Shopee 5.5 magiamgia

Shopee 5.5: Hoàn lên đến 1 triệu xu, hoàn 25% Xu cho đơn từ 0Đ

Sale lương về bạn đã nhận hết hàng chưa? Nhưng chuyện đó để nói sau đi vì bây giờ lại chuẩn bị khuyến mãi ngày đặc biệt 5.5 nữa rồi đấy. Chúng ta lại bắt đầu một chương trình săn sale mới thôi. Ngay từ bây giờ, hãy tham khảo những chương trình khuyến mãi sẽ diễn ra, sưu tầm mã mở sớm và chọn sản phẩm muốn mua đi nhé. Mình sẽ tiết lộ rất nhiều mã giảm giá cực chất trong bài viết này. Giờ thì cùng tìm hiểu thôi. Let’s Go!

🔥 Tiết Lộ Mã Shopee Sale 05/05

Mã đang được cập nhật liên tục…

.

⚠️LƯU Ý: Từ 23h50 – 2h sáng sẽ cập nhật liên tục các link KOL lưu mã 20K, 30K, 50K toàn sàn Shopee

👉Link 1: https://sandeal.club/gLyIJk

👉Link 2: https://sandeal.club/VCUlKs

👉Link 3: https://sandeal.club/2L3vv6

👉Link 4: https://nghien.co/KsquVg

👉Link 5: https://nghien.co/xwqhzR

👉Link 6: https://nghien.co/ep3Rse

👉Link 7: https://nghien.co/7MR9ZT

👉Link 9: https://nghien.co/vkHZgF

👉Link 10: https://nghien.co/lSqeTr

👉Link 11: https://nghien.co/bc48sd

👉Link 12: https://nghien.co/Qvbw54

👉Link 13: https://nghien.co/nqY03j

👉Link 14: https://nghien.co/vtjQLv

👉Link 15: …

.

🎁 Voucher Shopee độc quyền từ Magiamgia.com:

► 0h, 12h, 18h, 21h : Lưu trên banner ở link này https://shp.ee/x59i29z  dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 100K toàn sàn Shopee

► 0h: Lưu trên banner ở link này https://shp.ee/x59i29z + dùng ngay mã hoàn 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee

► 12h: Lưu trên banner ở link này https://shp.ee/x59i29z + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 150K toàn sàn Shopee

► 15h: Lưu trên banner ở link này https://shp.ee/x59i29z + dùng ngay mã hoàn 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee

► 18h: Lưu trên banner ở link này https://shp.ee/x59i29z + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn Shopee

.

⭐️ Voucher Từ  KOL Shopee:

► 0h: HOISANDEAL giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https:/sandeal.club/uE08Jj

► 0h: TCXOMSANSALEC5 giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/uE08Jj

► 0h: FANKIENREVIEW55 (mã lọc user) giảm 30k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/pfNIUq 

► 0h: AMSBGG05 giảm 50% tối đa 50K đơn từ 0đ cho nhiều thương hiệu (DHC, COMET, Sunplay, Shiseido, Finetoday, Rohto, Hada Labo, Livespo, 3CE, DongA Pharm, Hiruscar). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/FpuX3b

► 0h: AMSSHB05 giảm 50% tối đa 50K đơn từ 0đ cho nhiều thương hiệu (DHC, COMET, Sunplay, Shiseido, Finetoday, Rohto, Hada Labo, Livespo, 3CE, DongA Pharm, Hiruscar). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/FpuX3b

► 0h: AMSCAB05 giảm 50% tối đa 50K đơn từ 0đ cho nhiều thương hiệu (DHC, COMET, Sunplay, Shiseido, Finetoday, Rohto, Hada Labo, Livespo, 3CE, DongA Pharm, Hiruscar). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/FpuX3b

► 9h: NHOMYEUMAGIAMGIA (mã lọc user) giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/KaV4V1

.

⭐️ Săn Sale 5.5 Cùng KOL: https://sandeal.club/rlnVbQ 

► 0h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 19h, 20h: Lưu tại banner https://sandeal.club/rlnVbQ  + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 150K toàn sàn (lọc user)

.

🕘 Khung 0h: (link banner lưu mã: https://sandeal.club/rlnVbQ )

► 0h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 200K toàn sàn

► 0h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 100K toàn sàn

► 0h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn

► 0h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 150K toàn sàn (lọc user)

.

🕘 Khung 12h: (link banner lưu mã: https://sandeal.club/rlnVbQ )

► 12h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 200K toàn sàn

► 12h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 100K toàn sàn

► 12h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn

► 12h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 150K toàn sàn (lọc user)

.

🕘 Khung 15h: (link banner lưu mã: https://sandeal.club/rlnVbQ )

► 15h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 100K toàn sàn

► 15h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 0đ toàn sàn

► 15h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn

.

🕘 Khung 18h: (link banner lưu mã: https://sandeal.club/rlnVbQ )

► 18h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 100K toàn sàn

► 18h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 0đ toàn sàn

► 18h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn

.

🕘 Khung 21h: (link banner lưu mã: https://sandeal.club/rlnVbQ )

► 21h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 100K toàn sàn

► 21h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 0đ toàn sàn

► 21h: Lưu tại banner + dùng ngay mã giảm 30K đơn từ 99K toàn sàn

.

🔥 1. Khung Giờ Săn Sale: https://sandeal.club/zrFQC1 

► 0h: 55HUNT1000K hoàn 15% tối đa 1triệu đơn từ 2triệu toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/QsVQtN 

► 0h: 55HUNT55K0H hoàn 25% tối đa 55K đơn từ 0Đ toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/YpuJcq 

► 0h: SPPMAY5RH25 hoàn 25% tối đa 20K đơn từ 50K toàn sàn thanh toán qua Shopeepay. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/zMWN2s 

► 0h: Lưu mã thanh toán hóa đơn giảm 50% tối đa 55K đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/yDNwmq ( vào link kéo xuống khoảng 2/3 trang). Mã lưu được là của bạn.

► 9h: 55HUNT55K9H hoàn 25% tối đa 55K đơn từ 0Đ toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/8v4jon 

► 10h: 55DROP100K10H hoàn 100% tối đa 100K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/ATFXPi 

► 12h: 55HUNT55K12H hoàn 25% tối đa 55K đơn từ 0Đ toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/49Wfm3 

► 15h: 55HUNT55K15H hoàn 25% tối đa 55K đơn từ 0Đ toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/bIFVIt 

► 16h: 55DROP30K16H hoàn 100% tối đa 30K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/1kdIaV 

► 18h: 55HUNT55K18H hoàn 25% tối đa 55K đơn từ 0Đ toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/dyyJy2 

► 21h: 55HUNT55K21H hoàn 25% tối đa 55K đơn từ 0Đ toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/QJpdAZ 

.

🔥 2. Các voucher BẮT BUỘC PHẢI lưu trước trên banner để dùng cho ngày 05/05:

.

