Mã Giảm Giá ShopeeFood Tháng 9/2021

Tổng hợp các mã giảm giá ShopeeFood, các khuyến mãi khi đặt đồ ăn ShopeeFood trên ứng dụng Shopee. Mã giảm giá ShopeeFood được cập nhật liên tục hàng ngày, hiện đang có nhiều mã giảm giá tốt cho bữa ăn 0đ

Nếu bạn thường xuyên đặt đồ ăn trên ShopeeFood hãy lưu bookmark trang này lại để tiện theo dõi và cập nhật mã giảm giá ShopeeFood nhé

Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN35SPP COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN25SPP COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee
COPY MÃ
DEALXIN70 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee
COPY MÃ
DEALXIN50 COPY
GIảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN10 COPY
Freeship 3Km
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: khi đặt Nowfood trên Shopee
COPY MÃ
ALLFREE COPY
Freeship 3Km
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood tại quán yêu thích thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
APYEUTHICH COPY
FreeShip 3Km
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho quán đối tác khi đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
COPY MÃ
FREESHIP COPY
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee cho quán đối tác
COPY MÃ
NOWFOOD COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
APFREE COPY
Voucher 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
COPY MÃ
BANMOI COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
COPY MÃ
CHAOBAN COPY
Voucher 60K
Giảm tối đa: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 30/09/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
NOWNEW COPY

Tham gia groups
Làng nghiện shopee

Để cập nhật thông tin ưu đãi, các mã giảm giá bất ngờ và xem nhiều hướng dẫn săn sale, săn mã giảm giá Shopee, Lazada, Tiki….