Khuyến mãi Shopee 10.10

Shopee 10.10: Tiết lộ mã hoàn xu 30K, 100K, mã FreeShip đơn 0Đ

Đã sang tháng 10 rồi và chúng ta lại chờ đón siêu sale Shopee 10.10. Chương trình khuyến mãi lần này của cũng khác biệt khá nhiều so với những lần trước như Shopee 22.9 đấy nhé. Đợt này sẽ có những voucher tới 1 triệu, quà tặng 0Đ, mã FreeShip đơn 0Đ cùng rất nhiều voucher hấp dẫn khác nữa.

Khuyến mãi Shopee 10.10

Siêu khuyến mãi cũng chỉ diễn ra duy nhất một ngày 10.10. Thế nhưng ngay từ bây giờ bạn đã có thể tìm hiểu và chuẩn bị để săn Sale rồi đấy nha. Giờ hãy cùng Magiamgia.com bắt đầu tìm hiểu về dịp Shopee 10.10 này nào!

? Tiết lộ sớm một số mã Shopee 10/10

? Chính sách miễn phí vận chuyển 10/10:

► 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu mã freeship 0Đ tối đa 15k trên banner tại đây: http://gotiki.co/rdB33KR

► Lưu thêm các mã MPVC khác: http://gotiki.co/zToe

►Tặng sẵn 10 mã freeship trong tài khoản

► MPVC toàn sàn từ 99k

► Số lượt mã freeship được dùng tối đa ngày 10/10 là: 24 lượt/ngày và 24 lượt/tuần

.

A. Các mã phải vào lưu trước trên banner để dùng ngay vào ngày 10.10:

? 1. Link Săn deal tiền triệu: http://gotiki.co/y7Zol8Kq

► 08/10: Lưu trước trên banner mã giảm 10% tối đa 100K đơn từ 330K cho Điện tử công nghệ

► 08/10: Lưu trước trên banner mã giảm 100K đơn từ 500K cho 5 ngành Tiêu dùng

► 08/10: Lưu trước trên banner mã giảm 100K đơn từ 1 triệu cho 5 ngành Tiêu dùng

► 08/10: Lưu trước trên banner mã giảm 10% tối đa 100K đơn từ 100K cho Thời trang

► 08/10: Lưu trước trên banner mã giảm 10% tối đa 100K đơn từ 150K cho 4 ngành Đời sống

► 08/10: Lưu trước trên banner mã giảm 1 triệu đơn từ 4 triệu cho ngành Điện tử

► 09/10: Lưu trước trên banner mã giảm 1 triệu đơn từ 4 triệu toàn sàn Shopee

► 0H ngày 10/10: Lưu trước trên banner mã giảm 1 triệu đơn từ 4 triệu toàn sàn Shopee (hiệu lực lúc 9H ngày 10/10)

► 0H ngày 10/10: Lưu trước trên banner mã giảm 9% tối đa 1 triệu đơn từ 5,5 triệu cho Điện tử công nghệ (hiệu lực lúc 9H ngày 10/10)

.

? 2. Link Siêu sale voucher: http://gotiki.co/4b3zRT

► 08/10: Lưu trước trên banner mã giảm 20K đơn từ 20K toàn sàn Shopee

► 08/10: Lưu trước trên banner mã giảm 100K đơn từ 100K toàn sàn Shopee

► 10/10 (0H, 9H, 12H, 15H): Lưu trước trên banner mã giảm 20K đơn từ 20K toàn sàn Shopee để sử dụng lúc 9H, 12H, 15H, 18H ngày 10/10

► 10/10 (0H, 9H): Lưu trước trên banner mã giảm 100K đơn từ 100K toàn sàn Shopee để sử dụng lúc 9H, 12H ngày 10/10

► 10/10 (10H, 11H, 16H, 20H): Lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K toàn sàn Shopee

.