📌 2.1. Lưu trươc các mã tại link đón chờ siêu sale: https://sandeal.club/4QFmwX 

► Từ 28/04, vào lưu trước các voucher mở sớm áp dụng toàn sàn & các ngành hàng (dùng ngày 05/05).

► Lưu trước tại banner mã 55EBVHOAN70K hoàn 10% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0h ngày 05/05). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/aI4NwE 

► Lưu trước tại banner mã 55EBVGIAM15K giảm 15% tối đa 15K đơn từ 99K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0h ngày 05/05). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/PrEp2Z 

► Lưu trước tại banner mã 55EBVMALL50K giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K cho sp mall (dùng ngay lúc 0h ngày 05/05). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/kKIROG 

► Lưu trước tại banner mã EBVCB25K giảm 25K đơn từ 150K hàng quốc tế (dùng ngay lúc 0h ngày 05/05). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/UnbrmQ 

► Lưu trước tại banner mã EBVFASHION25K giảm 25K đơn từ 150K thời trang  (dùng ngay lúc 0h ngày 05/05). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/JRNn8F 

► Lưu trước tại banner mã EBVLIFE25K giảm 25K đơn từ 150K nhóm đời sống (dùng ngay lúc 0h ngày 05/05). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/KWDF15 

► Lưu trước tại banner mã EBVFMCG100K giảm 10% tối đa 100K đơn từ 500K nhóm tiêu dùng (dùng ngay lúc 0h ngày 05/05). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/J5RZRE 

► Lưu trước tại banner mã EBVELHA1000K giảm 6% tối đa 1tr đơn từ 3tr công nghệ (dùng ngay lúc 0h ngày 05/05). List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/9inKFy 

.

📌 2.2. Lưu trước các voucher trước giờ G: https://sandeal.club/4QFmwX 

Tối 04/05, vào link để lưu trước các voucher trước giờ G, phải dùng ngay lúc 0H ngày 05/05:

► 21h00: Lưu trước mã 21HDROP55K hoàn 15% tối đa 55K đơn từ 0đ toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/rRJH7S 

► 21h30: Lưu trước mã 21H30DROP105K hoàn 15% tối đa 105K đơn từ 500K toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/1ljg4k 

► 22h00: Lưu trước mã 22HDROP205K hoàn 15% tối đa 205K đơn từ 1tr toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/Efljxk 

► 22h30: Lưu trước mã 22H30DROP305K hoàn 15% tối đa 305K đơn từ 1,5tr toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/ZkX75h 

► 23h00: Lưu trước mã 23HDROP405K hoàn 15% tối đa 405K đơn từ 2,5tr toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/MBqCX0 

► 23h30: Lưu trước mã 23H30DROP505K hoàn 15% tối đa 505K đơn từ 3tr toàn sàn. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/27V6Cn 

.

📌 2.3. Lưu Mã Tại Link Siêu Sale Voucher tháng 5: https://sandeal.club/S2muR8 

► Từ 03/05: Lưu trước trên banner https://sandeal.club/S2muR8 voucher giảm 505K đơn từ 505K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H, 9H, 12H ngày 05/05).

► 0h, 9h, 12h, 18h: Lưu trên banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã giảm 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee

► 0h30, 1h, 6h30, 7h30: Lưu trên banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã giảm 20K đơn từ 99K toàn sàn Shopee

► 0h: Lưu trên banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 50K đơn từ 300K toàn sàn Shopee

► 0h: Lưu trên banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã 7% tối đa 300K đơn từ 5tr toàn sàn Shopee

► 8h, 10h, 11h, 16h, 17h: Lưu trên banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã hoàn 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee

► 15h30, 20h30: Lưu trên banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã giảm 50K đơn từ 100K toàn sàn Shopee

🔸 Mã Cho Các Thương Hiệu:

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSALL0505 giảm 50K đơn từ 150K cho list sản phẩm: https://sandeal.club/w4K0vl 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSDHC05 giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp DHC: https://sandeal.club/MtTBTS 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSCM05 giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp COMET: https://sandeal.club/bJ9GkT 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSSP05 giảm 50% tối đa 70K đơn từ 0đ cho sp Sunplay: https://sandeal.club/JlA5Km 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSSSD05 giảm 50% tối đa 150K đơn từ 0đ cho sp Shiseido C: https://sandeal.club/2JrKNX 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSFTD05 giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp Finetoday (Senka): https://sandeal.club/rTS32H 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSRT05 giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp Rohto: https://sandeal.club/xGi3bQ 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSHL05 giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp Hada Labo: https://sandeal.club/TcU9Xp 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSLP05 giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp Livespo: https://sandeal.club/eiUkK1 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMS3CE05 giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp 3CE: https://sandeal.club/ihSvrg 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSDAP05 giảm 200K đơn từ 0đ cho sp DongA Pharm: https://sandeal.club/386b8m 

► 0h: Lưu trước mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/S2muR8 + dùng ngay mã AMSHRC05 giảm 50% tối đa 50K đơn từ 0đ cho sp Hiruscar: https://sandeal.club/4as9x7 

.

🔥 3. Trang Chủ Siêu Sale 5.5: https://sandeal.club/yDNwmq 

⚠️ Lưu ý: Nhiều mã Shopee sẽ chia làm 3 và lọc theo tài khoản (lọc user) chỉ khác nhau ký tự cuối 0 hoặc 1 hoặc 2. Bạn thử 1 trong 3 mã nhé!

► 0h: 55GIAM70K0H0 hoặc 55GIAM70K0H1 hoặc 55GIAM70K0H2 giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/wUcIU2 

► 0h: 55HOAN15K0H0 hoặc 55HOAN15K0H1 hoặc 55HOAN15K0H2 hoàn 15% tối đa 15K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã:  https://sandeal.club/5iGFxz 

► 0h: 55MALL50K0H0 hoặc 55MALL50K0H1 hoặc 55MALL50K0H2 giảm 7% tối đa 50K đơn từ 250K cho Shopee Mall. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/rNbXX9 

.

► 9h: 55GIAM70K9H0 hoặc 55GIAM70K9H1 hoặc 55GIAM70K9H2 giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/wUcIU2 

► 9h: 55HOAN15K9H0 hoặc 55HOAN15K9H1 hoặc 55HOAN15K9H2 hoàn 15% tối đa 15K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã:  https://sandeal.club/5iGFxz 

► 9h: 55MALL50K9H0 hoặc 55MALL50K9H1 hoặc 55MALL50K9H2 giảm 7% tối đa 50K đơn từ 250K cho Shopee Mall. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/rNbXX9 

.

► 12h: 55GIAM70K12H0 hoặc 55GIAM70K12H1 hoặc 55GIAM70K12H2 giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/wUcIU2 

► 12h: 55HOAN15K12H0 hoặc 55HOAN15K12H1 hoặc 55HOAN15K12H2 hoàn 15% tối đa 15K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã:  https://sandeal.club/5iGFxz 

► 12h: 55MALL50K12H0 hoặc 55MALL50K12H1 hoặc 55MALL50K12H2 giảm 7% tối đa 50K đơn từ 250K cho Shopee Mall. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/rNbXX9 

.

