Shopee 11.11

Shopee 11.11: Hé lộ voucher 1tr111k, 111k cùng loạt deals HOT

Cuối năm rồi cả nhà ơi! Sale Sale Sale liên tục. Và đợt Siêu Sale Shopee 11.11 này hứa hẹn sẽ là một trong số những đợt sale lớn nhất dịp cuối năm này. Hàng loạt thương hiệu giảm giá sâu, vô vàn voucher tiền triệu, quà tặng hấp dẫn và mã hoàn xu cực gắt sẽ tới với bạn trong dịp Shopee 11.11 này nhé.

Cụ thể những mã giảm giá nào, những chương trình khuyến mãi nào sẽ được tung ra vào dịp 11.11 này trên Shopee? Nếu bạn đang có thắc mắc trên thì hãy đọc hết bài viết này để có câu trả lời nhé!

Tiết Lộ Voucher Hot Cho Shopee 11.11

? 1. Các voucher BẮT BUỘC PHẢI lưu trước trên banner để dùng cho ngày 11/11: 

? 1.1. Link săn deal tiền triệu: https://shp.ee/tub4zip

➥ Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

➥ Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

➥ Từ 0H ngày 10/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

➥ Từ 0H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 9H – 11/11)

➥ Từ 0H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 9H – 11/11)

➥ Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K cho hàng Điện Tử Công Nghệ

➥ Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 7% tối đa 500K đơn từ 300K cho hàng Điện Tử Công Nghệ

➥ Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 5% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu cho hàng Điện Tử Công Nghệ

➥ Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 1 triệu cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 

➥ Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 40K đơn từ 250K cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 

➥ Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 8% tối đa 100K đơn từ 500K cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 

➥ Từ 9H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 12H – 11/11)

➥ Từ 9H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay  mã giảm 1111K đơn từ 5 triệu cho Điện Tử

.

? 1.1. Link Siêu Sale Voucher: http://gotiki.co/4b3zRT 

➥ Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã 1111NAFTRA0H giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

➥ Từ ngày 09/11 (0H, 9H, 12H, 15H, 18H): Lưu trước trên banner mã 1111NAFADO0H giảm 20K đơn từ 20K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

➥ Từ ngày 09/11 (0H, 9H, 12H): Lưu trước trên banner mã 1111NAFGMV0H giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

➥ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (dùng ngay lúc 9H – 11/11).

➥ 9H ngày 11/11: Lưu trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (dùng ngay lúc 12H – 11/11).

➥ 11/11 (lúc 10H, 11H, 16H, 20H) : Lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K toàn sàn Shopee (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).

➥ 11/11 (lúc 0H, 9H, 12H, 15H) : Lưu trên banner mã giảm 20K đơn từ 20K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H, 15H, 18H (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).

➥ 11/11 (lúc 0H, 9H) : Lưu trên banner mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).

.

?1.3. Link Đón chờ siêu sale: https://shp.ee/e273mzx

Từ 21h tối 10/10 vào link lưu trước các mã 15% trên banner để sử dụng lúc 0h ngày 11/11:

➥ 21h: Lưu trước trên banner mã 21HVCD51K giảm 15% tối đa 51K toàn sàn Shopee

➥ 21h30: Lưu trước mã 21H30VCD111K giảm 15% tối đa 111k đơn từ 150K toàn sàn Shopee

➥ 22h: Lưu trước trên banner mã 22HVCD211K giảm 15% tối đa 211K đơn từ 500K toàn sàn Shopee

➥ 22h30: Lưu trước trên banner mã 22H30VCD211K hoàn 15% tối đa 211K đơn từ 500K toàn sàn Shopee

➥ 23h: Lưu trước trên banner trên banner mã 23HVCD311K hoàn 15% tối đa 311K đơn từ 1tr toàn sàn Shopee

➥ 23h30: Lưu trước trên banner mã 23H30VCD411K hoàn 15% tối đa 411K đơn từ 2tr toàn sàn Shopee

.

? 2. Khung giờ săn sale: https://shp.ee/nqpnsst 

➥ 0h: 11HOAN1111K0H hoàn 1tr111 đơn từ 5tr toàn sàn Shopee. List sp áp mã: http://gotiki.co/1iIViuL 

➥ 9h: 11HOAN111K9H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: http://gotiki.co/KsCG5e 

➥ 12h: 11HOAN111K12H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: http://gotiki.co/C3r9c 

➥ 15h: 11HOAN111K15H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: http://gotiki.co/vH2s8wYF 

➥ 18h: 11HOAN111K18H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: http://gotiki.co/YiRVIsbD 

➥ 21h: 11HOAN111K21H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: http://gotiki.co/cnhCR7c 

.

?Mã bất ngờ với số lượng mã lớn trong ngày 11.11:

➥ 10h: 11VCDHOAN111K hoàn 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sp áp mã: http://gotiki.co/DG9oPn 

➥ 12h: Lên mã bất ngờ

➥ 16h: 11VCDHOAN30K hoàn 30K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: http://gotiki.co/QDva8Lk 

.