? 3. Link Đón chờ siêu sale: http://gotiki.co/Q7IXJYDE

► 03/10 – 08/10: Mỗi ngày vào lưu trước trên banner các mã ngành hàng và toàn sàn Shopee giảm đến 100K

► 21h ngày 09/10: Lưu trước trên banner mã giảm 15% tối đa 50k đơn từ 0Đ cho shop Mall

► 21h30 ngày 09/10: Lưu trước trên banner mã giảm 15% tối đa 100k đơn từ 150k cho shop Mall

► 22h ngày 09/10: Lưu trước trên banner mã giảm 15% tối đa 200k đơn từ 500k cho shop Mall

► 22h30 ngày 09/10: Lưu trước trên banner mã hoàn 15% tối đa 200k đơn từ 500k cho shop Mall

► 23h ngày 09/10: Lưu trước trên banner mã hoàn 15% tối đa 300k đơn từ 1 triệu cho shop Mall

► 23h30 ngày 09/10: Lưu trước trên banner mã hoàn 15% tối đa 400k đơn từ 2 triệu cho shop Mall

.

B. Các mã nhập tay có hiệu lực vào ngày 10/10:

? 1. Mã toàn sàn Shopee – Khung giờ săn sale: http://gotiki.co/LNaBVq4

► 0h: 1010HUNT1000K giảm 1 triệu đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/J0zHYBW

► 0h: 1010HUNT100K0H hoàn 50% tối đa 100K đơn từ 100K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/jS1x8ukU

► 0h: 1010HANGHIEU100K giảm 100K đơn từ 0Đ. Áp dụng cho list sản phẩm: http://gotiki.co/yiVCD

► 0h: INCUHUNT1010 giảm 50% tối đa 100k đơn từ 0đ cho list sản phẩm: http://gotiki.co/VSfr

► 0h: 1010FMCGBEATVND giảm 50K đơn từ 100K cho 5 ngành tiêu dùng. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/gW1d

► 10h: 1010GIAM100K10H giảm 100K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/sqxElc

► 12h: 1010HUNT100K12H hoàn 50% tối đa 100K đơn từ 100K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/qeMLP3mQ

► 16h: 1010GIAM30K16H giảm 30K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/8NQsn

.

? 2. Mã áp dụng toàn sàn Shopee lọc tài khoản theo hệ đuôi 0 và 1:

️ Lưu ý: Nhiều mã Shopee sẽ chia làm 2 và lọc theo tài khoản (lọc user) chỉ khác nhau ký tự cuối 0 hoặc 1. Bạn bấm vào list sản phẩm áp dụng của mã đuôi 0 hoặc 1. Nếu báo: “Rất tiếc! Bạn chưa đạt đủ điều kiện để sử dụng voucher này” nghĩa là bạn không dùng được mã đuôi đó mà sẽ dùng được mã còn lại nhé!

?List sản phẩm kiểm tra tài khoản áp dụng được mã đuôi 0: http://gotiki.co/lxH19

?List sản phẩm kiểm tra tài khoản áp dụng được mã đuôi 1: http://gotiki.co/hXTPC

 

► 0h: 1010GIAM70K0H0 hoặc 1010GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 9h: 1010GIAM70K9H0 hoặc 1010GIAM70K9H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 12h: 1010GIAM70K12H0 hoặc 1010GIAM70K12H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 15h: 1010GIAM70K15H0 hoặc 1010GIAM70K15H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 18h: 1010GIAM70K18H0 hoặc 1010GIAM70K18H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 21h: 1010GIAM70K21H0 hoặc 1010GIAM70K21H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

 

► 0h: 1010HOAN20K0H0 hoặc 1010HOAN20K0H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 9h: 1010HOAN20K9H0 hoặc 1010HOAN20K9H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 12h: 1010HOAN20K12H0 hoặc 1010HOAN20K12H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 15h: 1010HOAN20K15H0 hoặc 1010HOAN20K15H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 18h: 1010HOAN20K18H0 hoặc 1010HOAN20K18H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 21h: 1010HOAN20K21H0 hoặc 1010HOAN20K21H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

.