► 15h: 55GIAM70K15H0 hoặc 55GIAM70K15H1 hoặc 55GIAM70K15H2 giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/wUcIU2 

► 15h: 55HOAN15K15H0 hoặc 55HOAN15K15H1 hoặc 55HOAN15K15H2 hoàn 15% tối đa 15K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã:  https://sandeal.club/5iGFxz 

► 15h: 55MALL50K15H0 hoặc 55MALL50K15H1 hoặc 55MALL50K15H2 giảm 7% tối đa 50K đơn từ 250K cho Shopee Mall. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/rNbXX9 

.

► 18h: 55GIAM70K18H0 hoặc 55GIAM70K18H1 hoặc 55GIAM70K18H2 giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/wUcIU2 

► 18h: 55HOAN15K18H0 hoặc 55HOAN15K18H1 hoặc 55HOAN15K18H2 hoàn 15% tối đa 15K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã:  https://sandeal.club/5iGFxz 

► 18h: 55MALL50K18H0 hoặc 55MALL50K18H1 hoặc 55MALL50K18H2 giảm 7% tối đa 50K đơn từ 250K cho Shopee Mall. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/rNbXX9 

.

► 21h: 55GIAM70K21H0 hoặc 55GIAM70K21H1 hoặc 55GIAM70K21H2 giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/wUcIU2 

► 21h: 55HOAN15K21H0 hoặc 55HOAN15K21H1 hoặc 55HOAN15K21H2 hoàn 15% tối đa 15K đơn từ 99K toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã:  https://sandeal.club/5iGFxz 

► 21h: 55MALL50K21H0 hoặc 55MALL50K21H1 hoặc 55MALL50K21H2 giảm 7% tối đa 50K đơn từ 250K cho Shopee Mall. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/rNbXX9 

.

📌 Mã áp dụng cho một số sản phẩm:

► 0h: 55HOAN50KM hoàn 50% tối đa 50k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/DUKdPF 

► 0h: AFF55PUOR25K giảm 25k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/fApOis 

► 0h: AFF55CP20KALL hoàn 20k đơn từ 50k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/E0KESi 

► 0h: AFF55CP20KNW hoàn 20k đơn từ 50k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/63KAUE 

► 0h: AFF55PC30KS2 giảm 30k đơn từ 99k (?)

► 0h: AFF55PC30KS1 hoàn 50% tối đa 30k đơn từ 50k (?)

AFFPRE5PC25K giảm 25k đơn từ 99k cho list sản phẩm: https://sandeal.club/3HLDzp 

AFF55NBU50K giảm 50k đơn từ 0đ cho New User. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/EIRTjl 

AFF5CPHCM hoàn 20k đơn từ 50k cho user HCM. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/T8LepQ 

AFFPRE5MA20K giảm 20k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/VLdvWD 

AFF5SPP30K giảm 30k đơn từ 150k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/KtCvId 

SHOPEEGIAM50 giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0Đ cho khách hàng mới: https://sandeal.club/EIRTjl  

S010820K giảm 20K đơn từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/u2B8Pa 

S010815K giảm 15K đơn từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/u2B8Pa 

S0215 giảm 20K đơn từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/u2B8Pa 

.

🔥 4. Siêu Hội Shopee Live: https://sandeal.club/sX5Z9x 

► 0h: Lưu trước mã giảm 500K đơn từ 0đ toàn sàn đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/sX5Z9x  + dùng ngày lúc 0h ngày 5/5. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/8Ullkf 

► 0h: Lưu trước mã giảm 100K đơn từ 0đ toàn sàn đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/sX5Z9x  + dùng ngày lúc 0h ngày 5/5. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/VqPXut 

.

🔥 5. Hàng Hiệu Giảm 50%  – Trăm Tỷ Ưu Đãi: https://sandeal.club/l1bbxo 

► 0h: 505VV50 giảm 50% tối đa 1525K cho điện thoại Vivo Y15A 4GB + 64GB: https://sandeal.club/PWzo39 

► 0h: 505SS50 giảm 50% tối đa 1995K cho Máy lọc không khí Samsung: https://sandeal.club/GDzvv3 

► 0h: 505LO50 giảm 50% tối đa 650K cho chuột không dây Bluetooth Logitech MX Master 2s: https://sandeal.club/Tf3JN3 

► 9h: 505LC50 giảm 50% tối đa 380K cho Kem dưỡng thể ngừa viêm lỗ chân lông Paula’s Choice: https://sandeal.club/eKZRjG 

► 9h: 505PG50 giảm 50% tối đa 153K cho Combo 2 Túi Nước Giặt Ariel Matic: https://sandeal.club/cUUoBT 

► 21h: 505TF50 giảm 50% tối đa 258K cho Combo Chảo Tefal Day By Day: https://sandeal.club/rdNKLx 

► 21h: 505SV50 giảm 50% tối đa 215K cho Vali kéo du lịch thời trang SUNNY: https://sandeal.club/rszaQ6 

► 21h: 505MK50 giảm 50% tối đa 233K cho Xe scooter 3 bánh Zipper Zycom: https://sandeal.club/vZf3Mc 

► Chờ cập nhật thêm các mã giảm 50% cho các sản phẩm vào khung giờ 0H-9H-12H-21H.

.

🔥 6. Mã HOT Các Ngành Hàng (nhưng áp được cho toàn sàn Shopee):

🔸 Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm vào các khung giờ 0H, 9H, 12H, 18H cho các nhóm ngành hàng Điện Tử, Tiêu Dùng, Thời Trang, Đời Sống (áp toàn sàn Shopee):

👉 Link banner chờ cập nhật

.

🔥 7. Shopee Hoàn Xu Xtra: https://sandeal.club/lN9GUw 

► 0h: Lưu mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/lN9GUw  + dùng ngay mã CCBHUNTS0505 hoàn 10% tối đa 500K đơn từ 3triệu. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/qparDI 

► 0h: Lưu mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/lN9GUw + dùng ngay mã CCBSPIKEH0505 hoàn 8% tối đa 200K đơn từ 400K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/xrOm3p 

► 0h: Lưu mã đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/Ek17jD + dùng ngay mã CCBSPIKEL0505 hoàn 10% tối đa 50K đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/ms4Brn 

.

🔥 8. ShopeePay: https://sandeal.club/OzHger 

► 0h: SPPMAY5RH25 hoàn 25% tối đa 20K đơn từ 50K toàn sàn thanh toán qua Shopeepay. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/zMWN2s 

SPPMAY510KALL1 giảm 10K đơn từ 0đ

SPPMAY510KALL giảm 10K đơn từ 0đ

SPPP1MAY10KALL giảm 10k đơn từ 50k

SPPP1MAY15KALL giảm 10% tối đa 15k đơn từ 50k

SPPP1MAY50KALL giảm 5% tối đa 50k đơn từ 200k

► Lưu mã từ chương trình

► Săn mã các khung giờ

.