? 3. Siêu Sale 11.11: http://gotiki.co/bGK2V 

⚠️ Lưu ý: Nhiều mã Shopee sẽ chia làm 2 và lọc theo tài khoản (lọc user) chỉ khác nhau ký tự cuối 0 hoặc 1. Bạn bấm vào list sản phẩm áp dụng của mã đuôi 0 hoặc 1. Nếu báo: “Rất tiếc! Bạn chưa đạt đủ điều kiện để sử dụng voucher này” nghĩa là bạn không dùng được mã đuôi đó mà sẽ dùng được mã còn lại nhé!

?List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 0: http://gotiki.co/EuK3kvl 

?List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 1: http://gotiki.co/k5Ng5 

.

? 3.1. Mã giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee:

➥ 0h: 11GIAM70K0H0 hoặc 11GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

➥ 9h: 11GIAM70K9H0 hoặc 11GIAM70K9H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

➥ 12h: 11GIAM70K12H0 hoặc 11GIAM70K12H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

➥ 15h: 11GIAM70K15H0 hoặc 11GIAM70K15H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

➥ 18h: 11GIAM70K18H0 hoặc 11GIAM70K18H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

➥ 21h: 11GIAM70K21H0 hoặc 11GIAM70K21H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

.

? 3.2. Mã hoàn 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee: 

➥ 0h: 11HOAN20K0H0 hoặc 11HOAN20K0H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

➥ 9h: 11HOAN20K9H0 hoặc 11HOAN20K9H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

➥ 12h: 11HOAN20K12H0 hoặc 11HOAN20K12H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

➥ 15h: 11HOAN20K15H0 hoặc 11HOAN20K15H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

➥ 18h: 11HOAN20K18H0 hoặc 11HOAN20K18H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

➥ 21h: 11HOAN20K21H0 hoặc 11HOAN20K21H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

.

? 3.3. Mã giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K cho sp Mall:

➥ 0h: 11MALL50K0H0 hoặc 11MALL50K0H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

➥ 9h: 11MALL50K9H0 hoặc 11MALL50K9H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

➥ 12h: 11MALL50K12H0 hoặc 11MALL50K12H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

➥ 15h: 11MALL50K15H0 hoặc 11MALL50K15H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

➥ 18h: 11MALL50K18H0 hoặc 11MALL50K18H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

➥ 21h: 11MALL50K21H0 hoặc 11MALL50K21H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

.

? 3.4. Mã áp dụng cho một số sản phẩm:

AFF0511MASS giảm 20k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/bmLoo 

AFF11MALL20K giảm 20k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/1t59b0 

AFF11MALL25K giảm 25k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/G9ounhyV 

AFF11MALL30K giảm 30k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/vhACuKah 

AFF0511POST giảm 22k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/z2Ir3Ll 

AFF0511ADS giảm 25k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/Cm6SA 

AFFCB0511ADS hoàn 50% tối đa 30k đơn từ 50k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/barhhQFy 

.

? 4. Shopee Hoàn Xu: http://gotiki.co/WX4W 

? Lưu tại banner http://gotiki.co/WX4W#voucher + dùng ngay các mã hoàn xu dưới đây:

➥ 0h: Lưu tại banner mã hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0đ.

➥ 0h: Lưu tại banner mã hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 0đ.

.

? 5. Mã Hot Các Ngành Hàng: 

? Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K các khung giờ 0H, 9H, 12H, 18H cho các nhóm ngành hàng Điện Tử, Tiêu Dùng, Thời Trang, Đời Sống:

? Link lưu mã 1: http://gotiki.co/yo2hnx 

? Link lưu mã 2: http://gotiki.co/UkKWkJS4 

⚠️ Hiện list sản phẩm đang bị lỗi bạn vào link chọn sản phẩm thuộc ngành hàng tương ứng các khung giờ mới áp được mã nhé!

.

➥ 0h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho ngành Điện Tử Công Nghệ. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/qhNU4SnJ 

➥ 9h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/W4SCgQ 

➥ 12h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 9 ngành Thời Trang. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/nJD5g7 

➥ 18h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 4 ngành Đời Sống. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/EvnMdtW 

.

? 5.1. Mã Hot Ngành Hàng 2:

? Lưu trên banner này http://gotiki.co/mtuifA9 + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K vào các khung giờ 0H, 9H, 12H, 18H cho các nhóm ngành hàng Điện Tử, Tiêu Dùng, Thời Trang, Đời Sống:

➥ 0h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho ngành Điện Tử Công Nghệ. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/Hmo0 

➥ 9h: Lưu tại banner + dùng ngay  hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/53ShcG8 

➥ 12h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 9 ngành Thời Trang. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/t5ehjQ6N 

➥ 18h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 4 ngành Đời Sống. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/kuaFu5H 

.

? 6. Hàng Hiệu Giảm 50%  – Trăm Tỷ Ưu Đãi:  http://gotiki.co/wcM6d8I 

➥ Săn mã giảm 50% lúc 0H (back thêm lượt dùng lúc 9H, 12H, 15H, 18H, 21H). Mã phải lưu tại banner + dùng ngay kẻo hết lượt

.