? 3. Mã áp dụng cho các shop Mall:

List sản phẩm shop Mall áp dụng được mã tại đây: http://gotiki.co/1vKvY

► 0h: 1010MALL50K0H0 hoặc 1010MALL50K0H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 9h: 1010MALL50K9H0 hoặc 1010MALL50K9H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 12h: 1010MALL50K12H0 hoặc 1010MALL50K12H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 15h: 1010MALL50K15H0 hoặc 1010MALL50K15H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 18h: 1010MALL50K18H0 hoặc 1010MALL50K18H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 21h: 1010MALL50K21H0 hoặc 1010MALL50K21H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

.

C. Ưu đãi đối tác:

Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K các khung giờ 0H, 9H, 12H, 18H cho các nhóm ngành hàng Điện Tử, Tiêu Dùng, Thời Trang, Đời Sống:

? Link lưu mã 1: http://gotiki.co/yo2hnx

? Link lưu mã 2: http://gotiki.co/UkKWkJS4

.

► 0h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho ngành Điện Tử Công Nghệ

.

► 9h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng

.

► 12h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 9 ngành Thời Trang

.

► 18h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 4 ngành Đời Sống

.

D. Ưu đãi cho các ngành hàng:

? 1. Nhóm 5 ngành Tiêu dùng (Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng): http://gotiki.co/wYD8I

► 0h: 1010FMCGSALE (lọc user) giảm 8% tối đa 100k đơn từ 500k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/bjZGe0G

► 0h: 1010FMCGSALE1 (lọc user) giảm 10% tối đa 40k đơn từ 250k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/5LKPhH

► Vào link lưu thêm mã cho 5 ngành Tiêu Dùng: http://gotiki.co/wYD8I

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

► săn voucher các khung giờ trong ngày

.

? 2. Nhóm Điện tử công nghệ: http://gotiki.co/O85w2u

► 0h: 1010ELSALE (lọc user) hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/vhpWZ7Gm

► 0h: 1010ELSALE1 (lọc user) giảm 5% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/ZGFRjw

ELMALL300K (lọc user) giảm 5% tối đa 300K đơn từ 500K

ELMALL1TR (lọc user) giảm 5% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu

.

? 3. Nhóm các ngành Thời trang: http://gotiki.co/u17svu

► 0h: 1010FASHIONSALE (lọc user) hoàn 10% tối đa 30k đơn từ 1010k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/lOlw

► 0h: 1010FASHIONSALE1 (lọc user) giảm 10k đơn từ 50k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/gIMJg6

► 0h: JUSTBA79K (mã shop) giảm 69K còn 10K cho Áo ngực Just Bra: http://gotiki.co/BYrh

► 0h: ROUGHSH11 (mã shop) giảm 49k còn 10k cho quần short: http://gotiki.co/aGjhk

► 0h: LUL10 (mã shop) giảm 40k còn 10k cho Áo bé trai cài vai: http://gotiki.co/onDxM

► 0h: JUNOHOT10 (mã shop) giảm 200k đơn từ 0đ cho các sản phẩm của Juno: http://gotiki.co/gklWvyT

► 0h: JOCK200OC (mã shop) giảm 200k đơn từ 600k cho các sản phẩm của Jockey: http://gotiki.co/1ksxoDr

► Vào link lưu thêm mã cho các ngành Thời trang: http://gotiki.co/u17svu

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

► săn voucher các khung giờ trong ngày

.

? 4. Nhóm 4 ngành Đời sống (Nhà cửa đời sống, Xe & phụ kiện, Đồ chơi, Nhà sách online): http://gotiki.co/04nR3

► 0h: 1010LIFESALE (lọc user) giảm 10% tối đa 100k đơn từ 100k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/IjGqZo7

► 0h: 1010LIFESALE1 (lọc user) giảm 10% tối đa 15k đơn từ 50k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/WwjdVLxH

► 0h: LIFEBM10 (lọc user) giảm 8% tối đa 99k đơn từ 100k cho Nhà sách online. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/Ct0nk

► 0h: LIFET10 (lọc user) giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k cho Đồ chơi. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/ibeehLQu

► 0h: LIFEHL10 (lọc user) giảm 8% tối đa 100k đơn từ 250k cho Nhà cửa đời sống. List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/4FgCvj0D

► Vào link lưu thêm mã cho 4 ngành Đời sống: http://gotiki.co/04nR3

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

.