🔥 9. Nhóm Điện tử công nghệ: https://shp.ee/63pqw3x 

► 0h: 55ELSALE1 giảm 7% tối đa 500K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/7FQtOP 

► 0h: 55ELSALE2 giảm 5% tối đa 1tr đơn từ 3tr. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/EzG6jx 

ELHAMS5 giảm 6% tối đa 350k đơn từ 300k

► Săn deal hot công nghệ các khung giờ.

.

📌 9.1. Công Nghệ Mall: https://shp.ee/kxqqhhx 

ELMALL10 giảm 10% tối đa 500k đơn từ 500k

ELMALL150 giảm 8% tối đa 150k đơn từ 500k

ELMALL500 giảm 10% tối đa 500k đơn từ 500k

ELMALL1TR giảm 5% tối đa 1m đơn từ 3m

ELMALL1TR5 giảm 8% tối đa 1.5m đơn từ 5m

► Săn deal hot công nghệ các khung giờ.

.

🔥 10. Thời trang: https://sandeal.club/mjgRe9 

► 0h: 55FASHIONSALE giảm 12% tối đa 15K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/xiMjqr 

► 0h: 55FASHIONSALE1 giảm 10K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/woRTgO 

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

► List sản phẩm deal 1K lúc 0H: https://sandeal.club/CxmNvH 

.

🔸 Săn voucher 222K Thời trang các khung giờ 0H-9H-12H-15H-18H-21H: 

► 0h: GUMAC222A (mã shop) giảm 222k đơn từ 600k cho sp Gumac: https://sandeal.club/zJKXc4 

► 0h: ROUGHVIP1 (mã shop) giảm 222k đơn từ 599k cho sp ROUGH: https://sandeal.club/N1Lzak 

► 0h: LAMY55222 (mã shop) giảm 222k đơn từ 0đ cho sp LAMY Watches and Accesories: https://sandeal.club/Ih10ph 

► 0h: YODY55222 (mã shop) giảm 222k đơn từ 600k cho sp Yody: https://sandeal.club/LZM8xT 

► 0h: SHOPVC35K (mã shop) giảm 35k cho Áo phông: https://sandeal.club/XQrOhW 

► 0h: QTN5MAY (mã shop) giảm 54k cho Áo sơ mi: https://sandeal.club/bXRIL0 

► 0h: LATTSLAE5 (mã shop) giảm 40k cho Váy cho bé: https://sandeal.club/Ep8Cke 

.

📌 10.1. Voucher Thời Trang: https://shp.ee/ta5p6sp 

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

► Voucher từ các shop bán.

.

🔥 11. Nhóm 5 ngành Tiêu dùng: https://sandeal.club/4jmeA1 

(Gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng)

► 0h: 55FMCGSALE giảm 8% tối đa 100K đơn từ 500K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/eGlgJr 

► 0h: 55FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40K đơn từ 250K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/aPY6yc 

FMCGBMO1 giảm 12% tối đa 150k đơn từ 500k

FMCGBMO2 giảm 12% tối đa 250k đơn từ 1tr

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

► Săn deal 1K, 9K, 15K các khung giờ

.

🔸 Săn mã shop giảm 50% các khung giờ 0H-9H-12H-15H-21H:

► 0h: KAOO100K5 (mã shop) giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sản phẩm của : https://sandeal.club/04NS2V 

► 0h: MAYB5550P (mã shop) giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sản phẩm của Maybelline: https://sandeal.club/BaMV3P 

.

📌 11.1. Tiêu Dùng Mall: https://sandeal.club/fZWPTY 

FMCGMALL giảm 8% tối đa 80k đơn từ 250k

FMCG100K giảm 100k đơn từ 1tr

FMCGHOT giảm 10% tối đa 80k đơn từ 400k

► Quà tặng cho các đơn hàng.

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

📌 11.2. Sức Khỏe Sắc Đẹp: https://sandeal.club/BAUWOk 

COSBEAUTY25K5 hoàn 25k đơn từ 250k

COSLUX05 giảm 120k đơn từ 1.5m

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

► Deal đồng giá 1k, x9k, quà tặng 0đ

► Săn mã giảm 50% các khung giờ:

► 0h: GSKOVC50 (mã shop) giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp Sensodyne & Aquafresh: https://sandeal.club/27Ooik 

► 0h: COSIN100S (mã shop) giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp Cosin Store: https://sandeal.club/AU6c3n 

► 0h: NHAT100K (mã shop) giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp Nhà Thuốc 365+: https://sandeal.club/pievzL 

► 0h: LANHA55 (mã shop) giảm 50% tối đa 100K đơn từ 0đ cho sp Là Nhà Stores: https://sandeal.club/jzm44n 

.

📌 11.3. Beauty Club: https://sandeal.club/FPmiQP 

COSBEAUTY25K5 hoàn 25k đơn từ 250k

► Lưu các voucher từ các thương hiệu mỹ phẩm chính hãng

.

📌 11.4. Mẹ bé – Mum Club: https://sandeal.club/SMD739 

FMCGMEXMKB5 hoàn 10% tối đa 60K đơn từ 599K

FMCGMEXTK5 hoàn 15% tối đa 30K đơn từ 99K

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

🔥 12. Nhóm 4 ngành Đời sống : https://sandeal.club/gmExjC 

(Gồm: Nhà cửa đời sống, Xe & phụ kiện, Đồ chơi, Nhà sách online)

► 0h: 55LIFESALE giảm 10% tối đa 100K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/cmXgTm 

► 0h: 55LIFESALE1 giảm 10K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/GrJfzC 

► Săn deal 1k, 9k, x9k từ chương trình

.

📌 12.1. Thương Hiệu Đời Sống: https://sandeal.club/z4urVq 

LIFEBMO25 giảm 15% tối đa 100k đơn từ 250k

LIFEMALL25055 giảm 15% tối đa 80k đơn từ 250k

LIFEBMO15 giảm 15% tối đa 50kđơn  từ 99k

LIFEMALL9955 giảm 15% tối đa 50k đơn từ 99k

LIFE5530K giảm 15% tối đa 30k đơn từ 150k

LIFECPMALL giảm 12% tối đa 80k đơn từ 250k

LIFEHL55 giảm 15% tối đa 80k đơn từ 250k

LIFEBOOK55 giảm 15% tối đa 50k đơn từ 99k

LIFEHL25 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 350k

LIFEMALL2505 giảm 10% tối đa 80k đơn từ 250k

LIFEHL15 giảm 10% tối đa 80k đơn từ 250k

► Voucher, ưu đãi từ các thương hiệu

.

📌 12.2. Book Club: https://sandeal.club/qGeJaL 

LIFESBC05 giảm 10k đơn từ 50k

LIFESBCWG05 giảm 10% tối đa 30k đơn từ 99k

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu, shop

.

🔥 13. Hàng Quốc Tế: https://sandeal.club/epGxBK 

► 0h: 55CBSALE giảm 12% tối đa 100K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/YxbdLj 

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

► Săn deal 1k, 9k, x9k từ chương trình

.