? 7. Ưu đãi thanh toán bằng ví ShopeePay: http://gotiki.co/LKH5EbC 

SPPNOV1121A giảm 10K đơn từ 0Đ

SPPNOV1121A giảm 10K đơn từ 0Đ

SPPNOV210KN giảm 10K đơn từ 0Đ

SPPNOV1121N giảm 10K đơn từ 0Đ

SPPNOV215KALL giảm 10% tối đa 15K đơn từu 0Đ

SPPNOV250K giảm 5% tối đa 50K đơn từ 100k

SPPNOV2FSSA giảm 10% tối đa 15K đơn từ 0Đ cho sp freeshipxtra

SPPNOV2FSSN giảm 10% tối đa 15K đơn từ 0Đ cho sp freeshipxtra

➥ 10h, 16h: Săn voucher giảm 20%

.

? 8. Nhóm Điện tử công nghệ: http://gotiki.co/O85w2u 

➥ 0h: 11ELSALE (lọc user) hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/eWHyM5 

➥ 0h: 11ELSALE1 (lọc user) hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/OBzPWg 

.

? 8.1. Công Nghệ Mall: http://gotiki.co/t6yy1OSC 

ELMALL300K giảm 5%, max 300k từ 500k

ELMALL1TR giảm 5%, max 1m từ 3m

➥ Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

? 9. Nhóm các ngành Thời trang: http://gotiki.co/FNcM 

➥ 0h: 11FASHIONSALE1 giảm 10k đơn từ 50k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/ULyBmV9 

➥ 0h: 11FASHIONSALE (lọc user) hoàn 10% tối đa 30k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h,21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/WbUa 

➥ Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

.

? Săn deal 11K các khung giờ lúc 0H, 12H, 15H, 18H:

► 0h: GU11K1 (mã shopee) giảm 78K còn 11K cho Áo thun nữ Gumac: http://gotiki.co/7ta3 

► 0h: THE1CT11 (mã shop) giảm 54K còn 11K cho Quần đùi nam: http://gotiki.co/q45yDmw 

► 0h: LILYHOT11 (mã shop) giảm 158K còn 11K cho Kính râm nam nữ LILYEYEWEAR: http://gotiki.co/8fCOPF 

.

?Săn mã 200K từ các thương hiệu thời trang các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H:

➥ 0h: GUMACHUT1 (mã shop) giảm 200K đơn từ 200K cho các sản phẩm của Gumac: http://gotiki.co/1vO0LR 

➥ 0h: THOIVEST (mã shop) giảm 200K đơn từ 699K cho các sản phẩm thời trang nam Bilixury: http://gotiki.co/oH2fqv 

.

?9.1. Thời Trang Mall: http://gotiki.co/Y1e3eUeh 

➥ Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

➥ Săn deal đồng giá 10k, x9k các khung giờ.

.

?9.2. Voucher Thời Trang: http://gotiki.co/8koclWm 

➥ Voucher từ các shop bán.

.

? 10. Nhóm 5 ngành Tiêu dùng : http://gotiki.co/DMjpvO 

(Gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng)

➥ 0h: 11FMCGSALE (lọc user) giảm 8% tối đa 100k đơn từ 500k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/g5Mazail 

➥ 0h: 11FMCGSALE1 (lọc user) giảm 10% tối đa 40k đơn từ 250k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/dh7QJ3SR 

➥ Vào link lưu thêm mã cho 5 ngành Tiêu Dùng

➥ Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

.

?Săn quà tặng 1K các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H:

➥0h: SHOPORK11 (mã shop) giảm 98K còn 1K cho Sữa Rửa Mặt Trắng Da Oriskin: http://gotiki.co/TPwD 

➥ 0h: GOODSOC1K (mã shop) giảm 146K còn 1K cho Bình Silicon Đa Năng: http://gotiki.co/ESHJ9D 

➥ 0h: DRSA05GR (mã shop) giảm 98K còn 1K cho Nhụy Hoa Nghệ Tây BAHRAMAN: http://gotiki.co/bBpfOm 

➥ 0h: QIBE999A (mã shop) giảm 78K còn 1K cho Son kem lì QIBEST 2.5g: http://gotiki.co/wo19 

➥ 0h: KORE1K (mã shop) giảm 169K còn 1K cho Dầu tẩy trang Cosrx: http://gotiki.co/SCfFGH 

➥ 0h: LOREMCL1K (mã shop) giảm 298K còn 1K cho Bộ kem chống nắng  L’Oreal Paris: http://gotiki.co/xQ6I7 

.

?10.1. Từ Shopeemart: http://gotiki.co/WYCv 

FMCGMALL giảm 8% tối đa 40k đơn từ 250k 

FMCGHOT giảm 10% tối đa 80k đơn từ 400k

FMCG100K giảm 100k đơn từ 1tr

➥ Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

? 10.2. Sức Khỏe Sắc Đẹp: http://gotiki.co/uN0Uj 

➥ Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

➥ Deal đồng giá 1k – 111K

➥ Mua 1 tặng 1

➥ Săn voucher 111K

.

? 10.3. Beauty Club: http://gotiki.co/V28g 

COSBEAUTY50K giảm 6% tối đa 50k đơn từ 250k

➥ Săn ưu đãi từ các thương hiệu

.

