Mã giảm giá Lazada tháng 4/2014, áp dụng cho cả hàng khuyến mãi