? 5. Hàng quốc tế: http://gotiki.co/z8soI2B

► 0h: 1010CBSALE giảm 12% tối đa 100K đơn từ 150K (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://gotiki.co/GAcGw

CBKR09102 giảm 15k đơn từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://c.bgg.zone/monbaQ

CBKR0910 giảm 12% tối đa 50k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: https://c.bgg.zone/moCYQ1

► Vào link lưu thêm mã cho Hàng quốc tế: http://gotiki.co/z8soI2B

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

.

E. Hàng hiệu -50% – Trăm tỷ ưu đãi: http://gotiki.co/yZ5AD4Hu

Săn mã giảm 50% các lúc 0H (thêm lượt lúc 9H, 12H, 15H, 18H, 21H):

► 0h: 1010MDDEL50BL giảm 999K cho nồi chiên không dầu Bluestone: http://gotiki.co/VgNG

► 0h: 1010MDDEL50AS giảm 2tr145 cho màn hình Asus: http://gotiki.co/x0iSzVV

► 0h: 1010MDDEL50HW giảm 6tr29 cho Máy Tính Xách Tay Huawei: http://gotiki.co/rq74s9d6

► 0h: 1010MDDEL50OO giảm 1tr745 cho Điện thoại OPPO A16: http://gotiki.co/TCYuz88i

► 0h: 1010MDDEL50VV giảm 1tr45 cho Điện thoại Vivo Y20: http://gotiki.co/WQk24A

► 0h: 1010MDDFM50LA giảm 362K cho Kem dưỡng ẩm Laneige: http://gotiki.co/lhZmj

► 0h: 1010MDDFM50SK giảm 299K cho bộ dưỡng da Senka: http://gotiki.co/d3UdYWi

► 0h: 1010MDDFM50BE giảm 168K cho kem chống nắng Bio Essence: http://gotiki.co/xLJaoZn

► 0h: 1010MDDFA50JK giảm 199K cho giày sneaker Jockey: http://gotiki.co/wald9Ez

► 0h: 1010MDDFA50SV giảm 199K cho vali Sunny: http://gotiki.co/txqY0X

► 0h: 1010MDDLS50CM giảm 134K cho chảo Ceramic: http://gotiki.co/T7zu

► 0h: 1010MDDLS50SH giảm 259K cho bộ nồi Anos Sunhouse: http://gotiki.co/mTd0Kvcb

.

F. Các chương trình ưu đãi khác:

? 1. Shopee hoàn xu Xtra: http://gotiki.co/WX4W

► 0h: lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 50K đơn từ 0đ

► 0h: lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 0đ

► 0h: lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn xu 15% tối đa 100K đơn từ 300K

.

? 2. Ưu đãi thanh toán bằng ví ShopeePay: http://gotiki.co/LKH5EbC

► Lưu trên banner các mã giảm giá đến 100K áp toàn sàn Shopee

.

? 3. Nạp thẻ điện thoại: http://gotiki.co/TUIwEaa

► Săn ưu đãi nạp thẻ 50K giá chỉ 1K các khung giờ (4 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile)

.

? 4. Thanh toán hóa đơn: http://gotiki.co/TUIwEaa

SPPHD1010 hoàn 3% tối đa 20K đơn từ 0đ (hóa đơn)

► 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu trên banner mã giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0Đ cho thanh toán hóa đơn (lưu là của mình)

.

G. Ưu đãi từ các thương hiệu: chờ cập nhật vào ngày 09/10

.

⏳ Mã Shopee ngày 10/10 sẽ được cập nhật liên tục tại bài viết này. Ngày 09/10 sẽ tiết lộ đầy đủ tất cả mã Shopee ngày 10/10 tại mục mã giảm giá Shopee: https://magiamgia.com/shopee/

.

===================

1. Săn mã vận chuyển cho đơn từ 0Đ

Khi săn Sale thì vấn đề vận chuyển lại rất quan trọng các bạn à. Bạn sẽ săn được rất nhiều sản phẩm giá rẻ nhưng nhiều đơn hàng như thế mà không có mã vận chuyển thì tốn kém phết đấy nhé. Hiểu được điều này nên Shopee sẽ tung ra rất nhiều mã vận chuyển trong dịp Shopee 10.10 đấy.