? 10.4. Mẹ bé – Mum Club: http://gotiki.co/SeGsKccn 

FMCGMEXAUGMKB hoàn 10% max 60k đơn từ 599k

FMCGMEXAUGTK hoàn 30k đơn từ 199k

➥ Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

? 11. Nhóm 4 ngành Đời sống : http://gotiki.co/04nR3 

( Gồm: Nhà cửa đời sống, Xe & phụ kiện, Đồ chơi, Nhà sách online)

➥ 0h: 11LIFESALE (lọc user) giảm 10% tối đa 100k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/ZFDGzT 

LIFEB1111 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 99k

LIFET1111 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 150k

LIFET11 giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k

LIFEHL1111 giảm 10% tối đa 80k đơn từ 250k

LIFEHL11 giảm 8% tối đa 100k đơn từ 250k

Quà tặng 0đ từ các shop bán.

Săn deal đồng giá 1k, x9k

.

? 11.1. Book Club: http://gotiki.co/aT5BNsF 

LIFESBCWG11 giảm 8% tối đa 30k đơn từ 200k

LIFESBC11 giảm 10k đơn từ 100k

➥ Lưu mã từ shop

.

? 12. Hàng quốc tế: http://gotiki.co/I3oUlUd2 

➥ 0h: 11CBSALE giảm 12% tối đa 100K đơn từ 150K (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/qwsU 

➥ Vào link lưu thêm mã cho Hàng quốc tế

➥ Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

.

? 13. Nạp thẻ điện thoại: http://gotiki.co/TUIwEaa 

➥ 0h: Săn nạp thẻ trực tiếp 50K giá chỉ 1K (4 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile)

SPPDT11 giảm 5% tối đa 5k đơn từ 40k

.

? 14. Thanh toán hóa đơn: http://gotiki.co/TUIwEaa 

SPPHD1111 hoàn 3% tối đa 20k

SPPHDNW1111 hoàn 4% tối đa 20k đơn từ 0đ

SPPBAY11 giảm 5% tối đa 100k đơn từ 0đ (Vé máy bay)

➥ 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu tại banner http://gotiki.co/TUIwEaa mã giảm 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ cho thanh toán hóa đơn. Mã lưu được là của bạn.

.

?15. Shop Lên Sàn Mới: http://gotiki.co/5BUXI 

LT50 giảm 7% tối đa 50k đơn từ 250k

LT150 giảm 7% tối đa 150k đơn từ 699k

INCU50 giảm 7% tối đa 50k đơn từ 250k

INCU150 giảm 7% tối đa 150k đơn từ 699k

INCU500 giảm 7% tối đa 500k đơn từ 2.990k

➥ Voucher ưu đãi từ các shop bán.

.

⏳ Mã vẫn đang cập nhật liên tục nên bạn thường xuyên vào theo dõi bài viết nhé! Riêng mã hot các khung giờ trong ngày 11.11 sẽ được cập nhật tại trang chính: https://magiamgia.com/

1. Miễn phí vận chuyển cho đơn từ 0Đ

Săn sale là phải có Freeship thì mới khoái khoái được đúng không mọi người? Bởi thế Shopee không bao giờ thiếu mã vận chuyển đâu nhé. Ngoài những mã đã được tặng trực tiếp vao kho voucher của bạn thì bạn còn có thể lấy thêm nhiều mã FreeShip cho đơn từ 0Đ nữa nè.

Shopee Sale 11.11

Chúng ta sẽ có 6 khung giờ vàng để lấy thêm mã vận chuyển như hình trên nhé.

Cứ tới giờ thì bạn truy cập link này để lưu mã vận chuyển nha: https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale

 • Sẽ có hàng triệu mã được tung ra trong chương trình khuyến mãi này. Bạn chỉ cần online đúng giờ thì sẽ dễ dàng có được những mã này thôi.
 • Số lượt dùng mã miễn phí vận chuyển có hạn nên các bạn đã lấy được mã thì tranh thủ đặt hàng luôn kẻo hết lượt nha
 • Thường ngày thì mã FreeShip cho đơn 0Đ này chỉ giảm tối đa là 10K thôi nhưng sale lớn sẽ giảm tối đa 15K đấy.
 • Mỗi mã FreeShip được phép áp dụng cho tối đa 7 sản phẩm nên bạn nhớ chọn sản phẩm cho hợp lý để tránh lãng phí mã nha.

2. Xí voucher khủng dùng cho dịp Shopee 11.11

Có khá nhiều voucher để bạn sử dụng cho ngày 11.11 nhưng bạn cần săn ngay từ bây giờ. Vậy đó là những voucher nào? Cùng mình tìm hiểu ngay nào nhé!

?Link Siêu sale voucher tại đây: https://shp.ee/u38jwff

Từ 0H ngày 09/11, bạn đã có thể vào link trên để lưu các voucher hot dùng vào 11/11.

Lưu ý: Tất cả voucher có trong link Siêu Sale Voucher đều phải lưu trên banner thì mới dùng được.

