Mã Giảm Giá Tiki Tháng 5/2022

Mã giảm giá Tiki mới nhất tháng 5/2022, coupon Tiki App để mua hàng trên ứng dụng, các deal khuyến mãi, Tiki Flash Sale được cập nhật liên tục, mỗi ngày tại danh mục coupon bên dưới. Hãy đăng ký nhận tin mã giảm giá Tiki gửi qua Facebook Messenger để ko bỏ lỡ những Coupon Tiki App mới nhất nhé.

CHỌN DANH MỤC VOUCHER

Voucher HOT

Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNSUNTORY COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNPEPSICOVN COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNORION COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNCOCACOLA COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNHIEPVAN COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNKIMBOI COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNVIETAN COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKN4KFARM COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNLYTUONGVN COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNQUANGNINH COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNDONGA COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNNESTLE COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNVIETFARM COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm của TikiDeli
COPY MÃ
TKNGKITCHEN COPY
Giảm 150K
Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H ngày 21-05
Ngày hết hạn: 21/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm thuộc mục Ngon
COPY MÃ
HUNT20H2105 COPY
Giảm 150K
Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 21-05
Ngày hết hạn: 21/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm thuộc mục Ngon
COPY MÃ
HUNT12H2105 COPY
Giảm 150K
Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 20H ngày 21-05
Ngày hết hạn: 21/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm thuộc mục Ngon
COPY MÃ
21SKTKN20H COPY
Giảm 150K
Giảm tối đa: 150.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H ngày 21-05
Ngày hết hạn: 21/05/2022
Ngành hàng: Sản phẩm thuộc mục Ngon
COPY MÃ
21SKTKN12H COPY
Giảm 120k
Giảm tối đa: 120.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Hiệu lực lúc: 18H Hàng ngày
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Friso trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
120KFRISO19T518H COPY
Giảm 100k
Giảm tối đa: 100.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.200.000 đ
Hiệu lực lúc: 15H Hàng ngày
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Friso trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
100KFRISO19T515H COPY
Giảm 120k
Giảm tối đa: 120.000 đ
ĐH tối thiểu: 1.500.000 đ
Hiệu lực lúc: 12H Hàng ngày
Ngày hết hạn: 22/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục Friso trên 2 tuổi – 2022.
COPY MÃ
120KFRISO19T512H COPY
FREESHIP 15K
Giảm tối đa: 15.000 đ
ĐH tối thiểu: 149.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho sản phẩm của TikiNGON.
COPY MÃ
MAYFSTKN15K COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho một số sản phẩm của TikiNGON
COPY MÃ
MAYUSTKN COPY
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 59.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng ví MOMO cho đơn hàng trên App Tiki
COPY MÃ
MOMO22510 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 299.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng ví MOMO cho đơn hàng trên App Tiki
COPY MÃ
MOMO2520 COPY
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục NGON.
COPY MÃ
NGONNEWT5 COPY
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 199.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng hầu hết nhà bán hàng thuộc TikiNgon
COPY MÃ
NGONGIAM30K COPY
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng hầu hết nhà bán hàng thuộc TikiNgon
COPY MÃ
NGONGIAM40K COPY
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 399.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng hầu hết nhà bán hàng thuộc TikiNgon
COPY MÃ
NGONGIAM70K COPY
Freeship 17K
Giảm tối đa: 17.000 đ
ĐH tối thiểu: 149.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng hầu hết nhà bán hàng thuộc TikiNgon
COPY MÃ
NGONFS17K COPY
Freeship 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 249.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm của Sài Gòn Food, ĐẢO HẢI SẢN, Meat World, TrFood, THỰC PHẨM PHFOOD, Hải Sản Tươi Khô Nha Trang Út Nhỏ, GOODFOOD Thực phẩm tốt lành, Tiệm bánh Mr Bee, Hải sản Nam Du HAGOKA, Hải sản HAGOKA Quận 8, Xưởng Thực Phẩm LVF, Sài Gòn Food Bình Tân, Nước mắm Lê Gia, Nước HighOxygen OWA HCM trong danh mục NGON
COPY MÃ
NGONFS25K COPY
Freeship 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 149.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục NGON.
COPY MÃ
NGONFS10BLT5 COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Toàn sàn Tiki cho khách hàng mới (…chi tiết)
  • Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher – Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số – Thẻ cào – Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%, Mì Gói, Bia và Nước hoa quả lên men.
COPY MÃ
TIKILAMQUEN COPY
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 99.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Ngành hàng: Áp dụng cho khách hàng mới (…chi tiết)
  • Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Voucher – Dịch vụ, Phiếu quà tặng, Sim số – Thẻ cào – Thẻ game, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%, Mì Gói, Bia và Nước hoa quả lên men.
  • Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
COPY MÃ
TIKILAMQUEN COPY
CHỌN DANH MỤC VOUCHER