Ngày thường mã này cũng có nhưng chỉ giảm 10K và chỉ mở mới vào 0H mỗi ngày. Thậm chí có ngày còn không có luôn. Nhưng trong dịp Siêu Sale Shopee 10.10 lần này sẽ là giảm 15K và mở mới vào 6 khung giờ liền. Khung giờ nào thì bạn nhìn hình dưới nha!

Shopee 10.10
Mã vận chuyển 10.10

Loại mã này bạn bắt buộc phải lưu trên Banner mới được. Link lưu mã Freeship 0Đ đây ạ: https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale

Mã FreeShip đơn 0Đ này có số lượng nhất định, nên lưu mã trên banner xong rồi thì bạn hãy nhanh chóng sử dụng nha. Thường nó sẽ hết lượt dùng sau khoảng 15 phút đến 30 phút tùy từng khung giờ.

Săn voucher khủng dịp Shopee 10.10 

Voucher dùng cho dịp Siêu Sale Shopee 10.10 không chỉ có mã vận chuyển ở trên. Bạn cũng có thể sưu tầm nhiều mã giảm giá khác nữa để mua sắm thoải mái hơn nha. Chúng ta có mã giảm giá mở sớm để bạn sưu tầm trước và sử dụng vào 10.10 đó. Bên cạnh đó còn có mã trước giờ G và mã sưu tầm trong ngày 10.10 nữa nhé. Giờ hãy cùng mình đi tìm hiểu chi tiết từng loại voucher sẽ được tung ra vào dịp Shopee 10.10 nha.

Săn voucher mở sớm

Shopee sẽ tung ra nhiều voucher hấp dẫn cho ngày 10.10. Nhưng nó sẽ chia nhỏ ra cho nhiều ngày để chúng ta có nhiều cơ hội săn mã hơn đấy nhé. Hầu hết các mã này là mã sưu tầm và hạn chế lượt dùng chứ không phải hạn chế sưu tầm. Nghĩa là bạn dễ dàng sưu tầm hay nói chính xác hơn là lưu voucher vào Kho Voucher nhưng tới 10.10 phải dùng nhanh nếu không sẽ hết lượt nhá.

Link sưu tầm mã mở sớm mỗi ngày ở đây: https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale

Shopee 10.10

 • Ngày 03.10: Voucher ngành hàng Điện Tử giảm 6% tối đa 1 triệu cho đơn hàng từ 5 triệu.
 • 04.10 Voucher ngành hàng tiêu dùng giảm 120K.
 • 05.10 Voucher thời trang và đời sống giảm giá 100%.
 • 06.10 Voucher hàng quốc tế giảm giá 100%.
 • 07.10 Voucher hoàn xu hoàn từ 20 đến 100K.
 • 08.10 Voucher hoàn xu Xtra khi thanh toán bằng ShopeePay hoàn từ 50-100K.

Mỗi ngày sẽ hiện mã mới mình vừa kể trên nhé các bạn. Thế nhưng không biết sớm điều kiện sử dụng những mã này. Nghĩa là lúc nào nó hiện ra và lưu thành công trên banner mới biết điều kiện sử dụng =)

Ngoài những voucher mở sớm từ Shopee ra thì bạn còn có thể sưu tầm nhiều voucher mở sớm từ các thương hiệu lớn nữa đó.

Cách săn voucher mở sớm

Đây là dạng mã lưu trên banner, chính vì vậy bạn bắt buộc phải bấm lưu trên banner mới dùng được nha.

Các bước về cơ bản như sau:

 • Canh khi đến giờ mã lên thì vào link trên để bấm lưu trên banner
 • Sau khi lưu xong bạn hãy xem điều kiện sử dụng mã, chọn sản phẩm áp dụng được cho mã muốn săn và cho sẵn vào giỏ hàng
 • Canh đúng 0H ngày 10.10 để tiến hành săn mã. Các bước cụ thể săn loại mã này ra sao, bạn hãy đọc bài hướng dẫn chi tiết này của mình nha.