Danh sách voucher được tổng hợp ở bảng dưới đây:

Mã giảm giá Shopee 11.11

?Link săn deal tiền triệu tại đây: https://shp.ee/tub4zip

Các voucher trong link Săn Deal Tiền Triệu cũng bắt buộc phải lưu trên banner mới dùng được.

Danh sách voucher và thể lệ chi tiết được tổng hợp theo bảng dưới đây:

Mã giảm giá Shopee 11.11

Cơn mưa voucher mở sớm

Những voucher này được tung ra sớm trước “Giờ hoàn đạo” nên chúng ta có thể săn dễ hơn nè mọi người.

Shopee Sale 11.11

Cụ thể lịch để lưu mã giảm giá trong cơn mưa voucher như sau:

 • Ngày 4.11: Voucher thương hiệu và mã vận chuyển đơn 0Đ
 • Ngày 5.11 Voucher toàn sàn và thời trang 25K
 • Ngày 6.11 Voucher đời sống và hoàn xu Xtra 25K
 • Ngày 7.11 Voucher hàng quốc tế và ShopeePay 25K
 • Ngày 8.11 Voucher toàn sàn và tiêu dùng 100K
 • Ngày 9.11 Siêu voucher Mall và Điện tử 1 triệu
 • Ngày 10.11 Hội tụ toàn bộ siêu voucher

Link để lưu mã: http://gotiki.co/Q7IXJYDE

Những mã này đều là dạng mã lưu trên banner nha bạn. Cứ đúng đến ngày bạn vào link trên sau đó bấm Lưu để cho mã vào trong Kho voucher. Sau đó chọn sản phẩm và chờ đến 0H ngày 11.11 khi mã có hiệu lực thì nhanh tay sử dụng nha.

Nếu bạn chưa biết cách săn mã banner Shopee thì hãy đọc ngay bài hướng dẫn này.

Sưu tầm thêm voucher từ thương hiệu, từ Shop

Chúng ta sẽ có rất nhiều voucher hấp dẫn đến từ các thương hiệu sẽ được tung ra trong dịp Shopee 11.11 này.

Cụ thể các ưu đãi đến từ thương hiệu gồm:

 • Voucher lấy sớm đơn từ 0Đ của nhiều ngành hàng 
 • Voucher lấy sớm đơn từ 50K của nhiều ngành hàng
 • Deal cực sốc giảm 50% từ thương hiệu 

Sưu tầm mã giảm giá của thương hiệu tại link này: http://gotiki.co/um0veE

Săn voucher trước giờ G

Như thường lệ chương trình khuyến mãi lớn là phải có những voucher trước giờ G. Bạn sẽ phải lưu trước những voucher này trên Banner sau đó chờ tới 00H00 ngày 11.11 để áp dụng vào đơn hàng.

Shopee Sale 11.11

Lần này sẽ có 6 mã được tung ra trước giờ G đó là:

 • 21H00 Voucher 51K
 • 21H30 Voucher 111K
 • 22H00 Voucher 211K
 • 22H30 Voucher 211K
 • 23H00 Voucher 311K
 • 23H30 Voucher 411K

Đây là đều là những mã lưu trên banner nha bạn. Chính vì vậy cứ đúng giờ bạn vào bấm lưu mã trên banner. Sau đó chờ đến 0H ngày 11.11 khi mã có hiệu lực thì vào săn.

Link để lưu mã trên banner: http://gotiki.co/Q7IXJYDE

Voucher không thể bỏ lỡ 11.11 

Những siêu voucher không thể bỏ lỡ cực kỳ giá trị sẽ đến với bạn trong ngày 11.11. Bạn nhớ lưu lại mốc thời gian để vào săn cho chính xác nhé. Tốt nhất bạn nên Follow trang mạng xã hội của mình để nhận được thông báo trước giờ mã lên nhé. Đặc biệt là những voucher kiểu ký tự sẽ được bật mí sớm cho bạn tầm 20 phút trước giờ mã được tung ra nha.

Link Facebook của mình: https://www.facebook.com/MaGiamGiaOfficial

Shopee Sale 11.11

Các voucher không thể bỏ lỡ đợt Shopee 11.11 này gồm:

 • 00H00: Voucher huỷ diệt 1.111.000Đ
 • 00H00: Sẵn voucher iPhone trị giá 1 triệu khi mua iPhone 13 series
 • 0H00 – 12H00 – 15H00 – 18H00 – 21H00: Săn voucher 111K

Voucher bất ngờ 

Giống như các chương trình lần trước. Voucher bất ngờ sẽ được tung ra vào lúc 10H sáng và 16H chiều ngày 11.11 Nhé. Chúng ta sẽ chỉ biết trước giá trị của voucher như sau:

 • 10H00: Voucher 111K
 • 16H00: Voucher 30K

Shopee Sale 11.11

Thường thì những mã này sẽ là mã ký tự, vì thế sẽ rất có lợi cho các bạn nếu Follow trang mạng xã hội của mình. Bởi vì mã ký tựu sẽ được mình tiết lộ sớm tầm 20 phút trước giờ mã lên nhé.

