Mã Giảm Giá ShopeeFood Tháng 11/2022

Tổng hợp các mã giảm giá ShopeeFood, các khuyến mãi khi đặt đồ ăn ShopeeFood trên ứng dụng Shopee. Mã giảm giá ShopeeFood được cập nhật liên tục hàng ngày, hiện đang có nhiều mã giảm giá tốt cho bữa ăn 0đ

Nếu bạn thường xuyên đặt đồ ăn trên ShopeeFood hãy lưu bookmark trang này lại để tiện theo dõi và cập nhật mã giảm giá ShopeeFood nhé

Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIECHUE COPY
Freeship 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
FSVT18 COPY
Freeship 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
FSCT18 COPY
Freeship 12K
Giảm tối đa: 12.000 đ
ĐH tối thiểu: 30.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
FS12K COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIECBD COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIECHP COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUTIECBH COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
ANHETVN COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
ANHETVN30 COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
SHIPHETVN COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 159.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
SALEDINH25 COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
FSFRESH COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
SALEDINH35 COPY
Giảm 45K
Giảm tối đa: 45.000 đ
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
SALEDINH45 COPY
Giảm 55K
Giảm tối đa: 55.000 đ
ĐH tối thiểu: 329.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
SALEDINH55 COPY
Giảm 65K
Giảm tối đa: 65.000 đ
ĐH tối thiểu: 389.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
SALEDINH65 COPY
Giảm 75K
Giảm tối đa: 75.000 đ
ĐH tối thiểu: 459.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
SALEDINH75 COPY
Giảm 99K
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 529.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
SALEDINH99 COPY
Giảm 10%
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
ANNGON30 COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
SNACK15 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
TUOINGON20 COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
TAPHOA25 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Mua thực phẩm tươi sống trên ShopeeFood
COPY MÃ
DANGTHON COPY
Giảm 211K
Giảm tối đa: 211.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.799.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
BAO211K COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.199.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
BAO150K COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 819.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
BAO100K COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 679.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
BAO70K COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
BAO50K COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 269.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
BAO30K COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 179.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
BAO20K COPY
Freeship 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
BAO10K COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
COPY MÃ
FSTHAYCO COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 0H, 7H, 11H, 13H, 17H, 19H hàng ngày
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua quán chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
2011SIEUDEAL20 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Hiệu lực lúc: 7, 14, 21, 28/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt thương hiệu Highlands Coffee trên ShopeeFood
COPY MÃ
KHAOHLC40 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Hiệu lực lúc: 5,12,19,26/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt gà rán Lotteria trên ShopeeFood
COPY MÃ
LOTTERIA30 COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 280.000 đ
Hiệu lực lúc: 5,12,19,26/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt The Pizza Company trên ShopeeFood
COPY MÃ
TPC100 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
MOIBAN30K COPY
Freeship 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H – 14H
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua quán chọn lọc
COPY MÃ
FSYEUTHUONG COPY
Giảm 25%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 4, 11,15,20,25,26/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho thương hiệu Phúc Long (…chi tiết)
 
COPY MÃ
CHICUC25 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 160.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUTIEC50K COPY
Giảm 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua quán chọn lọc trên Shopee Food
COPY MÃ
FOODTOUR COPY
Giảm 99K
Giảm tối đa: 99.000 đ
ĐH tối thiểu: 250.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUTIEC99 COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUTIEC70 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUTIEC50 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUTIEC40 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUTIEC30 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUTIEC20 COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các quán tham gia chương trình
COPY MÃ
SIEUTIEC10 COPY
Freeship 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 3 hàng tuần
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán Chọn lọc (…chi tiết)
  • 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSS35 COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua ShopeeFood
COPY MÃ
1111FREESHIP0D COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ hai hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán chọn lọc
COPY MÃ
T2GIAM30 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Hiệu lực lúc: 11, 15, 20, 26, 30/ 11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho thương hiệu Gong Cha (…chi tiết)
  • Số lượng có hạn
COPY MÃ
KHAOGC50K COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 11, 15, 20, 25, 26/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho thương hiệu The Coffee House (…chi tiết)
  • Số lượng có hạn
COPY MÃ
TCHGIAM50 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Hiệu lực lúc: 11, 15, 20, 25, 26/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt gà rán Lotteria trên ShopeeFood
COPY MÃ
LOTTERIA50 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Hiệu lực lúc: 3, 10, 17, 24/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của KOI THÉ
COPY MÃ
KOI50 COPY
Giảm 80K
Giảm tối đa: 80.000 đ
ĐH tối thiểu: 160.000 đ
Hiệu lực lúc: 4, 11,15,20,25,26/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt gà rán của Popeyes trên ShopeeFood
COPY MÃ
POPEYES80 COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Hiệu lực lúc: 11,15,20,26,31/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt Pizza Hut trên ShopeeFood
COPY MÃ
PIZZAHUT70 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 160.000 đ
Hiệu lực lúc: 31/10, 11/11, 15/11, 20/11, 25/11, 26 /11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt The Pizza Company trên ShopeeFood
COPY MÃ
TPC80K COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Hiệu lực lúc: 11/11, 15/11, 20/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho thương hiệu Phúc Long (…chi tiết)
  • Số lượng có hạn
COPY MÃ
PHUCLONG50 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 120.000 đ
Hiệu lực lúc: 2, 9, 16, 23, 30/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Nước của thương hiệu Starbucks Coffee
COPY MÃ
STARBUCKS50 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 1000.000 đ
Hiệu lực lúc: 4, 11,15,20,25,26/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho thương hiệu Phúc Long (…chi tiết)
 
COPY MÃ
PHUCLONG40 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 30.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua quán Chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
QUANMOI30 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Hiệu lực lúc: 0H, 7H, 11H, 13H, 17H, 19H hàng ngày
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua quán chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
SIEUDEAL25K COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Khách hàng mới khi đặt đồ ăn qua quán chọn lọc trên ShopeeFood
COPY MÃ
XINCHAO COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Hiệu lực lúc: 3, 10, 17, 24/11
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của The Coffee House
COPY MÃ
TCH40 COPY
Freeship 18K
Giảm tối đa: 18.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua quán chọn lọc
COPY MÃ
FSYEUTHUONG18 COPY
Giảm 105K
Giảm tối đa: 105.000 đ
ĐH tối thiểu: 915.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
CUOITUAN105 COPY
Giảm 75K
Giảm tối đa: 75.000 đ
ĐH tối thiểu: 735.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
CUOITUAN75 COPY
Giảm 55K
Giảm tối đa: 55.000 đ
ĐH tối thiểu: 555.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
CUOITUAN55 COPY
Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 295.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
CUOITUAN35 COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 215.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
CUOITUAN25 COPY
Giảm 12K
Giảm tối đa: 12.000 đ
ĐH tối thiểu: 115.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn trên ShopeeFood
COPY MÃ
CUOITUAN12 COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/11/2022
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua các quán Chọn lọc (…chi tiết)
  • 1 lần/tuần
COPY MÃ
FSS0D COPY