Săn voucher trước giờ G

Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt dịp Shopee 10.10. Bởi thế chúng ta sẽ có nhiều voucher trước giờ G hơn nhé các bạn. Bình thường chỉ có mã giờ G từ 22H00 ngày trước siêu sale, nhưng lần này sẽ có từ 21H00 và cứ 30 phút lại thêm mã mới được tung ra.

Shopee 10.10

Bắt đầu từ 21H00 ngày 09.10 thì chúng ta có thể bắt đầu săn voucher trước giờ G rồi các bạn nhé:

 • 21H00: Lưu mã hoàn xu 15% tối đa 50K cho đơn hàng từ 0Đ
 • 21H30: Lưu mã hoàn xu 15% tối đa 100K cho đơn hàng từ 150K
 • 22H00: Lưu mã hoàn xu 15% tối đa 200K cho đơn hàng từ 500K
 • 22H30: Lưu mã hoàn xu 15% tối đa 200K cho đơn từ hàng 500K
 • 23H00: Lưu mã hoàn xu 15% tối đa 300K cho đơn từ hàng 1 triệu
 • 23H30: Lưu mã hoàn xu 15% tối đa 400K cho đơn từ hàng 2 triệu

Nếu như mọi khi thì voucher trước giờ G vẫn là loại voucher lưu trên banner nha bạn. Cách săn loại này thì hoàn toàn tương tự như loại voucher mở sớm bên trên.

Đây là link lưu mã trước giờ G nè, các bạn nhớ kéo xuống mục săn mã trước giờ G đấy: https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale

Lưu ý:

Loại mã banner này các bạn không cần sử dụng auto Click nên rất thích hợp với bạn nào dùng iPhone, vì không thể cài Auto click.

Săn voucher chớp nhoáng 

Cũng như mọi lần, chương trình săn voucher chớp nhoáng này chỉ diễn ra vào 10.10 nhé các bạn. Hơn nữa chúng ta cũng có 2 mốc giờ cố định là 10H và 16H đấy.

Shopee 10.10
Săn voucher chớp nhoáng

Chúng ta có 2 mốc giờ và 2 mã hoàn xu như sau:

 • 10H00: Săn mã hoàn xu 100% tối đa 100K cho đơn hàng từ 500K
 • 16H00: Săn mã hoàn xu 100% tối đa 30K cho đơn hàng từ 0Đ

Riêng loại mã này thì là mã Shopee dạng nhập tay nha bạn. Chính vì thế nếu muốn săn được loại mã này bạn phải biết trước được ký tự mã và chuẩn bị sẵn công cụ săn là Auto Click. Để biết trước ký tự mã thì hãy theo dõi kênh mạng xã hội của mình qua link này: https://www.facebook.com/MaGiamGiaOfficial

Còn để biết cách sử dụng Auto Click để săn mã Shopee dạng nhập tay bạn hãy đọc bài hướng dẫn này.

3. Siêu Sale nửa đêm

Lần siêu khuyến mãi Shopee 10.10 này sẽ không có những khung giờ vàng như đợt Shopee 22.9 để săn sale nữa các bạn nhé. Nó dồn về cho mốc 0H00 này luôn rồi nè. Bù lại thì những sản phẩm giảm giá rất tuyệt vời luôn ấy. Mốc giờ từ 0-2H sáng ngày 10.10 chúng ta sẽ có 6 sản phẩm giảm giá siêu hấp dẫn gồm:

 • Bộ sản phẩm làm sạch và bảo vệ da dầu nhạy cảm La Roche-Posay Effaclar Gel. Giá gốc 740.000Đ giảm còn 429.000Đ. Link sản phẩm
 • Áo thun nữ in lá phong GUMAC ATB701. Giá gốc 295.000Đ giảm còn 99.000Đ. Link sản phẩm
 • Sạc Dự Phòng BASEUS 20000mah Cổng Sạc Nhanh 3.0. Giá gốc 448.000Đ giảm còn 239.000Đ. Link sản phẩm
 • Tai nghe không dây Apple AirPods Pro giá gốc 7.390.000Đ giảm còn 4.800.000Đ. Link sản phẩm 
 • Tai nghe không dây LG Tone Free HBS-FN4 giá gốc 2.790.000Đ giảm còn 990.000Đ. Link sản phẩm
 • Bộ 03 lon Ensure Gold Vani (HMB) 850g/lon giá gốc 2.404.000Đ giảm còn 2.169.000Đ. Link sản phẩm