Nếu bạn chưa rõ lắm về cách săn mã ký tự thì đây là hướng dẫn cho bạn nè:

 • Bạn cần theo dõi trang facebook của mình ở trên để được tiết lộ sớm ký tự mã và điều kiện sử dụng. Online sớm tầm 20 phút trước khi mã lên. Ví dụ mã lên lúc 10H thì bạn online tầm 09H40 ấy nhé.
 • Khi bạn nhận được mã và điều kiện áp dụng rồi thì chọn sản phẩm và chuẩn bị sẵn đơn hàng
 • Chuẩn bị công cụ auto click để tới giờ mã lên thì tiến hành săn mã luôn nha. 

Nếu bạn chưa biết sử dụng công cụ Auto Click để săn mã Shopee thì xem bài hướng dẫn này nhé. Tuy nhiên Auto Click chỉ dùng được trên điện thoại Android nên bạn nào săn bằng iPhone thì “nên” bỏ qua và săn các mã Banner mình nói bên trên nhé.

Mã giảm giá từ đối tác

Trong đợt sale 11.11 này, các đối tác của Shopee được cho voucher 111K đơn từ 111K áp dụng cho các ngành hàng vào các khung giờ tương ứng trong ngày 11.11.

Tuy nhiên, các mã này cũng bắt buộc phải lưu trên banner + dùng ngay.

? Link lưu mã 1: https://shp.ee/yz6952p
? Link lưu mã 2: https://shp.ee/vayrnyp

Vào ngày 11/11 bạn vào 2 link trên để lưu mã trên banner + dùng ngay cho các ngành hàng. Cụ thể:

► 0h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho ngành Điện Tử Công Nghệ

► 9h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng

► 12h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 9 ngành Thời Trang

► 18h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 4 ngành Đời Sống

Mã giảm giá Shopee 11.11

3. Nhanh tay mở quà trúng nhà cực đã 

Phần thưởng lớn tới 1.5 tỷ đồng rất đáng để chúng ta thứ vận may phải không bạn. Ngay từ bây giờ bạn đã có thể tham gia game này rồi.

Các bạn truy cập link này để chơi game nha: https://shopee.vn/pc_event/

Shopee Sale 11.11

Trong thời gian từ nay tới 11.11 thì mỗi giờ bạn đều có 2 lượt mở quà miễn phí. Và bạn cần mở quà đều đặn để nhận được shopee xu, voucher hấp dẫn và mã dự thưởng. Những mã dự thưởng này sẽ dùng trong chương trình Shopee Live 19H40 ngày 11.11 nhé. Biết đâu được mã dự thưởng của bạn lại trùng với mã trúng giải đặc biệt một căn nhà VINHOMES 1.5 tỷ thì sao.

Cơ hội là dành cho tất cả mọi người và cô sẽ không thể độ bạn nếu bạn không tham gia kk!

4. 6 khung giờ vàng săn sale dịp Shopee 11.11

Bạn hãy để ý 6 khung giờ quan trọng mà mình để ở ảnh dưới. Muốn săn sản phẩm hay deals như nào thì hẹn giờ để săn nha!

Shopee Sale 11.11

5. Deal chớp nhoáng giảm tới 50%

Những Deal chớp nhoáng đến từ các thương hiệu lớn sẽ được tung ra ở nhiều mốc giờ khác nhau. Chính vì vậy bạn sẽ có nhiều cơ hội để săn được nhiều Deal HOT nha.

Shopee Sale 11.11

Các khung giờ kèm deals HOT gồm

 • 00H00 Apple iPhone 13 Pro Max 256GB trị giá 37.990.000Đ giảm 11% còn 33.990.000Đ. Link sản phẩm
 • 09H00 Sữa chống nắng bảo vệ hoàn hảo Anessa Perfect UV 60ml trị giá 685.000Đ giảm còn 35% còn 459.000Đ. Link sản phẩm
 • 12H00 Giày sneaker nữ FILA Venom 51U382X-156 trị giá 1.995.000Đ sale 50% còn 999K. Link sản phẩm
 • 15H00 Son Kem Perfect Diary Màu Lì Tông Màu Cổ Điển Lâu Trôi 2.5g trị giá 304.000Đ giảm còn 70.000Đ. Link sản phẩm
 • 18H00 Máy rửa mặt FOREO LUNA Mini 3 trị giá 3.500.000Đ giảm còn 2.345.000Đ. Link tham khảo
 • 21H00 Kem chống nắng bảo vệ da L’Oreal Paris UV Perfect SPF50+ PA++++ 30ml trị giá 148.000Đ giảm còn 111.000Đ. Link sản phẩm

6. Shop xịn giảm sâu tới 50%

Shopee Sale 11.11

Chúng ta sẽ có 2 mốc giờ giảm giá cực chất đến từ các shop hàng đầu trên Shopee trong ngày 11.11 nhé. Nhớ đặt báo thức để lưu lại không quên mất thì “xót ruột” lắm =)

Cụ thể khung giờ kèm sản phẩm giảm sâu 50% gồm:

0-2H ngày 11.11: 

9-12H ngày 11.11

 • Điện thoại Samsung Galaxy Note 10+ 256GB giảm tới 50%. Link sản phẩm
 • Bộ đôi chống nắng bảo vệ hoàn hảo Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk giảm tới 40%. Link sản phẩm
 • Shop 20 Again giảm giá 30%. Link shop

7. Duy nhất 0H00-11.11 Shopee Premium Mua 1 tặng 1

Chương trình mua 1 tặng 1 chỉ áp dụng với Shopee Premium và chỉ có một số thương hiệu lớn tham gia. Số lượng quà tặng có hạn nên các bạn phải đặt hàng nhanh tay nhất nhé. Ngay từ bây giờ hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng và chờ tới thời gian thôi.