🔥 13.1. Quốc Tế Hàn Quốc: https://sandeal.club/r5Ndkr 

CBKF5SHV100P0M giảm 15k từ 0đ

CBKF5SHV12P99M giảm 12% tối đa 30k từ 99k

► Voucher ưu đãi từ thương hiệu, sh0p

.

🔥 14. Nạp thẻ điện thoại: https://sandeal.club/Zv8kXL 

SPPDTWC5 Giảm 50% tối đa 10k đơn từ 0đ – Nạp điện thoại

SPPDATA5 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 30k nạp data

► 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Săn ưu đãi nạp điện thoại 50K chỉ 1K (4 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile)

.

🔥 15. Thanh toán hóa đơn: https://sandeal.club/Zv8kXL 

SPPHDNW55C giảm 5% tối đa 25k đơn từ 0đ tt hóa đơn

SPPHDNW55A giảm 4% tối đa 20k đơn từ 0đ tt hóa đơn

SPPHDNW55 hoàn 4% tối đa 20k đơn từ 0đ tt hóa đơn

SPPHD55C hoàn 4% tối đa 25k đơn từ 0đ tt hóa đơn

SPPHD55 hoàn 3% tối đa 20k đơn từ 0đ tt hóa đơn

SPPHD5 giảm 3% tối đa 10k đơn từ 0đ tt hóa đơn

SPPSE5 giảm 10% tối đa 20k đơn từ 30k E-Voucher:

SPPMOVIE5 giảm 20% tối đa 20k tđơn ừ 0đ vé Xem Phim

SPPHOTEL5 giảm 10% tối đa 100k đơn từ 0đ Đặt Phòng

SPPBAY5 giảm 5% tối đa 100k đơn từ 0đ vé Máy Bay

► 0h: Lưu mã thanh toán hóa đơn giảm 50% tối đa 55K đã lên sẵn tại banner https://sandeal.club/yDNwmq ( vào link kéo xuống khoảng 2/3 trang). Mã lưu được là của bạn.

► 9h, 12h, 15h, 18h,  21h: Lưu mã giảm 50% tối đa 55K thanh toán hóa đơn. Mã lưu được là của bạn

.

🔥 16. Săn Sale Shop Xịn: https://sandeal.club/2BoSpS 

► 0h: LFPMAY01 hoàn 30k từ 50k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/49qLOB 

LFPMAY02 giảm 10% max 50k từ 150k

.

🔥 17. Shop Xu Hướng: https://sandeal.club/rY9lLJ 

► 0h: SVC-349768153235456 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/f9I7BD 

► 0h: SVC-349768153202688 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/FLzhPL 

► 0h: SVC-349768153153536 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/3YOTzd 

► 0h: SVC-349768154169360 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/kNmmCr 

► 0h: SVC-349768162295808 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/TbeXUx 

► 0h: SVC-349768161574912 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/dJ6XTL 

► 0h: SVC-349768161509376 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/st0v2t 

► 0h: SVC-349768161427456 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/zAXeup 

► 0h: SVC-349768162574336 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/bJjoNe 

► 0h: SVC-349768161492992  (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/NZMz71 

► 0h: SVC-349768162574352 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/g74gKH 

► 0h: SVC-349768162607104 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/ibIIX8 

► 0h: SVC-347496761475072 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/nycUZ9 

► 0h: SVC-353793485225984 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/ixErCV 

► 0h: SVC-353793485226000 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/tW4OVd 

► 0h: SVC-353793486520320 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/r7wCR0 

► 0h: SVC-353793493712896 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/YigJtH 

► 0h: SVC-353793493860352 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/5PWkuX 

► 0h: SVC-353793494827024 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/xoVZjb 

► 0h: SVC-353793493696512 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/BrPedC 

► 0h: SVC-353793493860368 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/Po4Y6Z 

► 0h: SVC-353793493811200 (mã shop) giảm 99k từ 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/XxfZeA 

► 0h: List dưới 5k: https://sandeal.club/4XzgZz 

BMLTA50 giảm 10% max 50k từ 99k

BMLT300 giảm 10% max 300k từ 499k

► Săn deal 1k, dưới 5k các khung giờ

.

🔥 18. Shop Mới Lên Sàn: https://sandeal.club/o2xrzt 

► 0h: SB0505 hoàn 20k từ 0đ

► 0h: S0505 giảm 50% tối đa 20k từ 0đ

S010820K giảm 20k từ 0₫

S0215 giảm 20k từ 0đ

S010815K giảm 15k từ 0₫

BMINC50 giảm 10% max 50k từ 99k

INCU300 giảm 10% max 300k từ 499k

► Voucher ưu đãi từ các shop 

► 0h: List 1k: https://sandeal.club/1aFj2F 

.

🔥 19. Shopee Rewards: https://sandeal.club/xYXlEG 

► Đổi xu lấy mã MPVC

► Voucher ưu đãi từ chương trình

.

———–Mã Thương Hiệu———-

.

———–Mã Shop———-

.

🔥🔥 Bật mí list mã shop cực HOT ngày 05/05

.

📌Hướng dẫn săn mã của shop trên Shopee bằng Auto Click: https://bit.ly/3m44DL1

 

➥ 0h: PEONYB3TR (mã shop) giảm 3,333tr đơn 5tr. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/0hJTKd

➥ 0h: PEONYB2TR (mã shop) giảm 2,222tr đơn 3,9tr. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/tf4Hjx

➥ 0h: PEONYB1TR (mã shop) giảm 1,111tr đơn1,9tr. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/jAbW9l

➥ 0h: PEONYB500 (mã shop) giảm 555,555k đơn 1tr. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/tLOwHr

➥ 0h: CHIDEP0H (mã shop) giảm 555,5K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/TMlfWR

➥ 0h: DOLLY555 (mã shop) giảm 555K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/IrMDtz

➥ 0h: PEONYB300 (mã shop) giảm 333,333k đơn 500k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/q3kibz

➥ 0h: PEONYB200 (mã shop) giảm 222,222k đơn 300k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/ORqZRW

➥ 0h: PEONYB100 (mã shop) giảm 111,111k đơn 200k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/31uoYs

➥ 0h: QUEVTH300(mã shop) giảm 300k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/szeHGB

➥ 0h: KRIK555K (mã shop) giảm 555k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/uODL8P

➥ 0h: 360BVCK1 (mã shop) giảm 299k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/p8o90C

➥ 0h: RAAC199 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/CZsxQG

➥ 0h: DECO5SV1 (mã shop) giảm 299k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/OZob3w

➥ 0h: BOOM5SV1 (mã shop) giảm 299k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/wM2tkJ

➥ 0h: AURA255 (mã shop) giảm 255k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/0OPUPN

➥ 0h: AURA155 (mã shop) giảm 155k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/Bh6ZF3

➥ 0h: KINHSV552(mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/TrKwLV

➥ 0h: MINI0505X (mã shop) giảm 500k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/pmrNdU

➥ 0h: DOKC555(mã shop) giảm 555k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/UL3vTT