Shopee 10.10

4. Săn quà tặng 0Đ từ thương hiệu

Ngày 10.10 này sẽ có khá nhiều thương hiệu tặng quà 0Đ nhé các bạn. Bạn sẽ có cơ hội mua được sản phẩm yêu thích chỉ với giá 0Đ luôn nha. Nhưng số lượng quà tặng có hạn nên nó sẽ trở lại giá trị ban đầu khi hết số lượng sản phẩm khuyến mãi nha.

Bạn vào địa chỉ này, sau đó kéo xuống nhận quà thương hiệu để nhấn “Nhắc tôi” trước nha. Như vậy bạn sẽ được nhắc nhở trước khi tới giờ săn deals 0Đ đấy.

Shopee 10.10

Hiện mình cũng chưa rõ khung giờ nào Shopee sẽ tung ra các deals 0Đ này cũng như cách để săn các deals này. Thế nên các bạn hãy theo dõi kênh mạng xã hội của mình trước 0H ngày 10.10 tầm 20 phút để tránh bỏ lỡ bất kỳ deals ngon nào nha!

5. Siêu Flash Sale nửa đêm

Chúng ta sẽ có 4 mốc giờ diễn ra Flash Sale bắt đầu từ 00H00 ngày 10.10. Và mỗi khung giờ sẽ có các sản phẩm khác nhau nhé. Cụ thể các khung giờ đó gồm:

Mốc 00H00 – 00H30

 • Apple iPhone 11 64GB có giá gốc 21.990.000Đ sale chỉ còn 13.190.000Đ Link tham khảo 
 • Giày Biti’s HunterX2k20 có giá gốc 915.000Đ sale chỉ còn 759.000Đ Link tham khảo

Mốc 00H30 – 01H00 

 • Bộ bàn ghế chống gù có giá gốc 2.200.000Đ sale chỉ còn 1.250.000Đ Link tham khảo
 • Son Kem Perfect Diary Màu Lì có giá gốc 304.000Đ sale chỉ 70.000Đ Link tham khảo

Mốc 01H00 – 01H30 

 • Điện Thoại Samsung Galaxy A32 có giá gốc 7.990.000Đ sale chỉ còn 5.290.000Đ Link tham khảo 
 • Phấn Nước April Skin Magic có giá gốc 400.000Đ sale chỉ còn 295.000Đ Link tham khảo

Mốc 01H30 – 02H00

 • Sữa rửa mặt Perfect Diary có giá gốc 298.000Đ sale chỉ còn 149.000Đ Link tham khảo
 • Đèn Học Chống Cận Thị Mocato Light M204 giá gốc 490.000Đ sale chỉ còn 330.000Đ Link tham khảo

6. Mừng sinh nhật 1 tuổi Shopee Premium 

Shopee Premium là một nhánh tuyệt vời của Shopee dành cho những thương hiệu lớn đăng bán. Những sản phẩm ở đây chỉ có hàng chính hãng mà thôi. Hơn nữa lần khuyến mãi Shopee 10.10 này rất đặc biệt nha. Nó đúng tròn sinh nhật 1 tuổi của Shopee Premium.

Shopee 10.10

Một số nội dung cơ bản về chương trình này như sau:

 • Bạn sẽ có những chương trình Sale lớn cho từng thương hiệu bắt đầu từ 04-10.10 đấy nhé.
 • Những sản phẩm độc quyền được bán với giá tuyệt vời. Hơn nữa còn có nhiều quà tặng kèm theo
 • Đặt cọc sản phẩm từ 1-8.10 để có thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn và giá tốt nhất
 • Đăng ký hội viên thương hiệu để có thêm nhiều ưu đãi và quà tặng

Còn nhiều chương trình cụ thể cho từng thương hiệu nữa nhé các bạn. Nếu bạn đang quan tâm thì truy cập vào link này để tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn nhé: https://shopee.vn/m/shopee-premium

7. Chương trình khách hàng thân thiết

Chúng ta mua sắm ở các cửa hàng truyền thống cũng thường có thẻ khách hàng thân thiết. Nhưng ở Shopee không cần phiền toái như thế. Bạn yêu thích thương hiệu nào thì đăng ký làm thành viên thân thiết của thương hiệu đó. Như vậy bạn sẽ được tích điểm thân thiết theo từng đơn hàng và đổi quà tặng khi đủ điều kiện.

