Hướng dẫn mua trả góp trên Lazada, Trải Nghiệm Thực Tế