➥ 0h: CENDY500K(mã shop) giảm 500k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/4G39g7

➥ 0h: CENDY200K(mã shop) giảm 200k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/cVZWpF

➥ 0h: DECO5SV1 (mã shop) giảm 299K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/bGs8xb

➥ 0h: VMST22 (mã shop) giảm 222k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/7SCgxY

➥ 0h:  GINDY550H (mã shop) giảm 200k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/NJQcZ4

➥ 0h: GIADA200 (mã shop) giảm 200k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/yQKwGq

➥ 0h: TSIMB1 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/ISCRZb

➥ 0h: 1991MAA99 (mã shop) giảm 99k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/Q56fyr

➥ 0h: ANNE30B1 (mã shop) giảm 30k đơn 300k.List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/InbxUv

➥ 0h: ANNE10B1 (mã shop) giảm 10k đơn 100k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/4ehdak

➥ 0h:TSIM205 (mã shop) giảm 20k đơn 200k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/h6ULpp

➥ 0h5s: UNIS551 (mã shop) giảm 500k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/keyor7

➥ 0h5s: UNIS552 (mã shop) giảm 200k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/2GNNfi

➥ 0h5s: UNIS553 (mã shop) giảm 100k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/dU4uJQ

➥ 0h5s: UNIS554 (mã shop) giảm 30k đơn 99k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/NFdBBo

➥ 0h30 : 360BVCK2 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/uHd8yS

➥ 1h: GIADA300 (mã shop) giảm 300k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/lJ74tB

➥ 1h: TSIMB2 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/md5TM9

➥ 2h: TSIMB3 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/xrKq3v

➥ 3h: TSIMB5 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/WsdHHj

➥ 7h: QUEVTH25(mã shop) giảm 250k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/FABLTp

➥ 9h:  GINDY559H (mã shop) giảm 200k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/D0aQ2T

➥ 9h: DECO5SV2 (mã shop) giảm 199K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/9da8Og

➥ 9h: GIADB100 (mã shop) giảm 100k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/isWEq8

➥ 9h: CHIDEP9H (mã shop) giảm 111,1K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/LH9N2X

➥ 12h: ANNE500B1 (mã shop) giảm 500k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/pg5dD6

➥ 12h: DECO5SV3 (mã shop) giảm 299K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/dI0sKB

➥ 12h: DOKC333 (mã shop) giảm 333k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/NCRp0c

➥ 12h:KRIK199K (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/gUddpN

➥ 12h: 360BVCK3 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/aIgn7j

➥ 12h: RAAC199K (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/zglXFj

➥ 12h: MINI0505K (mã shop) giảm 500k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/3V90Yi

➥ 12h: 1991MMAMM (mã shop) giảm 159k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/SWadWx

➥ 12h: TSIMB4 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/JUX5xA

➥ 12h: CHIDEP12H (mã shop) giảm 333,3K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/7pcO1L

➥ 15h: CKNH499K (mã shop) giảm 499k đơn 500k. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/6Byb3a

➥ 15h: TSIM255 (mã shop) giảm 222k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/XspCKs

➥ 15h: DECO5SV4 (mã shop) giảm 199K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/Sy5UYj

➥ 18h: CHIDEP18H (mã shop) giảm 111,1K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/LrPmPN

➥ 20h: 1991ADD23 (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/1fpl0k

➥ 21h: MINI0505G (mã shop) giảm 500k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/fXyeYA

➥ 21h: CHIDEP21H (mã shop) giảm 333,3K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/F52alg

➥ 21h: 360BVCK4 (mã shop) giảm 99k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/VC6b0B

➥ 21h: RAAC199KK (mã shop) giảm 199k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/QL2C5e

➥ 21h: DECO5SV5 (mã shop) giảm 299k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/gP1vc9

➥ 21h: DOLLY222 (mã shop) giảm 222K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/kzOhLB

➥ 21h:  GINDY5521 (mã shop) giảm 200k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/bJ0C1N

➥ 21h: NOWS300KS (mã shop) giảm 300k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/vbLLoq

➥ 21h: NOWS100KS (mã shop) giảm 100k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/kKSnwW

➥ 21h: NOWS50KS (mã shop) giảm 50k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/XsO7rN

➥ 22h: CHIDEP22H (mã shop) giảm 111,1K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/TncAXQ

➥ 22h: DOLLY111 (mã shop) giảm 111K đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/7PRuyP

➥ 22h: 360BVCK5 (mã shop) giảm 99k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/dSORlM

➥ 22h: HANGHCOM3 (mã shop) giảm 333k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/iGnbiB

➥ 23h: HANGHCOM5 (mã shop) giảm 555k đơn 0đ. List sản phẩm áp mã: https://sandeal.club/rHIYji

⚠️ Đặc biệt: Các mã HOT các khung giờ trong ngày 05/05 sẽ được cập nhật ngoài trang chủ tại đây: https://magiamgia.com/shopee/

.

1. Tổng hợp mã giảm giá Shopee 5.5

Shopee 5.5 magiamgia

Chương trình khuyến mãi 5.5 của Shopee hứa hẹn sẽ có rất nhiều voucher hấp dẫn. Ngay bây giờ mình sẽ tiết lộ chi tiết những voucher đó nhé

1.1. Siêu voucher lưu trên banner 

 • Mã giảm giá 505K cho đơn từ 505K, sử dụng vào 0H, 9H,12H ngày 5/5
 • Mã giảm giá 20K cho đơn từ 50K, sử dụng vào 0H, 9H, 12H, 18H ngày 5/5
 • Mã giảm giá 10% tối đa 50K cho đơn từ 300K, sử dụng vào 0H, 9H,12H ngày 5/5
 • Mã giảm gí 7% tối đa 300K cho đơn từ 5 triệu, duy nhất 0H ngày 5/5
 • Mã hoàn xu 20K cho đơn từ 50K. Mã hiệu lực ở các khung giờ 8H, 10H, 11H, 16H, 17H ngày 5/5
 • Những mã này gồm hai loại: 1 loại dùng cho tất cả user, 1 loại dùng cho một số user nhất định

Sưu tầm các mã lưu banner ở trên tại đây: http://gotiki.co/FG6mvq

Những mã trên là mã lưu banner bạn phải bấm lưu trên banner mới dùng được. Sau khi lưu thành công hãy chọn sản phẩm muốn mua vào giỏ hàng và tiến hành sử dụng mã ngay khi đến giờ có hiệu lực.

Nếu là mã lưu xong dùng ngay bạn hãy xem hướng dẫn cách săn trong bài viết này: https://magiamgia.com/san-ma-banner-shopee/. Nếu là mã lưu xong phải chờ đến giờ mới sử dụng được, bạn hãy săn theo cách săn voucher đã lưu vào Kho voucher.