Chương trình Shopee 10.10 này thì bạn sẽ được cộng nhiều điểm tích lũy thân thiết hơn đấy nhé. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về cách đăng ký thành viên và các thương hiệu có thể đăng ký ở link này: https://shopee.vn/m/brand-memberships-1708

Shopee 10.10

8. Siêu phẩm đại chiến Vote hàng hiệu – Trúng voucher 1 triệu

Ngay từ 03.10 đến 10.10 thì bạn đã có thể tham gia chương trình này rồi. Bạn đăng nhập mỗi ngày và vote cho những sản phẩm mà bạn yêu thích. Sau đó chia sẻ thông tin bình chọn trên minigame của Fanpage Shopee trên Fakebook.

Shopee 10.10

Đây là Link vote sản phẩm mỗi ngày nè: https://shopee.vn/m/binh-chon-san-pham

Đây là Link FanPage của Shopee nè: https://www.facebook.com/ShopeeVN

Xem chi tiết thể lệ và hướng dẫn chi tiết tham gia chương trình ở đây: https://shopee.vn/m/discount-battle-TnC

Chi tiết giải thưởng:

 • Voucher 1 triệu đồng từ thương hiệu dành tặng cho 6 người chơi may mắn ngẫu nhiên thực hiện đúng và đủ các bước tham gia chương trình từ 3-10.10
 • Voucher 1 triệu đồng áp dụng toàn sàn dành cho 2 người chơi thực hiện đúng yêu cầu và có nhiều tương tác nhất
 • Voucher 50K dành cho 30 người chơi may mắn ngẫu nhiên có bình luận đúng yêu cầu trong minigame
 • Tất cả mọi người chơi đều có cơ hội săn được sản phẩm được vote nhiều nhất với mức giá chỉ có 100K mà thôi. Chỉ có thể mua vào lúc 0-2H ngày 10.10.2021 nhé.

Kết luận

Như vậy mình đã chia sẻ đầy đủ chương trình khuyến mãi cùng các mã giảm giá sẽ được tung ra trong dịp Shopee 10.10 sắp tới rồi nhé. Các bạn đã kết chương trình nào chưa? Mình thấy chiếc iPhone 11 rất OK đấy nha =). Nhớ lưu lại các mốc thời gian để săn Deals cho tốt nhé. Bên dưới là các mốc quan trọng nè:

Lưu voucher mở sớm

Lấy voucher mở sớm mỗi ngày từ 03.10 đến 08.10.2021

Lưu voucher trước giờ G

Bắt đầu lưu từ: 21H00 đến 23H30 ngày 09.10.2021 cứ 30 phút 1 lần

00H00 – 10.10

 • Lấy mã Freeship 0Đ
 • Siêu sale nửa đêm
 • Nhận quà từ thương hiệu
 • Siêu FlashSale cứ 30 phút 1 lần
 • Mua hàng hiệu của minigame siêu phẩm đại chiến

09H00 – 10.10

 • Lấy mã Freeship 0Đ

10H00 – 10.10

 • Voucher chớp nhoáng

12H00 – 10.10

 • Lấy mã Freeship 0Đ

15H00 – 10.10

 • Lấy mã Freeship 0Đ

16H00 – 10.10

 • Săn Voucher chớp nhoáng

18H00 – 10.10

 • Lấy mã Freeship 0Đ

21H00 – 10.10

 • Lấy mã Freeship 0Đ

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc gì về dịp Shopee 10.10 tới đây, hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của bài viết này. Mình sẽ giải đáp ngay khi có thể. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.

Có thể bạn quan tâm