Mã Giảm Giá ShopeeFood Tháng 4/2023

Tổng hợp các mã giảm giá ShopeeFood, các khuyến mãi khi đặt đồ ăn ShopeeFood trên ứng dụng Shopee. Mã giảm giá ShopeeFood được cập nhật liên tục hàng ngày, hiện đang có nhiều mã giảm giá tốt cho bữa ăn 0đ

Nếu bạn thường xuyên đặt đồ ăn trên ShopeeFood hãy lưu bookmark trang này lại để tiện theo dõi và cập nhật mã giảm giá ShopeeFood nhé

Giảm 30%
Giảm tối đa: 35000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN30 COPY
Giảm 25%
Giảm tối đa: 40000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN25 COPY
Giảm 833K
Giảm tối đa: 833000
ĐH tối thiểu: 5600000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN833K COPY
Giảm 600K
Giảm tối đa: 600000
ĐH tối thiểu: 4100000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN600K COPY
Giảm 400K
Giảm tối đa: 400000
ĐH tối thiểu: 2799000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN400K COPY
Giảm 200K
Giảm tối đa: 200000
ĐH tối thiểu: 1799000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN200K COPY
Giảm 115K
Giảm tối đa: 115000
ĐH tối thiểu: 959000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN115K COPY
Giảm 150K
Giảm tối đa: 150000
ĐH tối thiểu: 1199000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN150K COPY
Giảm 75K
Giảm tối đa: 75000
ĐH tối thiểu: 639000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN75K COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 499000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN50K COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35000
ĐH tối thiểu: 369000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN35K COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25000
ĐH tối thiểu: 289000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN25K COPY
Giảm 15K
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 179000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
TYPN15k COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15000
ĐH tối thiểu: 40000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn ở quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
ALLFREE COPY
Freeship 50%
Giảm tối đa: 20000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
FSFLASHSALE COPY
Giảm 200K
Giảm tối đa: 200000
ĐH tối thiểu: 669000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
TIEC200K COPY
Giảm 139K
Giảm tối đa: 139000
ĐH tối thiểu: 469000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
TIEC139 COPY
Giảm 109K
Giảm tối đa: 109000
ĐH tối thiểu: 369000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
TIEC109 COPY
Giảm 75K
Giảm tối đa: 75000
ĐH tối thiểu: 249000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
TIEC75 COPY
Giảm 45K
Giảm tối đa: 45000
ĐH tối thiểu: 149000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
TIEC45 COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35000
ĐH tối thiểu: 119000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
TIEC35 COPY
Giảm 75K
Giảm tối đa: 75000
ĐH tối thiểu: 289000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
FOOD75K COPY
Giảm 60K
Giảm tối đa: 60000
ĐH tối thiểu: 259000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
FOOD60K COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 229000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
FOOD50K COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 169000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
FOOD40K COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 139000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
FOOD30K COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 109000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
FOOD20K COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10000
ĐH tối thiểu: 49000
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
FOOD10K COPY
Giảm 139K
Giảm tối đa: 139000
ĐH tối thiểu: 469000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC139K COPY
Giảm 199K
Giảm tối đa: 199000
ĐH tối thiểu: 669000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC199K COPY
Giảm 109K
Giảm tối đa: 109000
ĐH tối thiểu: 369000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC109K COPY
Giảm 75K
Giảm tối đa: 75000
ĐH tối thiểu: 249000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC75K COPY
Giảm 45K
Giảm tối đa: 45000
ĐH tối thiểu: 149000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC45K COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35000
ĐH tối thiểu: 119000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC35K COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 45000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSYEUTHUONG COPY
Freeship 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 75000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSYEUTHUONG18 COPY
Freeship 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSYEUTHUONG20 COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 30000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
YEUTHUONG10 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 89000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
YEUTHUONG20 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 109000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
YEUTHUONG30 COPY
Giảm 105K
Giảm tối đa: 105000 đ
ĐH tối thiểu: 915000
Hiệu lực lúc: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
CUOITUAN105 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 119000
Hiệu lực lúc: Thứ 6 hàng tuần
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
YEUTHUONG40 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99000
Hiệu lực lúc: Thứ 5 hàng tuần
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn từ các quán Chọn lọc trên ShopeeFood (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSSYEUTHUONG20 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 30000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua quán chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
QUANMOI30 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 20000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho khách hàng mới khi đặt đồ ăn qua quán chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
XINCHAO COPY
Freeship 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán Chọn lọc (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSS35 COPY
Giảm 99K
Giảm tối đa: 99000
ĐH tối thiểu: 250000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC99 COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70000
ĐH tối thiểu: 200000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC70 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 160000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC50K COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 140000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC50 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 100000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC40 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 70000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng khi đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC30 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20000
ĐH tối thiểu: 50000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC20 COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10000
ĐH tối thiểu: 20000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIEC10 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 100000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho một số sản phẩm/quán nhất định khi đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
MOIBAN50 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 90000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho một số sản phẩm/quán nhất định khi đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
MOIBAN40 COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35000
ĐH tối thiểu: 75000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho một số sản phẩm/quán nhất định khi đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
MOIBAN35 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 30000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho một số sản phẩm/quán nhất định khi đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
MOIBAN30K COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 65000
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Áp dụng cho một số sản phẩm/quán nhất định khi đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
MOIBAN30 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ hai hàng tuần
Ngày hết hạn: 29/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán chọn lọc
COPY MÃ
T2GIAM30 COPY
Giảm 80K
Giảm tối đa: 80.000 đ
ĐH tối thiểu: 160.000 đ
Ngày hết hạn: 31/03/2023
Ngành hàng: Đặt gà rán của Popeyes trên ShopeeFood
COPY MÃ
POPEYES80 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2023
Ngành hàng: Nước của thương hiệu Starbucks Coffee
COPY MÃ
STARBUCKS50 COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán Chọn lọc (…chi tiết)
 • 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSS0D COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán Chọn lọc (…chi tiết)
 • 2 lần/tuần
COPY MÃ
FSS15 COPY
Freeship 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán Chọn lọc (…chi tiết)
 • 2 lần/tuần
COPY MÃ
FSS18 COPY
Freeship 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Ngày hết hạn: 29/04/2023
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán Chọn lọc (…chi tiết)
 • 3 lần/tuần
COPY MÃ
FSS20 COPY