Mã Giảm Giá Now Tháng 6/2021

Tổng hợp các mã giảm giá NOW, các khuyến mãi khi đặt đồ ăn Nowfood trên ứng dụng Shopee. Mã giảm giá NOW được cập nhật liên tục hàng ngày, hiện đang có nhiều mã giảm giá tốt cho bữa ăn 0đ

Nếu bạn thường xuyên đặt đồ ăn trên Nowfood hãy lưu bookmark trang này lại để tiện theo dõi và cập nhật mã giảm giá Nowfood nhé

Giảm 35K
Giảm tối đa: 35.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN35 COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee
COPY MÃ
TIENBOI COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua Nowfood
COPY MÃ
TGIFT50 COPY
Freeship 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee
COPY MÃ
SHOPEEPAY COPY
Giảm 66K
Giảm tối đa: 66.000 đ
ĐH tối thiểu: 132.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN66 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 90.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee (…chi tiết)
Áp dụng cho các quán đối tác. Thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
DAIHOINOW COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 125.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee (…chi tiết)
Áp dụng cho các quán đối tác. Thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
FOODDAY COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee (…chi tiết)
Áp dụng cho các quán đối tác. Thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
SHOPEEFOODY COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 2 hàng tuần
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee
COPY MÃ
T2NOSAY COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Hiệu lực lúc: Thứ 2 hàng tuần
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee
COPY MÃ
T2VUIVE COPY
Giảm 50%
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee
COPY MÃ
NUAGIA COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 90.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Thanh toán qua AirPay (…chi tiết)
Sử dụng 3 lần/Tuần
COPY MÃ
APGIAM20 COPY
Giảm 60K
Giảm tối đa: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho khách hàng mới thanh toán Airpay
COPY MÃ
NOWNEW COPY
Freeship
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Freeship Xtra khi đặt đồ ăn Nowfood trên Shopee (…chi tiết)
Freeship 3Km
COPY MÃ
ALLFREE COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN30 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN20 COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN10 COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN40 COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee
COPY MÃ
DEALXIN70 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee
COPY MÃ
DEALXIN50 COPY
GIảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood trên Shopee
COPY MÃ
DEALXIN10 COPY
Freeship 3Km
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: khi đặt Nowfood trên Shopee
COPY MÃ
ALLFREE COPY
Freeship 3Km
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood tại quán yêu thích thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
APYEUTHICH COPY
FreeShip 3Km
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho quán đối tác khi đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
COPY MÃ
FREESHIP COPY
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee cho quán đối tác
COPY MÃ
NOWFOOD COPY
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
APFREE COPY
Voucher 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
COPY MÃ
BANMOI COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
COPY MÃ
CHAOBAN COPY
Voucher 60K
Giảm tối đa: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay
COPY MÃ
NOWNEW COPY