Mã Giảm Giá ShopeeFood Tháng 12/2023

Tổng hợp các mã giảm giá ShopeeFood, các khuyến mãi khi đặt đồ ăn ShopeeFood trên ứng dụng Shopee. Mã giảm giá ShopeeFood được cập nhật liên tục hàng ngày, hiện đang có nhiều mã giảm giá tốt cho bữa ăn 0đ

Nếu bạn thường xuyên đặt đồ ăn trên ShopeeFood hãy lưu bookmark trang này lại để tiện theo dõi và cập nhật mã giảm giá ShopeeFood nhé

Giảm 70K
Giảm tối đa: 70000
Ngày hết hạn: 31/12/2023
Ngành hàng: ShopeeFood (…chi tiết)
Mã có hiệu lực lúc 10H mỗi ngày
COPY MÃ
VANNANG70 COPY
Giảm 100K
Giảm tối đa: 100000
Ngày hết hạn: 31/12/2023
Ngành hàng: ShopeeFood (…chi tiết)
Mã có hiệu lực lúc 10H mỗi ngày
COPY MÃ
VANNANG100 COPY
Giảm 105K
Giảm tối đa: 105000
ĐH tối thiểu: 100000
Ngày hết hạn: 31/12/2023
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho cuối tuần
COPY MÃ
CUOITUAN105 COPY
Chỉ áp dụng cho Thứ 6 hằng tuần
Giảm tối đa: 40000
ĐH tối thiểu: 100000
Ngày hết hạn: 31/12/2023
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho Thứ 4 hằng tuần (…chi tiết)
Nhập mã SIEUTIEC40 để được giảm 40.000Đ, áp dụng cho đơn từ 100.000Đ. Nhập mã MEGASALE40 hoặc MEGASALE40K để được giảm 40.000, áp dụng cho đơn từ 119.000. Số lượng mã ưu đãi có hạn.
COPY MÃ
SIEUTIEC40 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50000
ĐH tối thiểu: 100000
Ngày hết hạn: 31/12/2023
Ngành hàng: Chỉ áp dụng cho Thứ 4 hằng tuần (…chi tiết)
Nhập mã MOIBAN30K hoặc MOIBAN30KS để được giảm 50%, tối đa 30.000, cho đơn từ 0Đ Nhập mã MOIBAN50 hoặc MOIBAN50S để được giảm 50.000, cho đơn từ 100.000Đ. Số lượng mã ưu đãi có hạn mỗi ngày.
COPY MÃ
MOIBAN50 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30000
ĐH tối thiểu: 120000
Ngày hết hạn: 31/12/2023
Ngành hàng: ShopeeFood (…chi tiết)
Chỉ áp dụng cho Thứ 2 đầu tuần
COPY MÃ
T2GIAM30 COPY
Giảm 130K
Giảm tối đa: 130000
Ngày hết hạn: 31/12/2023
Ngành hàng: ShopeeFood (…chi tiết)
Mã có hiệu lực lúc 10H và 14H mỗi ngày
COPY MÃ
VANNANG COPY