Chương trình sẽ diễn từ 00H00 ngày 11.11 nhé mọi người!

Shopee Sale 11.11

Cụ thể các Shop và sản phẩm tham gia như sau:

 • Kem dưỡng da chống lão hóa Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Cream Enriched 50ml. Giá chỉ 1.799.000Đ thêm bộ 5 quà tặng trị giá tới 2.010.000Đ. Link sản phẩm 
 • Tinh chất kích hoạt chống lão hóa đầu tiên Sulwhasoo First Care Activating Serum 30ml. Mua 1 tặng một sản phẩm, cả 2 chai chỉ có giá 1.200.000Đ. Link sản phẩm
 • Skinceuticals C E Ferulic giúp làn da trở nên khoẻ mạnh và săn chắc hơn 30ml. Giá chỉ 3.850.000Đ. Link sản phẩm
 • Kem dưỡng ngăn ngừa lão hóa da vùng mắt Su:m37 Secret Eye Cream 25ml. Mua một tặng một cùng loại giá chỉ 2.100.000Đ Link sản phẩm
 • Son môi OHUI Rouge Real Lipstick 3.5g Gimmick. Mua 1 tặng 1 cùng loại giá còn giảm chỉ còn 599K. Link sản phẩm
 • Tinh chất chống lão hóa Paula’s Choice Clinical 0.3% Retinol + 2% Bakuchiol 30ml. Mua 1 tặng 1 cùng loại giá chỉ 1.699.000Đ. Link sản phẩm

8. Ăn mừng đại lễ độc thân mua 1 tặng 1

Đại lễ độc thân cũng là mua 1 tặng 1 nhưng không phải toàn bộ đều là Shopee Premium nhé. Hơn nữa nó chia ra làm 6 khung giờ trong ngày 11.11 đó. Các bạn nhớ ghi lại và online sớm hơn chút để săn nha!

 • 00H00: Tinh chất chống lão hóa Paula’s Choice Clinical 0.3% Retinol + 2% Bakuchiol 30ml. Mua 1 tặng 1 cùng loại giá chỉ 1.699.000Đ. Link sản phẩm
 • 09H00: Nồi áp suất Tefal Smart Pro Multicooker CY625868. Mua kèm 0Đ chảo chiên sâu lòng tefal trị giá 494.000Đ. Link sản phẩm
 • 12H00 Bộ dưỡng chất (Serum) khoáng núi lửa cô đặc Vichy Mineral 89. Giảm giá 50% từ 1.458.000Đ còn 735.000Đ. Link sản phẩm
 • 15H00 Son Kem Lì Perfect Diary Tông Màu Đỏ Quyến Rũ 2.5g. Mua V17 tặng V18 giá cũng chỉ 249.000Đ. Link sản phẩm
 • 18H00: Bút màu marker hai đầu chuyên nghiệp Deli Giá 558.000Đ giảm chỉ còn 362.000Đ. Link sản phẩm
 • 21H00 Tinh chất giảm thâm nám và dưỡng trắng da Eucerin Spotless Brightening Booster Serum 30ml. Mua kèm 0Đ Eucerin Ultra white spotless trị giá 670.000Đ. Link sản phẩm

9. Ưu đãi độc quyền – Siêu sale thương hiệu

Có rất nhiều thương hiệu lớn sẽ giảm giá độc quyền sản phẩm của mình trên Shopee nhé. Ở bất cứ chỗ nào khác cũng không có mức giá tốt như lần này đâu.

Cụ thể các sản phẩm và thương hiệu tham gia gồm:

 • Sạc nhanh Mophie Power Delivery 18W USB-C dành cho iPhone/iPad. Mua kèm cáp sạc type C 0Đ giá 590K giảm còn 299K. Link sản phẩmLink shop
 • Tai Nghe Không Dây HUAWEI FreeBuds 4i. Mua kèm ốp bảo vệ 0Đ giá 2.490.000Đ giảm còn 1.289.000Đ. Link sản phẩmLink shop
 • Sữa Tắm Làm Giảm Mụn SOME BY MI AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Acne Clear Body Cleanser 400g. Mua kèm nước hoa hồng 0Đ. Giá 600.000D giảm còn 310.000Đ. Link sản phẩmLink Shop
 • Gọng kính mắt thời trang nữ ANNA  250KL036. Mua kèm kính mát thời trang 0Đ. Giá 250.000Đ giảm còn 125.000Đ. Link sản phẩmLink shop
 • Bình lọc nước BRITA Flow Basic Blue – 8.2L . Mua kèm bình lọc nước 0Đ. Giá gốc 1.949.000Đ giảm còn 1.098.000Đ. Link sản phẩmLink shop
 • Tai Nghe Baseus Wm01 Plus Tws. Mua kèm túi tai nghe 0Đ. Giá gốc 699.000Đ giảm còn 349.000Đ. Link sản phẩmLink shop

10. Nạp tiền săn sale hốt ngay voucher 111K

Từ ngày 04-10.11.2021, khi nạp tiền vào ví ShopeePay bạn sẽ có cơ hội để nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn. Trong đó có voucher 111k đó!

