán đối tác (…chi tiết)
  • Chỉ sử dụng 1 lần/tuần
COPY MÃ
FREESHIP COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Cho khách hàng mới đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
CHAOBAN COPY
Giảm 60K
Giảm tối đa: 60.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Cho khách hàng mới đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SPFOODNEW COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Cho khách hàng mới đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
BANMOI COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
T2GIAM30 COPY
Giảm 55K
Giảm tối đa: 55.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
T2VUIVE COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
T2VUIVE COPY
Giảm 99K
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC99 COPY
Giảm 99K
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC99 COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC70 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC50 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC40 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC30 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC20 COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee
COPY MÃ
SIEUTIEC10 COPY