Mã nhập tay

 • 55GIAM70K0H0 hoặc 55GIAM70K0H1 hoặc 55GIAM70K0H2 mã giảm giá 7% tối đa 70K cho đơn từ 500K. Mã back các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H duy nhất ngày 5.5 bằng cách tay đổi ký tự tương ứng khung giờ. Ví dụ 0H là 55GIAM70K0H0 thì 12H là 55GIAM70K12H0. Hơn nữa còn áp dụng user khác nhau bằng cách thay ký tự cuối là 0, 1, 2 tương ứng với các user. List sản phẩm áp dụng: http://gotiki.co/Z72I
 • 55MALL50K0H0 hoặc 55MALL50K0H1 hoặc 55MALL50K0H2 giảm giá 7% tối đa 50K cho đơn từ 250K trên các shop Mall. Mã back các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H duy nhất ngày 5.5 bằng cách tay đổi ký tự tương ứng khung giờ. Ví dụ 0H là 55MALL50K0H0 thì 12H là 55MALL50K12H0. Hơn nữa còn áp dụng user khác nhau bằng cách thay ký tự cuối là 0, 1, 2 tương ứng với các user. List sản phẩm áp dụng: http://gotiki.co/DZBdIA8N
 • 55HOAN15K0H0 hoặc 55HOAN15K0H1 hoặc 55HOAN15K0H2 hoàn xu 15% tối đa 15K cho đơn từ 99K. Mã back các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H duy nhất ngày 5.5 bằng cách tay đổi ký tự tương ứng khung giờ. Ví dụ 0H là 55HOAN15K0H0 thì 12H là 55HOAN15K12H0. Hơn nữa còn áp dụng user khác nhau bằng cách thay ký tự cuối là 0, 1, 2 tương ứng với các user. List sản phẩm áp dụng: http://gotiki.co/3h9agvw
 • 55HUNT55K0H hoàn xu 25% tối đa 50K cho đơn từ 0Đ. Mã back các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H duy nhất ngày 5.5 bằng cách tay đổi ký tự tương ứng khung giờ. Ví dụ 0H là 55HUNT55K0H thì 12H là 55HUNT55K12H. List sản phẩm áp dụng: http://gotiki.co/wXn9
 • 55HUNT1000K hoàn xu 15% tối đa 1 triệu cho đơn từ 2 triệu. Áp dụng duy nhất 0H ngày 5.5 (voucher đặc biệt). List sản phẩm áp dụng: http://gotiki.co/ndRY
 • 55DROP100K10H hoàn xu 100K cho đơn từ 500K. Áp dụng duy nhất 10H ngày 5.5 (voucher bất ngờ). List sản phẩm áp dụng: http://gotiki.co/mJVxdKz
 • 55DROP30K16H hoàn xu 30K cho đơn từ 0Đ. Áp dụng duy nhất 16H ngày 5.5 (voucher bất ngờ). List sản phẩm áp dụng: http://gotiki.co/QfZpyT

Tất cả những mã ký tự nhập tay này bạn đã biết ký tự mã rồi nhưng đừng lưu trước vào tài khoản vì như vậy sẽ rất khó săn. Hãy theo dõi trang bạn đang đọc hoặc lưu dấu trang lại để khi cần thì lấy ký tự mã. Sau đó tới giờ thì bạn săn mã theo bài hướng dẫn này: Cách săn mã giảm giá Shopee bằng Auto Click cực đơn giản

1.3. Chốt mã freeship siêu hời 

Bạn sẽ có 6 khung giờ vàng để lưu mã vận chuyển đơn từ 0Đ. Shopee sẽ tung ra hàng triệu mã vận chuyển cho đơn 0Đ giảm tối đa là 15K. Thường ngày bạn vẫn sưu tầm được mã vận chuyển đơn 0Đ nhưng tối đa chỉ 10K thôi.

Shopee sale 5.5

Lưu mã vận chuyển ngay tại đây: http://gotiki.co/6gw5LQ

 • Trong ngày 5.5 bạn online vào các khung giờ ở hình trên để sưu tầm thêm những mã vận chuyển cho đơn 0Đ. Tuy là Shopee sẽ tung ra hàng triệu mã Freeship nhưng các voucher này có hạn chế lượt dùng. Vì thế đã sưu tầm được mã thì nhanh chóng chốt đơn để hưởng ưu đãi nhé.
 • Những mã này rất phù hợp để săn những đơn giá trị nhỏ như Deal 1K, 9K. Những đơn lớn bạn nên chọn sản phẩm để sử dụng được mã Freeship Xtra.
 • Các khung giờ lưu mã vận chuyển có thể trùng với khung giờ săn những khuyến mãi khác. Bạn có thể ưu tiên săn những mã đó rồi quay lại lấy mã vận chuyển.

1.4. Lưu voucher mở sớm

Mã mở sớm là những voucher mà Shopee tung ra trước ngày bùng nổ khuyến mãi mấy ngày. Bạn có thể sưu tầm từ bây giờ cho tới lúc 23H59 ngày 4.5 đấy. Mã áp dụng từ 0H ngày 5.5 nhưng lượt dùng có hạn nên bạn cần trở thành người nhanh nhất. Với những mã mở sớm này, bạn sẽ biết trước điều kiện áp mã và được chuẩn bị đơn hàng trước rồi. Cứ tới giờ mã có hiệu là vào chốt đơn thanh toán thôi.

Shopee sale 5.5

Các mã mở sớm bao gồm: 

Mã toàn sàn: 

 • Mã hoàn xu 10% tối đa 70K cho đơn từ 500K
 • Mã giảm 15% tối đa 15K cho đơn từ 99K

Mã ngành hàng:

 • Mã giảm 10% tối đa 100K cho đơn từ 500K Ngành hàng tiêu dùng 
 • Mã giảm 6% tối đa 1 triệu cho đơn từ 3 triệu Ngành hàng điện tử 
 • Mã giảm 25K cho đơn từ 150K Ngành hàng quốc tế 
 • Mã giảm 25K cho đơn từ 150K Ngành hàng thời trang 
 • Mã giảm 25K cho đơn từ 150K Ngành hàng đời sống

Mã ShopeeMall: 

 • Mã giảm 10% tối đa 50K cho đơn từ 250K

Lưu ngay voucher mở sớm tại đây: http://gotiki.co/6gw5LQ

Những mã này là mã lưu banner nhưng lưu vào Kho voucher xong bạn phải chờ đến đúng 0H ngày 5/5 khi mã có hiệu lực thì mới dùng được nhé.

1.4. Voucher trước giờ G

Để săn được nhiều ưu đãi nhất vào giờ G (0-2H) thì bạn cần có thêm những voucher trước giờ G. Đó là những mã được Shopee tung ra từ 21H ngày 4.5 cho bạn Lưu trước. Lưu xong chờ đến đúng 0-2H ngày 5.5 để sử dụng. Về bản chất thì voucher trước giờ G cũng giống như mã mở sớm. Chính vì thế cách săn của voucher này cũng giống với voucher mở sớm. Bạn áp dụng cách trên để nâng cao tỷ lệ thành công nhé.

