Gắn tag Shopee Live có nghĩa là bạn thêm sản phẩm bạn cần mua từ trên livestream trên Shopee vào giỏ hàng cá nhân của bạn. Lúc này sản phẩm sẽ có tag Shopee Live. Khi sản phẩm có tag Shopee Live thì sẽ áp dụng được các mã giảm giá có tag Chỉ có trên Live.

Thông thường bạn chỉ chọn sản phẩm trong live nào đó rồi bỏ vào giỏ hàng để áp mã giảm giá có tag Chỉ có trên Live, với bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn công cụ để tự bạn thêm sản phẩm bạn cần mua vào live của mình để áp mã giảm giá mà không cần phải nhờ ai hay host nào trợ giúp.

Sản phẩm có tag Shopee Live sẽ áp được các voucher Chỉ có trên Live

 

Các bước gắn tag Shopee Live – Thêm sản phẩm bất kì vào Live

Bước 1: Lấy link sản phẩm cần mua (cần gắn tag Shopee Live)

 

Bước 2: Chat với fanpage Magiamgia.com từ khoá “ShopeeLive” để bắt đầu thêm sản phẩm vào giỏ live hoặc bạn bấm vào link này ⇒ https://m.me/MaGiamGiadotCom

Lưu ý: Mỗi lần cần thêm sản phẩm vào giỏ live bạn phải chat từ khoá ShopeeLive để bắt đầu sau đó mới dán link sản phẩm. Chabot phải phân biết được bạn đang cần gắn tag ShopeeLive và các tin nhắn thông thường khác vì vậy bạn cần chat đúng từ khoá.

 

Trong trường hợp bạn bị quên từ khoá cần chat thì bạn bấm vào menu số 1 ở ngay dưới ô chat như hình dưới

Bước 3: Dán link sản phẩm mới copy ở bước 1, bấm gửi chờ 7-10 giây tuỳ vào mạng nhanh hay chậm, hệ thống sẽ trả cho bạn tin nhắn bao gồm link livestream và số thứ tự của sản phẩm trong giỏ, Bạn bấm nút VÀO LIVE NGAY để truy cập live nhé

Lưu ý: Bạn nên truy cập live stream ngay để tìm sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng cá nhân của bạn, nếu sau 1 phút sản phẩm của bạn vừa thêm có thể đã bị xoá khỏi giỏ hàng (tuỳ thuộc vào việc có nhiều người đang thêm hay không)

 

Bước 4: Vào Live đang phát, bấm vào giỏ hàng để tìm sản phẩm có số thứ tự như trong tin nhắn.

Lưu ý quan trọng: Nếu số nhỏ nhất trong giỏ hàng mà lớn hơn số thứ tự của sản phẩm có nghĩa là sản phẩm của bạn đã bị xoá khỏi giỏ hàng. Vui lòng lặp lại các bước để thêm lại nhé

Giờ bạn bấm mua ngay hoặc nút giỏ hàng bên cạnh để thêm vào giỏ hàng. Như vậy sản phẩm đã có tag Shopee Live và áp dụng được các mã giảm giá trên live rồi