Shopee Sale 11.11

Cụ thể giải thưởng như sau:

 • 5 voucher trị giá 111K cho đơn từ 200K dành cho top 5 khách hàng nạp nhiều nhất vào ví ShopeePay
 • 111 vouhcer 30K dành cho 111 khách hàng may mắn chọn ngẫu nhiên trong số những người đã nạp tiền vào ShopeePay thời gian khuyến mãi
 • Số tiền nạp tối thiểu để xét thưởng là 111.000Đ 

Shopee chọn ra các tài khoản trúng giải công bố giải thưởng tại: https://www.facebook.com/ShopeePayVN

11. Vote hàng hiệu trúng voucher 1 triệu

Ngay từ hôm nay, mỗi ngày bạn đều có thể online và vote cho sản phẩm mình yêu thích rồi. Thời gian tham gia chương trình này là từ 3-8.11.2021. Bạn sẽ nhận được thông báo nếu vote trúng sản phẩm được yêu thích trong ngày. 

Sau đó bạn chia sẻ hình ảnh bạn đã vote sản phẩm lên mini game trên Fanpage Facebook Shopee tại đây. Khi tham gia mini game này bạn sẽ có cơ hội nhận được voucher trị giá 1 triệu nhé.

Đây là link để vote sản phẩm: https://shopee.vn/m/binh-chon-san-pham

Shopee Sale 11.11

12. Shopee Live sắc màu tương lai

Các bạn nhớ tham gia các chương trình Shopee Live vào ngày 10 và 11 trong dịp Shopee 11.11 này để nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn nhé.

Cụ thể quà tặng và khung giờ xem Shopee Live bạn quan sát ở hình dưới nha!

Shopee Sale 11.11

Kết luận

Shopee 11.11

Như vậy mình đã chia sẻ hết những chương trình khuyến mãi lớn vào dịp Shopee 11.11 tới đây rồi. Các bạn nhớ lưu lại những mốc thời gian quan trọng để săn Deal nha. Bên dưới mình sẽ liệt kê các mốc thời gian cho các bạn nè:

Lưu trước mã

 • Voucher trước giờ G: từ 21H00 ngày 10.11 Cứ 30 phút lưu một lần
 • Lưu voucher trong cơn mưa vouche từ 04-10r.11.2021

Khung giờ ngày 11.11

00H00

 • Lưu mã vận chuyển cho đơn từ 0Đ
 • Săn voucher huỷ diệt 1.111.000Đ 
 • Săn voucher iPhone 1 triệu
 • Sale khủng nhất ngày 
 • Săn iPhone 13 Pro Max 256GB
 • Shop xịn giảm sâu
 • Shopee Premium mua 1 tặng 1 
 • Đại lễ độc thân mua 1 tặng 1

09H00

 • Lưu mã vận chuyển cho đơn từ 0Đ
 • Săn voucher 111K
 • Siêu sale hàng hiệu
 • Giảm giá sữa chống năng Anessa
 • Shop xịn giảm sâu
 • Đại lễ độc thân mua 1 tặng 1

10H00

 • Săn voucher bất ngờ 

12H00

 • Lưu mã vận chuyển cho đơn từ 0Đ
 • Săn voucher 111K
 • Nửa ngày nửa giá voucher 50% 
 • Giảm giá giày Fila 
 • Đại lễ độc thân mua 1 tặng 1

15H00

 • Lưu mã vận chuyển cho đơn từ 0Đ
 • Săn voucher 111K
 • Giờ vàng hàng  quốc tế  – mua là có quà
 • Giảm giá son kem Diary
 • Đại lễ độc thân mua 1 tặng 1

16H00

 • Săn voucher bất ngờ 

18H00

 • Lưu mã vận chuyển cho đơn từ 0Đ
 • Săn voucher 111K
 • Đổi quà khủng săn Deal HOT
 • Giảm giá máy rửa mặt Foreo Luna mini 3
 • Đại lễ độc thân mua 1 tặng 1

19H40

 • Xem Live quà tặng Shopee với giải đặc biệt ngôi nhà Vinhomes 1.5 tỷ 

21H00

 • Lưu mã vận chuyển cho đơn từ 0Đ
 • Săn voucher 111K
 • Săn Deal 0Đ
 • Giảm giá kem chốngn năng L’oreal  Paris UV 
 • Đại lễ độc thân mua 1 tặng 1

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc gì về chương trình Shopee 11.11 tới đây thì hãy để lại dưới phần bình luận của bài viết này. Mình sẽ giải đáp ngay khi có thể, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Có thể bạn quan tâm