Shopee sale 5.5

Lưu voucher trước giờ G tại đây: http://gotiki.co/6gw5LQ

1.5. Săn voucher bất ngờ

Thật là vui vì voucher bất ngờ đã trở lại với chúng ta một khoảng thời gian xa cách. Dịp Shopee 5.5 chúng ta sẽ mã bất ngờ vào 2 khung giờ là 10H và 16H ngày 5.5. Mã bất ngờ sẽ được mình tiết lộ vào chiều ngày 4/5 tại group Không săn Sale đời không nể của mình hoặc trang tổng hợp Mã giảm giá Shopee của Magiamgia.com. Bạn hãy theo dõi liên tục để cập nhật thông tin mới nhất nhé.

Shopee sale 5.5

Lưu ý: Đây là mã nhập tay nên bạn hãy sử dụng Auto click để săn nhé!

2. Cơ hội chia kho 500 triệu xu

Nếu bạn đã có ShopeePay thì đây là cơ hội để bạn cùng với bạn bè săn xu Shopee rồi. Nếu bạn bè chưa liên kết Shopeepay thì hãy hướng dẫn bạn bè liên kết. Hoặc chỉ cho bạn bè tham khảo bài viết này nhé. 

Chương trình này chỉ áp dụng với tài khoản có ShopeePay. Quá trình chuyển tiền và nhận tiền thông qua ShopeePay trên Shopee đều nhận được xu cả. Hãy chuyển ít nhất 10.000 đ để có cơ hội nhận tới 2.400 xu nhé. 

Tổng lượng xu áp dụng cho chương trình này lên tới 500 triệu. Chương trình chỉ áp dụng từ 27.4 tới 7.5 thôi, hãy trang thủ cơ hội.

Nếu bạn không nắm rõ cách chuyển tiền ShopeePay trên Shopee thì tham khảo hướng dẫn này: http://gotiki.co/O9yizp9

Shopee sale 5.5

 

3. Deal độc quyền Shopee Premium 

Đây là chương trình khuyến mãi độc quyền chỉ áp dụng với một số sản phẩm từ thương hiệu Shopee Premium mà thôi. Bạn sẽ mua được chúng với mức giá cực rẻ, chỉ độc quyền trên Shopee mà thôi. Bên dưới là danh sách những sản phẩm áp dụng Deal độc quyền:

 • Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và tăng cường khả năng tự vệ của da LANEIGE Water Sleeping Mask EX 70ml. Giá gốc 750.000đ giảm còn 599.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/NUp3
 • Sữa rửa mặt dưỡng trắng OHUI Extreme Bright Cleansing Foam 160ml. Giá gốc 850.000đ giảm còn 725.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/pT8ml
 • Combo mặt nạ đen thải độc và phục hồi da Su:m37 Bubble De Mask Black. Giá gốc 1.650.000đ giảm còn 1.240.000đ . Link sản phẩm: http://gotiki.co/XbfXM
 • Viên uống chống nắng Murad pomphenol Sunguard. Giá gốc 1.728.000đ giảm còn 1.477.000đ . 
 • Kem lót Step 1 Primer New 2021 30ml. Giá gốc 1.200.000đ giảm còn 875.000đ . Link sản phẩm: http://gotiki.co/HAhAW
 • Mắt Kính RAY-BAN – RB4259F 601/85. Giá gốc 4.329.000đ giảm còn 3.030.000đ . Link sản phẩm: http://gotiki.co/fMyv3

Shopee sale 5.5

4. Mua liền tay – Săn ngay kẻo tiếc 

Một số sản phẩm thương hiệu vừa giảm giá mạnh lại vừa có quà tặng đi kèm cực chất luôn nè. Có những sản phẩm mà quà tặng còn giá trị cao hơn cả sản phẩm đó luôn á. Bên dưới là 4 sản phẩm đại diện nè:

 • Son kem siêu lì Hàn Quốc Romand Blur Fudge Tint 5g. Giá gốc 279.000đ giảm còn 154.000đ tặng kèm quà tặng trị giá 150.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/mZe1ew
 • Toner Derladie Natural Witch Hazel Ngừa Mụn, Làm Sạch Da 500ml. Giá gốc 500.000đ giảm còn 299.000đ kèm quà tặng trị giá 500.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/Q6jlUGb
 • Kem Nền Dạng Lỏng Carslan Lâu Trôi Che Phủ Toàn Diện Kiểm Soát Dầu 30g. Giá gốc 350.000đ giảm còn 179.000đ kèm phần quà trị giá 70.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/Xq9eiu
 • Kem chống nắng MANYO FACTORY Galac dưỡng ẩm SPF50+ PA++++ 50ml. Giá gốc 468.000đ giảm còn 229.000đ kèm quà tặng trị giá 145.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/tRgxn3eI

Shopee sale 5.5

5. Thương hiệu giảm sâu đến 50%

Những sản phẩm đến từ các thương hiệu trong chương trình này đều được giảm cực sâu. Hưởng ứng chương trình tổng thể của Shopee là ngày siêu hội hoàn xu nên có những voucher hoàn xu tới 50%. Giảm giá sâu cho những sản phẩm nổi bật tới 50%. Bên dưới là danh sách sản phẩm và shop nhé.

 • Samsung: Smart Tivi Samsung Màn Hình Cong Crystal UHD 4K 55 inch UA55TU8300KXXV. Giá gốc 22.400.000đ giảm còn 12.646.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/8PV7
 • Aviano: Bộ Quần Áo Thể Thao Nam Cao Cấp Có Cổ Thời Trang Thiết Kế Cao Cấp AVIANO. Giá gốc 538.000đ giảm còn 209.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/O2Kz
 • Perfect Diary: Phấn phủ kiềm dầu Perfect Diary PerfectStay chống thấm nước kiểm soát dầu 3 màu tùy chọn 7g. Giá gốc 472.000đ giảm còn 249.000đ. Link sản phẩm: http://gotiki.co/DqNL10x7
 • Áo khoác HEYYOUSTUDIO Zipper Jacket. Giá gốc 400.000đ giảm còn 209.000đ.

Shopee sale 5.5

6. Gói siêu voucher – Mua 1 tặng 16

Bạn chỉ cần bỏ ra 30K để mua gói voucher này, không cần săn, không cần canh giờ, cứ lên đơn là áp dụng thôi. Bạn sẽ nhận được tới 16 mã giảm giá sử dụng trong 1 tháng với tổng giá trị mã rất cao. Giúp bạn tiết kiệm được tới 640.000đ cơ đấy. 

Cụ thể các gói siêu voucher, cách mua gói và các hướng dẫn cụ thể bạn tìm hiểu tại đây: http://gotiki.co/m9fY

Shopee sale 5.5

Như vậy là mình đã tiết lộ hết các chương trình khuyến mãi trên Shopee vào ngày đặc biệt 5.5. Chương trình siêu hội hoàn xu lần này có thật là nhiều mã giảm giá, mã hoàn xu siêu hấp dẫn. Bạn nhớ hẹn giờ và lưu lại các mốc thời gian quan trọng để săn deal thật hợp lý nhé. Chúc bạn săn được nhiều deals tốt!

Có thể bạn quan tâm